Over het algemeen kampt België met een vrij hoge vacaturegraad, staat te lezen in het rapport. Het aantal werkaanbiedingen steeg in 2018 met 11,1 procent, en 3,4 procent van alle openstaande functies in België werden in het laatste kwartaal van vorig jaar gewoon niet ingevuld. Dat is meer dan het Europese gemiddelde. De werkgelegenheid stijgt hier dan ook sneller dan in de rest van de Eurozone.
...

Over het algemeen kampt België met een vrij hoge vacaturegraad, staat te lezen in het rapport. Het aantal werkaanbiedingen steeg in 2018 met 11,1 procent, en 3,4 procent van alle openstaande functies in België werden in het laatste kwartaal van vorig jaar gewoon niet ingevuld. Dat is meer dan het Europese gemiddelde. De werkgelegenheid stijgt hier dan ook sneller dan in de rest van de Eurozone. Een en ander betekent dat starterslonen voor veel sectoren stijgen. Daarnaast kreeg één op vier Belgen in de eerste helft van 2019 een loonsverhoging, kwestie van de juiste kandidaten niet alleen te vinden, maar ze ook te houden. Vooral werknemers tot 35 jaar en zij die in Brussel aan de slag zijn, kregen opslag. Maar loon is niet de enige manier om mensen te houden. Het salaris is maar voor drie op de tien Belgen het belangrijkste aspect aan hun job. Het gaat dan vooral om oudere werknemers. Jongere werknemers leggen andere klemtonen en vinden vaak een goed voordelenpakket belangrijk. Verder hechten werknemers ook steeds meer belang aan andere aspecten van hun job, zoals appreciatie, de samenwerking met collega's, de betekenis van hun werk, of de bedrijfscultuur. De welzijnskant van de functie, zeg maar. Met opslag alleen komt u er als HR-departement dus niet, moet uit de studie blijken. Hoe zit het dan bij de IT'er? De lonen in de IT-sector liggen gemiddeld hoger dan die in andere sectoren, maar dat wist u waarschijnlijk al. Ook met extralegale voordelen wordt gul omgesprongen, iets wat eerder ook al meermaals moest blijken uit de Data News' eigen enquête, waar jaar na jaar het belang van de bedrijfswagen (ondanks alle klimaatmarsen) naar boven komt. Ondertussen meldt 66% van de Belgische CIO's die door Robert Half werden ondervraagd dat het nu moeilijker is om gekwalificeerd personeel te vinden dan 5 jaar geleden. Bovendien verwacht een meerderheid niet dat daar snel verandering in komt. 64% van hen geeft aan te verwachten dat het in de komende 5 jaar nog moeilijker zal worden om het juiste personeel te vinden. Vooral lastig blijkt het om personeel te vinden in IT-management (42%), networking (32%) en database management (30%). Interessant hierbij is dat er over het algemeen vooral vraag is naar profielen van juniors en mediors. Het rapport merkt op dat het aanbod jobs voor starters de hoeveelheid kandidaten sterk overstijgt. Vanaf 10 à 15 jaar ervaring begint vraag en aanbod wat meer gelijk te trekken. Anderzijds wordt van IT'ers wel verwacht dat ze steeds communicatiever zijn, tekent het rapport op. Tijden veranderen en nu de IT-medewerkers steeds vaker de link vormen tussen de IT-oplossingen en de eigenlijke eindgebruiker, moeten die ook vaker sociaal uit de hoek komen. De grootste vraag is er dan ook naar profielen die zowel goed zijn in de hard als de soft skills. Nog eigen aan het IT-departement, is de snelheid waarmee de technologie verandert. Dat is ook de ondervraagde CIO's niet ontgaan. Heeft u vandaag iemand nodig die Ruby on Rails kent, dan is er volgend jaar misschien nood aan een expert in de taal R om uw bigdata-ontwikkeling in goede banen te leiden. 67% van de CIO's in het onderzoek geeft aan dat nieuwe technologieën de jobs van hun team danig door elkaar hebben geschud. Om de mensen te vinden die telkens nieuwe technologieën kennen, neemt 51% van de CIO's tijdelijk personeel aan. Zo'n 43% wil dan weer het huidige personeel opleiden. Zo'n 83% geeft echter aan dat het een uitdaging zal zijn om dat voor mekaar te krijgen. Wel heeft 73% zijn of haar trainingsbudget de afgelopen 2 jaar alvast verhoogd. De Salarisgids is gebaseerd op enkele enquêtes. Robert Half ondervroeg onder meer 968 Belgische werknemers over hun looneisen. Daarnaast sprak het bureau ook met 204 Belgische CIO's, specifiek over de uitdagingen in de IT-sector.