De aankondiging van ceo Kirill Tatarinov - dat we Citrix als een securitybedrijf moeten zien - is op zijn minst onverwacht te noemen. Hoe kijkt u daar zelf tegenaan?

Peter van Leest: "We zijn uiteraard geen klassieke securityleverancier. Maar Citrix ziet wel dat security bij uitstek de topic is die de cio 's nachts uit zijn slaap houdt. Die zorg willen we wegnemen. Wie met Citrix werkt, verwacht - terecht - dat de beveiliging embedded is in de oplossing. Dat is ons uitgangspunt: we zijn veilig by design. Citrix wil niet de oplossing zijn waar de cio extra beveiliging rond moet voorzien."
...

Peter van Leest: "We zijn uiteraard geen klassieke securityleverancier. Maar Citrix ziet wel dat security bij uitstek de topic is die de cio 's nachts uit zijn slaap houdt. Die zorg willen we wegnemen. Wie met Citrix werkt, verwacht - terecht - dat de beveiliging embedded is in de oplossing. Dat is ons uitgangspunt: we zijn veilig by design. Citrix wil niet de oplossing zijn waar de cio extra beveiliging rond moet voorzien." Peter van Leest: "Klopt, maar wij slagen erin dat evenwicht te vinden. Dat is waar we met Citrix Analytics op inspelen. Kijk, met Citrix bevinden we ons in het datapad van een onderneming. Via analyse merken we meteen wanneer er zich daar een afwijkende situatie voordoet. Dat laat toe snel en gericht in te grijpen." Peter van Leest:"Inderdaad. Ook voor de klanten is het een grote stap. Tegelijk krijgen ze nu meer keuze. Ze kunnen zelf bepalen waar ze prioriteit van maken: de complexiteit van hun ict-omgeving verminderen, al dan niet de stap naar de cloud zetten, de extra beveiliging uit het verleden afbouwen, noem maar op. Kijk, tot voor kort moest de cio voor elk onderdeel van de infrastructuur nagaan of het veilig was. En eerlijk, vaak moest hij het antwoord schuldig blijven. Citrix biedt die zekerheid wel. De beveiliging zit in de oplossing ingebakken." Peter van Leest: "Natuurlijk, net als voor de bedrijven die de stap naar de cloud willen zetten. Ik zie ook een belangrijk voordeel voor de aanbieders van hosting. Ook zij kunnen nu hun beveiliging verbeteren, zonder investering in aparte beveiligingsoplossingen. Ze kunnen een basiscapaciteit aanbieden vanuit het eigen datacenter, maar waar nodig opschalen via de publieke cloud. En als ze dat met Citrix doen, kan dat via om het even welke publieke cloud." Peter van Leest: "De Benelux heeft vrij lang geaarzeld maar maakte die achterstand intussen goed. Nederland loopt wellicht wel nog wat voor op België. In de overheidssector gaat het allemaal een stuk minder hard. De publieke cloud is er nog vaak geen optie, met name wanneer het om de behandeling van confidentiële data gaat. Toch zijn we ervan overtuigd dat ook de overheid tussen nu en een jaar of twee de stap naar de cloud zal zetten." Peter van Leest: "Dit is toch vooral de editie van de security. Het aspect veiligheid was altijd heel belangrijk in ons aanbod maar stond nooit echt op het voorplan. Nu gebeurt dat dus wel, op een manier die gedreven is door de markt: elke cio heeft security immers hoog op de agenda staan. Die sterke link tussen Citrix en security is een idee waar veel klanten wellicht aan moeten wennen. Maar het is wellicht wel wat hen straks van de conferentie het meeste bijblijft."