"We zijn een 'delivery center' voor de rest van de wereld, maar ook voor India, naargelang dat land zelf ook een onderdeel van de wereldeconomie wordt. India zelf wil van een economie in opkomst, een ontwikkelde, mature economie worden," klinkt het onomwonden.
...

"We zijn een 'delivery center' voor de rest van de wereld, maar ook voor India, naargelang dat land zelf ook een onderdeel van de wereldeconomie wordt. India zelf wil van een economie in opkomst, een ontwikkelde, mature economie worden," klinkt het onomwonden. Als 'productie-eenheid' voor dienstverlening groeide Accenture in India dan ook uit van een team van pakgweg 100 personen tien jaar geleden, tot een "bron van innovatie," aldus Sanjeev Vohra, Lead Technology Capability Delivery Centers voor technologie in India. Vandaag biedt het activiteiten in sectoren als communicatie & high-tech, financiën, gezondheid- en publieke diensten en producten, waarbij de Indische vestigingen nauw verweven zijn in het wereldwijde delivery systeem van Accenture. We hanteren dezelfde wereldwijde standaarden, spreken dezelfde taal, volgen dezelfde methodologie, klinkt het, wat moet voorzien in een soepele communicatie en dienstverlening over de grenzen heen. Een rol is daarbij ook weggelegd voor lokale 'delivery' vestigingen (zoals de Accenture-vestiging in Vilvoorde) en 'centers of excellence'. Ook in India zelf mikt Accenture op een grotere rol bij de uitbouw van de lokale economie, zoals een project met de nationale post om het grootst mogelijk distributienet van goederen uit te bouwen. Naast diensten blijft Accenture ook sterk de kaart trekken van technologie- en applicatiediensten, waarbij ook hier meer strategische diensten worden nagestreefd. Van puur codeerwerk en testen, gaat het bedrijf langs onderhoud tot projecten die een strategische transformatie van (legaat)omgevingen beogen. Dat geldt zeker voor het overnemen van toepassingen, waarvoor Accenture alle wensen van de klant kan inwilligen. "Als die vraagt dat in zijn ruimte enkel blauwkleurig papier wordt gebruikt [om 'vreemd' papier in die ruimte, of met ontvreemden van documenten makkelijker op te merken], dan doen we dat," klinkt Bhaskar Ghosh, Lead IT Sourcing Delivery Centers for Technology India. Belangrijker nog is dat hier nog duidelijk 'kostprijs' en 'snelheid' (zoals het snel opstarten van virtuele servers) wordt uitgespeeld. Bij Business Process Outsourcing (bpo) wordt dan weer de achtergrondkennis inzake de sectoriële werking uitgespeeld, naast een verhoogde productiviteit. Wat dat laatste betreft kan Accenture ver gaan (zoals zowel het scannen van facturen tot het uitvoeren van de betalingen), met bij voorkeur ook een optimaliseringstraject (van processen en workflow). Een voorbeeld was het beheer van farmaceutische testdata (de analyse van data) met het oog op een sneller goedkeuringstraject van geneesmiddelen. Ook in een arbeidsmarkt die wat meer druk kent, meent Accenture dat het makkelijk het nodige talent weet aan te trekken. "Vijftig procent van de Indische bevolking is jonger dan 30 jaar, wat een enorm reservoir vormt, " klinkt het. "Bovendien staan die mensen aan het begin van hun carrière en werken ze dan ook lange uren. Maar ze weten dat er een carrièrepad is voor hen, met zowel technologische kennis als domeinexpertise." De instroom aan de benedenzijde (inclusief niet-informatici) is voorts nog zo groot dat de instapsalarissen voor ict'ers nog niet stijgen, terwijl ook de productiviteit stijgt. Dat maakt dat de stijgende salarisdynamiek wordt gecounterd. Wat andere landen betreft, ziet India grote buur China minder als een concurrent, wegens een "verkeerde populatiepiramide, ten gevolge van de 'één-kind'-politiek. Daardoor is het een verouderende maatschappij." De bevolking van Brazilië daarentegen, vertoont een gelijkaardige piramide, met een sterke groep jongeren. Interessant is overigens dat de gemiddelde leeftijd van Accenture-medewerkers in India en België elkaar niet zover ontlopen, want respectievelijk 26 en 29 jaar. Accenture benadrukt tevens dat het sterke inspanningen levert in India om niet alleen vrouwen aan te trekken, maar om die ook te behouden (bijvoorbeeld na hun huwelijk). Voor hen worden ook gerichte 'leadership training'-inspanningen geleverd, met ook doorgroeipaden. De innovatie onderbouwt Accenture met eigen 'technology labs', waar met een tijdshorizon van 3 à 5 jaar de nieuwe trends worden gevolgd. Vandaag zijn cloud computing, het nieuwe 'web', 'fluid collaboration' (waarbij Accenture onder meer probeert tegemoet te komen aan de verlangens van de 'Millennials', zeg maar de jonge werkgevers die zijn opgegroeid met een veelheid aan digitale communicatiekanalen), de conversation economy (zoals sociale netwerken), vierde generatie systeemontwikkeling, differentiatie door data-analyse en de proliferatie van toestellen. En jawel, ook in India heeft Accenture een technology lab.Guy Kindermans