Wie volgt Sabine Everaet van Coca-Cola Europe op als cio van het jaar? De Data News redactie heeft op basis van talrijke gesprekken met professoren, voorzitters van ict-gebruikersgroepen en adviseurs de top-10 opgesteld van de meest invloedrijke en belangrijkste cio's. De uitreiking vindt plaatst tijdens de 20ste ICT Manager Contest, op 22 november in de Brusselse Wild Gallery.
...

Wie volgt Sabine Everaet van Coca-Cola Europe op als cio van het jaar? De Data News redactie heeft op basis van talrijke gesprekken met professoren, voorzitters van ict-gebruikersgroepen en adviseurs de top-10 opgesteld van de meest invloedrijke en belangrijkste cio's. De uitreiking vindt plaatst tijdens de 20ste ICT Manager Contest, op 22 november in de Brusselse Wild Gallery. Om in de top te prijken, moet de cio blijk geven van visie, strategisch inzicht, leiderschapskwaliteiten en persoonlijkheid. Hij of zij moet er ook in slagen om business & it te aligneren, soms zelfs de it-dienstverlening als een business driver te positioneren. De cio treedt ook regelmatig op het voorplan op publieke meetings en gebruikersgroepen. De kandidaten zijn Belg of zijn in België aan de slag. Alle portretten vindt u op de komende pagina's. U mag als lezer de top-3 bepalen via een online stemming tot 24 september. De 'grand jury' zal de knoop doorhakken op 25 oktober. Voorzitter en UA-professor Carlos De Backer leidt dit proces voor de 20ste keer. Diezelfde dag worden ook de ict-managers van het jaar gelauwerd bij de grote ondernemingen in de kmo-sector. Vorig jaar gingen respectievelijk Kalman Tiboldi (TVH) en Vincent Keunen (Lampiris) met die eer aan de haal. Deze titel is gebaseerd op een innovatief of belangrijk project dat tot een goed einde werd gebracht. Kandidaten mogen hun dossier inleveren bij de Data News redactie tot 5 oktober. Op 24 en 25 oktober zullen ze hun project voorleggen aan de jury. Ook hier zal de 'grand jury' de knoop doorhakken. ALLE INFO OP: WWW.DATANEWS.BE/ICTMANAGER FOTO'S VAN DE VORIGE EDITIE VINDT U HIER HTTP://DATANE.WS/ICTMAN11PICSPaul Danneels (54) zal de geschiedenis ingaan als één van de eerste overheids-cio's die de publieke cloudtoepassingen van Google (Google Apps) inzette in zijn organisatie. Dat Google-project noemt hij trouwens "technisch en organisatorisch één van de gemakkelijkste it-projecten" uit zijn carrière. "Er was weinig ondersteuning nodig voor de gebruikers en we ontdekken nog altijd nieuwe mogelijkheden", stelt hij. Danneels heeft nochtans al ettelijke grote it-projecten op zijn conto staan. Hij werkte namelijk een groot deel van zijn carrière aan de leverancierszijde. Een troef, stelt hij: "Als je elkaars drijfveren kent, is het vlotter samenwerken." Na eerst enkele jaren als onderzoeksassistent bij Vlerick hielp hij bij CSC om de Europese organisatie uit de grond te stampen. Hij werkte er 14 jaar, om uiteindelijk in 2001 over te stappen naar IBM. Vier jaar later ging hij aan de slag bij het Federaal Voedselagentschap als cio. Hij werkte ook mee aan de opstart van het Geneesmiddelen-agentschap. Sinds september 2007 zit hij bij VDAB, een organisatie met 5000 medewerkers. Zijn team bestaat uit 70 eigen mensen en 150 externen. "We besteden veel uit, want dat geeft meer flexibiliteit." Hij zit er nu al aan zijn tweede 'ict-strategisch plan'. "We kiezen ervoor om met de VDAB op ict-vlak voorop te lopen. We willen zo onderzoeken hoe technologisch 'anders werken' de druk op budgetten en personeel kan verlichten." Om het hoofd vrij te maken, probeert Danneels - die gehuwd is en 3 kinderen heeft - meermaals per week te gaan fietsen.Herman De Prins (50) kreeg al in 1990 de kans om een mainframeconversie op poten te zetten bij zijn toenmalige werkgever, een project dat hij rond maakte in negen maanden tijd. Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest als analist en project manager in de farma en de petrochemie, ging hij in 1995 aan de slag bij Guidant (Medical Devices), eerst als it-manager Benelux, en vanaf 1996 als it-manager Europe. In 1998 trok De Prins naar de Verenigde Staten voor Guidant, waar hij het schopte tot internationaal it-directeur. "Het was voor mij het ideale moment om naar Amerika te verkassen", glimlacht Herman, die in zijn vrije tijd graag fietst en gaat skiën. "Ik kreeg er de mogelijkheid om nauw samen te werken met de salesorganisatie en om globale strategieën te ontwikkelen en te implementeren." In 2001 keerde De Prins terug naar België, om in 2007 over te stappen naar Medtronic in Nederland (als vice president). De bachelor in information systems is sinds november 2009 aan de slag als cio van UCB. Inmiddels is UCB ver gevorderd in de implementatie van de nieuwe it-strategie: Een sterke vereenvoudiging van de globale infrastructuur gaf de zuurstof om te investeren in voor UCB strategische domeinen. Partnering is één van die strategieën waarvoor voluit werd ingezet op een modern 'communication & social collaboration' platform dat inmiddels intern en extern als uiterst succesrijk wordt beschouwd. Verder werd ook sterk geïnvesteerd in de mogelijkheden van de it-organisatie om innovatie mee aan te sturen, in het bijzonder innovatie rond digital marketing, health analytics en patient solutions. De ict beheren van een organisatie als de FOD Economie - 9 algemene directies, 2500 ambtenaren, verspreid over 28 gebouwen - is geen lachertje. Frank De Saer en zijn team identificeerden er liefst 167 verschillende bedrijfsprocessen. De logische reflex is dan standaardisatie, stroomlijning en modernisering: Windows 7, Office 2010, rationalisatie van het printerpark, uitfaseren van IBM-mainframe,... De Saer ziet de cloud als een mogelijkheid om bepaalde taken uit te besteden. Ook is hij voorstander van de bundeling van it-middelen van de federale overheden, zoals Fedict ook aanbeveelt. Nieuwe projecten bij de FOD zullen focussen op tablets, wifi, desktopvirtualisatie en sociale media (Yammer). De Saer, die een diploma bedrijfseconomie (UGent) en bedrijfsinformatica (EHSAL) en een MBA (Vlerick) behaalde, startte zijn carrière bij de autofederatie Febiac. Hij stapte al snel over naar de financiële sector - met name naar BAC (later Bacob, Artesia, Dexia en nu Belfius) - waar hij 20 jaar lang verschillende functies doorliep. Hij was er onder meer hoofd interne & ict audit, verantwoordelijke business re-engineering en verantwoordelijke betalingsverkeer. Sinds 2003 leidt hij de ict-organisatie bij de FOD Economie. Hij is ook verantwoordelijk voor de Kruispuntbank Ondernemingen. Verder is hij bestuurder bij twee beschutte werkplaatsen, lid van het adviescomité van Passwerk en lid van de adviesraad van CIOnet. De Saer heeft groene vingers, maar golft, jogt of fietst ook graag.De 59-jarige Roger Malevé heeft bij de Nationale Loterij vooral de integratie van business en it ingeleid. De Belgische kansspelorganisatie gaat immers steeds meer online en wordt dan ook zeer afhankelijk van een uitstekend draaiend it-platform. Roger Malevé, een verwoed paardenliefhebber uit de regio van Tienen, zorgde voor een integrated service management en gaat resoluut voor een dienstenmodel. Zijn carrière is dan ook niet meteen uit de it-biotoop ontsproten. Hij studeerde immers zuivere economie, werkte zes jaar als inspecteur op de FOD Financiën om dan als adviseur opgepikt te worden door het kabinet van Minister van Financiën Mark Eyskens. Vijf jaar later stapte hij over naar het kabinet van toenmalig vice-premier Jean-Luc Dehaene. Eind '89 werd Roger Malevé de ceo van Gimvindus en werkte hij onder andere mee aan het Limburgse reconversiemodel na de sluiting van de mijnen. Elf jaar later werd de vader van vier kinderen, ceo van StorkMec, dat zich toelegde op industriële onderhoudsactiviteiten. Dat dienstenmodel nam hij mee toen hij in de herfst van 2003 door Telindus aangetrokken werd als directeur outsourcing en special projects. Na de overname door Belgacom in 2006 bleef hij verantwoordelijk voor de outsourcingsprojecten van de Vlaamse Gemeenschap en onder meer Eandis. In de lente van 2009 werd hij tenslotte aangetrokken door de Nationale Loterij als directeur operations, procurement & ict. Frank Stockx werd in januari 2011 benoemd tot cio en is lid van het directiecomité van ING Belgium. Hij is dus een pure bankman. Hij studeerde handelsingenieur aan de KU Leuven en leerde de verschillende vakgebieden van het bankwezen kennen, zowel op retail- als op wholesaleniveau, en zowel op het vlak van ict als daarbuiten. Hij staat aan het hoofd van een team van ongeveer 1.950 informatici (ongeveer 1.400 interne en 550 externe medewerkers) die werken voor de Belgische dochteronderneming en dienst doen als expertisecentrum van de groep voor bepaalde activiteiten (SWIFT-berichten, cash management en equity derivates). Een van zijn uitdagingen is om ING België te laten evolueren naar een directe bank, en toch universeel te blijven. Naast een jaarlijks budget van ongeveer 400 miljoen euro beheert hij een investeringsprogramma van 300 miljoen euro voor de periode 2011-2015 dat 2 grote domeinen behelst: de omvorming van de distributie en de ondersteuning van nieuwe reglementeringen (SEPA, CBFA of NBB bijvoorbeeld), en de vervanging van het product processingsysteem. De keuze hierbij viel op Finacle van Infosys, dat belast is met de vervanging van een core bankingplatform in Cobol, met als doel de toekomst voor te bereiden door een geschikte informatica te creëren. Frank Stockx is dan wel geen informaticus van opleiding, hij ziet hier geen nadeel in omdat het "enerzijds belangrijk is om de juiste vragen te stellen om de experts te begrijpen en anderzijds om te worden omringd door een zeer ervaren team. The team makes the difference." Naast zijn verantwoordelijkheid voor de medische informatica die instaat voor de patiëntdossiers, is André Vandenberghe ook architect van het informatiesysteem. Als zodanig is hij verantwoordelijk voor de samenhang tussen de drie entiteiten, namelijk de ict-afdeling, de afdeling organisatie en methodes (administratieve it) en de afdeling medische informatica van het AZ van Charleroi (goed voor 1.450 bedden verspreid over 4 ziekenhuizen, 4.000 medewerkers en meer dan 500 artsen). Hij is ook de spil van het Waals Gezondheidsnetwerk (Réseau Santé Wallon - RSW) dat alle ziekenhuizen in het zuiden van het land met elkaar wil verbinden en een beveiligde raadpleging van de computerdossiers van de patiënten door de bevoegde zorgverleners mogelijk wil maken. "Dit project werd uitgevoerd met amper enkele miljoenen euro, en het moet gezegd dat het uitstekend werkt", zegt hij verheugd. Een succes dat hij toeschrijft aan de bottom-up benadering met betrokkenheid van het terrein en aan het vermogen om de verschillen tussen de subregio's en tussen concurrerende netwerken te overstijgen en verder te kijken dan de klassieke tegenstelling tussen ziekenhuis en algemene geneeskunde. Dit RSW is sinds eind 2010 actief en de technologische normen ervan werden al goedgekeurd door het eHealth-platform. André Vandenberghe ontving in 2011 overigens de e-Health Personality Award van Agoria. André Vanden Camp is pas sinds afgelopen lente de nieuwe cio van Axa Belgium, maar de verzekeringsmaatschappij is geen onbekende voor hem. In 2008 en 2009 tekende hij immers als consultant de nieuwe strategie uit die hij nu in de prakijk kan omzetten. De 55-jarige Vanden Camp studeerde computerwetenschappen aan de ULB, later aangevuld met een MBA bij Insead, en heeft zowat heel zijn loopbaan in de bankwereld doorgebracht. In '99 kwam hij bij de BBL binnen, waar hij gestaag opklom binnen de organisatie om er uiteindelijk afgevaardigd bestuurder en cio en coo te worden voor ING België en South West Europe. Na een interimperiode als consultant werd hij eind 2009 door Dexia opgepikt als coo en later cio. De Waals-Brabander uit Waterloo trekt elk weekend naar Oostende, houdt van tennis en skiën, maar vooral van zijn familie, waaronder een tweeling van 12 jaar. "Ik ben een atypische it'er. Ik heb altijd in it gewerkt, maar heb altijd veel belang gehecht aan de business. Bij Axa gaat het dan ook om een business transformatie", geeft André Vanden Camp aan. Het relationele, de team spirit is eveneens erg belangrijk voor hem. Axa telt 700 medewerkers in de it-afdeling en heeft ook outsourcingscontracten met Tata en Cognizant. André Vanden Camp maakt tevens deel uit van het 'executive commitee' van de verzekeringsmaatschappij. Stefan Vanhelleputte ging in '87 aan de slag bij Solvay en werd in 2001 benoemd tot cio. Hij staat aan het hoofd van het enige internationale it-team voor de hele groep, dat ongeveer 300 informatici telt, de overname van Rhodia niet meegerekend. Hij deed de it-afdeling evolueren naar een dienstverlener die instaat voor de bundeling van de diensten om tot afgewerkte producten te komen. Volgens hem moeten grote delen van de interne it geleidelijk aan ontmanteld worden om ze terug in handen van de gebruikers te geven. "It moet zich richten op het ontwerp en de bundeling van diensten, of ze nu komen van oplossingen voor het grote publiek, van gespecialiseerde dienstverleners of van bedrijfssoftware", bevestigt hij. Hij is een groot voorstander van cloud, dat reeds gebruikt wordt met Salesforce.com, oplossingen van Google voor samenwerkingstools, en hij verwacht veel van de diensten die binnenkort zullen worden aangeboden door leveranciers als SAP. Zijn teams bestaan vooral uit experts in business processen, specialisten in klantenrelaties en een groep van ervaren technici die instaan voor de relatie met de gespecialiseerde onderaannemers. Hij is van mening dat bedrijfsinformatica te weinig vernieuwt, in tegenstelling tot personal computing, en hij stelt vast dat de bedrijven hardnekkig weerstand bieden tegen verandering. "Het is jammer om de it-directie toe te vertrouwen aan een technicus", voegt hij eraan toe. Technologie biedt wel een reeks tools, maar wat telt is dat de diensten afgestemd zijn op de ondersteuning van de business, afgesproken kwaliteit en serviceniveaus, en een strikte naleving van de budgetten die gekoppeld zijn aan een maximale waardecreatie voor onze klanten."Als iemand het netwerken en multitasken in het bloed heeft, dan wel Koen Van Loo, director ict van de sociale dienstengroep ADMB. Dat merk je meteen aan zijn ruime 'nummer één' positie in het lijstje van 'meest gevolgde' cio's op Twitter, waar hij ruim anderhalf keer hoger scoort dan zijn naaste achtervolger. Evengoed scoort hij op het hoogste managementniveau van de groep, als één van de vier leden van het algemeen directiecomité. "Ict is in de groep en in de sector van sociale secretariaten zo belangrijk dat die strategische keuze al een hele tijd geleden werd genomen." Met zijn opleiding als handelsingenieur beleidsinformatica aan de KU Leuven onder de riem, heeft Van Loo dan ook altijd belangstelling gehad voor economische aspecten, allicht meer dan de klassieke ict'er. Na een carrièrestart bij het Administratie Center Caritas maakte hij in 1998 de overstap naar de ADMB-groep. Onder zijn leiding werd in de voorbije jaren het eigen softwareaanbod, en in het bijzonder de payroll-applicatie, compleet vernieuwd en afgestemd op de nieuwste vereisten, zoals 'e-gov' en meer interactie met de klanten en gebruikers (inclusief self service en mobiele toegang). Tegelijk treedt Van Loo ook actief naar buiten, zowel naar collega-cio's (in CIOnet) als de gemeenschap waar ADMB is gevestigd. Zo zetelt hij in de raad van bestuur van de bedrijvencentra in regio Oostende en regio Brugge, "een onderdeel van onze sociale opdracht." Gelukkig ziet hij al dat netwerken als een ontspanning, zij het dat Van Loo ook kan genieten van een boek en het luisteren naar muziek. En van wat lopen, als "een soort meditatie."De 'diplomatische problem solver' Luc Verbist (54) zetelt sinds 1998 in het directiecomité van De Persgroep. Dat is geen toeval, want de charismatische ict-directeur geniet een grote waardering binnen zijn bedrijf, en daarbuiten. De wapenfeiten waarmee de man de voorbije jaren kon uitpakken, zijn dan ook indrukwekkend. De bouw van een uniek streamingplatform voor de VMMa, de integratie van de it-infrastructuur bij De Tijd en L'Echo, de uitbouw van een website-infrastructuur die dagelijks 2,5 miljoen unieke bezoekers ontvangt, en last but certainly not least de ontplooiing van het eigen informaticaplatform in Nederland, na de overname van PCM Uitgevers in 2009. Verbist ging daarbij tegen de gangbare trend in: van een puur outsourcing-verhaal naar insourcing van it. "Op 18 maanden tijd werden boven de Moerdijk alle applicaties en alle infrastructuur vervangen, waaronder drie grote redacties met drie verschillende abonnementssystemen", klinkt het. "Het totale it-budget voor 2012 bedraagt nog slechts 28 miljoen euro, goed voor een daling van meer dan 45 procent. En de it-kosten van onze Nederlandse vennootschap zijn met meer dan 60 procent gedaald." Luc Verbist kent het mediawereldje intussen als zijn broekzak. In 1987 ging hij aan de slag als stafmedewerker bij de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM, nu Corelio), niet veel later werd hij er verantwoordelijk voor alle ict-projecten. Na een korte overstap naar IBM, bepaalt de man sinds 1998 de informatica-strategie van De Persgroep. Niet alleen zorgt hij er voor de uitbouw van het ict-platform, hij ondersteunt ook mee de expansiepolitiek van het bedrijf.