PAUL DANNEELS CIO VDAB

Wie VDAB zegt, zegt Paul Danneels én Google. Voor veel ingewijden in de ict-sector zal hij immers de geschiedenis ingaan als één van de eerste overheids-cio's die de publieke cloudtoepassingen van Google (Google Apps) inzette in zijn organisatie. Maar Danneels had ook daarvoor al ettelijke grote it-projecten op zijn conto staan. Hij werkte namelijk een groot deel van zijn carrière aan de leverancierszijde, bij onder meer CSC en IBM. Een troef, stelt hij: "Als je elkaars drijfveren kent, is het vlotter samenwerken." In 2005 ging hij aan de slag bij het Federaal Voedselagentschap als cio. Sinds september 2007 zit hij dus bij VDAB, een organisatie met 5000 medewerkers. Zijn team bestaat uit 70 eigen mensen en 150 externen, waarbij veel uitbesteed wordt omwille van de hogere flexibiliteit. Danneels wil duidelijk met de VDAB vooruit lopen op ict-vlak.
...

Wie VDAB zegt, zegt Paul Danneels én Google. Voor veel ingewijden in de ict-sector zal hij immers de geschiedenis ingaan als één van de eerste overheids-cio's die de publieke cloudtoepassingen van Google (Google Apps) inzette in zijn organisatie. Maar Danneels had ook daarvoor al ettelijke grote it-projecten op zijn conto staan. Hij werkte namelijk een groot deel van zijn carrière aan de leverancierszijde, bij onder meer CSC en IBM. Een troef, stelt hij: "Als je elkaars drijfveren kent, is het vlotter samenwerken." In 2005 ging hij aan de slag bij het Federaal Voedselagentschap als cio. Sinds september 2007 zit hij dus bij VDAB, een organisatie met 5000 medewerkers. Zijn team bestaat uit 70 eigen mensen en 150 externen, waarbij veel uitbesteed wordt omwille van de hogere flexibiliteit. Danneels wil duidelijk met de VDAB vooruit lopen op ict-vlak. Begin dit jaar werd nog een automatische competentiegerichte matching toegevoegd aan het 'mijn loopbaan'-platform. Met demo's hiervan oogst de VDAB geregeld bijval op internationale fora. Regelmatig komen ook buitenlandse delegaties langs om de aanpak te bestuderen. Daarnaast werkt Danneels bij de VDAB intensief rond big data: een project dat vanaf september verder opengetrokken wordt samen met de KU Leuven. Genoeg professionele uitdagingen dus. Maar om het hoofd af en toe toch vrij te maken, probeert de 56-jarige Danneels - die gehuwd is en 3 kinderen heeft - meermaals per week te gaan fietsen. Na een carrièrestart bij Unilever ging Yves Danneels in '95 aan de slag bij Landbouwkrediet als projectmanager, waar hij in september 2006 werd benoemd tot cio, voordat Landbouwkrediet in april werd omgedoopt tot Crelan. Yves Danneels hield zich de voorbije 2 jaar bezig met de fusie tussen de it van het Landbouwkrediet en van Centea, dat werd overgenomen van KBC, zowel met de voorbereidende werken als met de stipte uitvoering ervan. De groep zag haar omvang verdrievoudigen en it is daarbij uiteraard cruciaal. Yves Danneels en zijn medewerkers, die in aantal stegen van 100 naar 145, hebben deze migratie en uitbreiding voorbereid en nauwgezet uitgevoerd. Het ging hierbij niet alleen om een complexe migratie van data. De it-infrastructuur en applicatiearchitectuur moesten immers op een nieuwe schaal worden gebracht (3 keer meer verwerkte volumes en een gegevensvolume dat verdubbeld is), terwijl ze krachtig en 24/7 beschikbaar moesten blijven. De migratie in 3 fasen betekende ook dat er 3 go-lives moesten worden voorbereid en doorgevoerd van elk deel dat werd omgezet naar de klant, naast een ontplooiing van hardware en applicaties in de gewezen kantoren van Centea (telkens meer dan 200 kantoren op 1 zondag). Dit is dus een van de meest ambitieuze it-projecten van de afgelopen jaren in België. Vermeldenswaardig is dat het project werd afgerond binnen de opgegeven termijn en het uitgetrokken budget. Dat is de verdienste van zowel de cio als van zijn team, benadrukt Yves Danneels. Maar de integratie had natuurlijk een impact op de hele organisatie. Herman De Prins (51) kreeg al in 1990 de kans om een mainframeconversie op poten te zetten bij zijn toenmalige werkgever, een project dat hij in 9 maanden rond maakte. Na enkele jaren in de farma en de petrochemie ging hij in 1995 aan de slag bij Guidant, eerst als it-manager Benelux en vanaf 1996 als it-manager Europe. In 1998 trok De Prins naar de VS, waar hij het schopte tot internationaal it-directeur. "Het was voor mij het ideale moment om naar Amerika te verkassen", glimlacht Herman, die in zijn vrije tijd graag fietst en gaat skiën. "Ik kreeg er de mogelijkheid om nauw samen te werken met de salesorganisatie en om globale strategieën te implementeren." In 2001 keerde De Prins terug naar België, om in 2007 over te stappen naar Medtronic in Nederland (als vp). Sinds november 2009 is de bachelor in information systems aan de slag als cio van UCB, dat ver gevorderd is in de implementatie van z'n nieuwe it-strategie. Een sterke vereenvoudiging van de globale infrastructuur gaf de nodige zuurstof om te investeren in strategische domeinen. Zo werd er voluit ingezet op een modern 'communication & social collaboration' platform dat zowel intern als extern als uiterst succesrijk wordt beschouwd. Verder werd ook geïnvesteerd in de mogelijkheden van de it-organisatie om innovatie mee aan te sturen, in het bijzonder innovatie rond digital marketing, health analytics en patient solutions. In 2009, voordat er sprake was van een groeiende convergentietrend van de media en een toenadering tussen de audiovisuele technologie en informatica, richtte de RTBF de entiteit "Technologies & Exploitation" op. De leiding ervan werd toevertrouwd aan Cécile Gonfroid vanwege haar organisatorische vaardigheden en omdat ze zo dicht bij het terrein staat. Haar eerste uitdaging was om een structuur uit te werken van de mensen, processen en projecten die de evoluties van de steeds veranderende audiovisuele media kunnen ondersteunen en opvolgen en eraan vooraf gaan. We spreken dan van methodologie, governance, catalogi van hulpmiddelen en diensten. Kort daarop werden er verschillende technologische projecten opgestart: een gecentraliseerd datacenter, stroomlijning van de infrastructuur (architectuur, full ip-netwerk, mediaopslag georganiseerd rond een eigen model van metadata, enz.). In de moeilijke context waarin de media zich bevinden, ligt de nadruk op een strikt beheer van de budgetten, de investeringen en het personeel. Vandaag de dag evolueert de rol van Cécile Gonfroid van change management en het operationele aspect naar meer strategische opdrachten. Haar positie als referent en sponsor wordt nog sterker binnen het bestuur van de onderneming, die beseft dat "technologie tegenwoordig de belangrijkste drijfveer is van de strategie van een onderneming."De 45-jarige Stefaan Kindekens is economist van opleiding, begon als financieel manager bij Procter & Gamble in 1992 maar werd er gevraagd om it te begeleiden. Zes jaar later werd hij aangetrokken door Coca Cola als SAP project manager waar hij drie jaar blijft. SAP en businesstransformatie is een rode draad in zijn loopbaan. In 2001 gaat hij immers aan de slag bij KMPG Consultancy als SAP delivery director om dan in 2004 SAP-integrator Cernum op te richten. Cernum werd overgenomen door Alti, later door TCS. Sinds vier jaar is Stefaan Kindekens, die in Geraardsbergen woont, bij Barco vice president information technologies en cio. "Niet zo evident om cio te zijn in een it-bedrijf. Hier lopen immers 700 cio's rond." De verwoede fietser leunt sterk bij de business aan: Standaardisering is dan ook belangrijk voor een multinational. Hij heeft een 80-tal medewerkers terwijl Accenture de SAP-uitrol begeleidt. Die gaat in april volgend jaar van start in Indië waar Barco een eigen it-afdeling heeft. Eind 2014 moet ook de Belgische hoofdzetel op SAP draaien. De vader van drie kinderen, is "geen dogmatische voorstander" van clouddiensten, maar gaat er wel pragmatisch mee om. "We waren een van de eersten met HR Succesfactor en Salesforce." Het it-budget bedraagt 20 tot 25 miljoen euro. Wanneer Philippe Niesten in 1998 de cio van FN Herstal - nu de Herstal Group met historische zetels in zowel België als de VS - wordt, krijgt hij meteen het 'Jaar 2000' probleem op zijn bord, gevolgd door de invoering van de euro. Na die vuurdoop bleef het levendig met onder meer nieuwe erp-toepassingen en software voor het beheer van de levenscyclus van producten. En vandaag? "We werken aan de consolidatie van de datacenters in de VS, er is de ontwikkeling van bi, het probleem van byod en een vermindering van het aantal toepassingen, want vandaag kan je niet meer voor alles de nodige expertises in huis hebben", somt Niesten vlotweg op. Op termijn kan dan ook nog worden gedacht aan cloud-technologie, "maar dan wel een private cloud." Voor dat alles kan hij beschikken over een team van een 50-tal eigen medewerkers, naast een 10 à 15 externen, afhankelijk van de projecten. Het ict-budget van de groep bedraagt ongeveer 11 miljoen euro. Daarbuiten stopt hij als voorzitter van ADSIF - de Association des Directeurs des Systèmes d'Information francophones met nu een 40 leden - veel energie in een herwaardering van de rol van de cio in Wallonië, "die zijn rol meer op de business moet afstemmen." In wat dan nog rest gaat deze vader van drie, nog graag fietsen - mountainbiken - en tennissen. Rudi Peeters (50), die in 2011 werd aangesteld als groeps-cio van KBC, is een buitenbeentje in onze lijst, in die zin dat hij in 1998 al een keer in de bloemetjes gezet werd door Data News voor zijn pionierend CERA-project rond elektronisch bankieren. CERA en KBC lopen ook als een rode draad doorheen de carrière van de Hasselaar, die na zijn 'burgerdienst' aan de KU Leuven in 1986 in de banksector aan de slag ging. Dat bleef niet onopgemerkt, zoals we al aanstipten. En na heel wat watertjes doorzwommen te hebben bij CERA en KBC, is Peeters sinds kort dus groeps-cio van de grootste Belgische bank. Daar valt het op dat de vader van 3 kinderen zijn ict-vraagstukken ook bij de rest van het directiecomité op tafel legt. "Ict is te belangrijk om aan de it-afdeling over te laten", vertelde hij recent nog aan uw lijfblad. Om de groei van KBC te kunnen volgen was de it-afdeling fors uitgebreid en werd ze quasi als een apart bedrijf geleid. "Eén van de uitdagingen na de crisis bestond er dan ook in om it terug part of the business te maken." Nog opvallend is dat Peeters een grote voorstander is van het invoeren van marketingtechnieken en lean-implementaties bij it. "Als je inspeelt op de behoeften van je gebruikers stijgt de klantentevredenheid, en door continu verbeteringen en fit to scale-aanpassingen door te voeren hebben we samen met de business een besparing van 100 miljoen euro kunnen realiseren." Meteen na zijn studies Handelsingenieur aan de KU Leuven ging hij in 1994 bij ING aan de slag: en hij ging er niet meer weg. Hij leerde er de verschillende vakgebieden van het bankwezen kennen, zowel op retail- als op wholesaleniveau, en zowel op het vlak van ict als daarbuiten. Niet nodig om te vertellen dat hij in al die jaren verschillende functies in operations & it bekleedde - niet alleen in België trouwens, maar ook in Nederland. In januari 2011 werd hij benoemd tot cio en werd hij lid van het directiecomité van ING Belgium. Een pure bankman dus, die als geen ander weet hoe je de it-uitdagingen in de bankenwereld aanpakt. Hij staat aan het hoofd van een team van ongeveer 1.850 informatici - een mix van interne en externe medewerkers - die werken voor de Belgische dochteronderneming en dienst doen als expertisecentrum van de groep voor bepaalde activiteiten (SWIFT-berichten, cash management en equity derivates). Er is een jaarlijks budget van ongeveer 400 miljoen euro, met inbegrip van een investeringsprogramma. Dit jaar wordt in het kader daarvan zo'n 150 miljoen euro gepompt in it-vernieuwing, voornamelijk op het vlak van core banking software. Frank Stockx mag dan wel geen informaticus van opleiding zijn, hij ziet daar geen nadeel in "omdat het enerzijds belangrijk is om de juiste vragen te stellen om de experts te begrijpen en anderzijds om te worden omringd door een zeer ervaren team." Toepassingen met eHealth-insteek? Daar praten Bart Van den Bosch (54) en zijn ca. 140 medewerkers niet over, daar doen ze wat aan! Met telkens klinkende resultaten. Zo won het elektronisch medisch dossier Nexuz in 2011 de Agoria eHealth award, en kan zo'n dossier vandaag al in een netwerk van partnerinstellingen worden geraadpleegd in het kader van een therapie. Ook het eigen klinisch workstation pakket wordt ondertussen al elders aangewend, evenals 'mynexuz' (voorheen MyUZ), software die een patiënt toelaat zijn zorgtraject op te volgen. Voorts is er het 'elektronisch medisch voorschrift', om gevaarlijke interacties van geneesmiddelen in een patiënt te voorkomen en goed voor de prijs 'excellentie in ziekenhuismanagement'. Met een opleiding tot arts én tot informaticus, naast diploma's in AI en beheer van gezondheidsgegevens, en een doctoraat in 'medical sciences', beschikt Bart Van den Bosch dan ook over de perfecte achtergrond voor zijn taak als cio (sinds 1993), nadat hij in 1988 in dienst was gekomen bij de ict-afdeling van het UZ Leuven. Maar naast dat alles heeft deze vader van drie ook nog oog voor wat anders - letterlijk, zoals voor schilderijen op tentoonstellingen of als fotograaf op reis. Waar hij nu ook een Kindle meeneemt, met ruimte voor geliefde literatuur. Een hectisch leven? Daarbij helpt allicht zijn belangstelling voor boeddhisme! De 57-jarige Ludo Vandervelden is een van de protagonisten van de integratie van business & it, en een sterk voorstander van cloudgebaseerde diensten. De handelsingenieur (VUB) haalde ook een Master Science Management aan de Boston University in Brussel. Hij begint zijn loopbaan bij Monsanto Europe, onder andere in Lyon waar hij als finance manager de Franse operaties onder zijn hoede heeft. In 1987 stapt de Brusselaar over naar Daimler Benz. De auto-industrie is hem lief. Ludo Vandervelden werkt er zowat een kwarteeuw. Bij Daimler Benz is hij eerst financieel directeur voor de Belgische distributie. Eind 1993 wordt hij vice president marketing strategy met basis in Stuttgart. De kunst- en stripliefhebber wordt echter aangetrokken door Toyota Motor Europe waar hij 13 jaar doorbrengt. Hij groeit er door tot senior vice president met verantwoordelijkheid voor it en public affairs. In oktober 2011 verlaat de operafanaat de auto-industrie en gaat hij bij Umicore aan de slag als chief financial officer. Een jaar later wordt Ludo Vandervelden chief information officer én senior vice president purchasing en transport. In totaal heeft hij 240 medewerkers onder zich, waarvan 170 in de it-afdeling. Het it-budget bedraagt dit jaar ruim 40 miljoen euro.