Vergrijzing, pensioenleeftijd, langer werken: het zijn actuele thema's die ook de IT'er aanbelangen. Twee tendensen versterken elkaar. Enerzijds is er het nijpende tekort aan beschikbare IT-profielen op de rekruteringsmarkt, anderzijds de IT'ers van de babyboomergeneratie die met pensioen gaan.
...