Het salaris blijft de belangrijkste factor voor een Belgische it'er in zijn keuze voor een werkgever. Uiteraard. Daar hoeven we eigenlijk geen onderzoek voor te doen. Maar als onze salarisenquête wel iets bewijst, dan is het dat de Belgische it'er voornamelijk op zoek is naar wat we kunnen samenvatten onder de noemer 'werkbaar werk'. Bedrijfssfeer, flexibele werkuren, thuiswerk, vlot woon-werkverkeer: stuk voor stuk argumenten die naar boven komen. Wanneer we die cijfertjes nog wat verder uitsplitsen in leeftijdscategorieën, dan wordt een en ander nog duidelijker. De jongste generatie it'ers wíl eenvoudigweg niet meer in een dagelijkse file van en naar Brussel of Antwerpen staan. Diezelfde generatie eist niet langer thuiswerk of flexibele werkuren maar gaat er vanui...