De waarde van het contract wordt geschat op ruim 60 miljoen euro over 15 jaar. Zetes sleepte het in de wacht als toeleverancier voor het bedrijf SNEDAI (Société Nationale d'Edition de Documents Administratifs et d'Identification), dat voor dit project werd opgericht.
...

De waarde van het contract wordt geschat op ruim 60 miljoen euro over 15 jaar. Zetes sleepte het in de wacht als toeleverancier voor het bedrijf SNEDAI (Société Nationale d'Edition de Documents Administratifs et d'Identification), dat voor dit project werd opgericht. De invoering van een biometrisch paspoort in Ivoorkust moet fraude tegengaan (paspoorten worden op dit moment nog met de hand geschreven en zijn dus gemakkelijk te vervalsen) en biedt Ivorianen tevens de mogelijkheid gemakkelijker naar het buitenland te reizen, met name naar de VS (waar een biometrisch paspoort vereist is sinds de aanslagen van 11 september). Ook voldoet het land hiermee aan de verplichting van de ECOWAS (Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten) om beveiligde paspoorten in te voeren. In het kader van een BOT-contract ( build, operate and transfer) over 15 jaar heeft Zetes in Ivoorkust een volledige infrastructuur opgezet voor de aanmaak en productie van biometrische paspoorten. In de praktijk zijn er negen inventarisatiecentra voorzien, in de eerste plaats in de hoofdstad Abidjan (4 op dit moment) en verspreid over het hele land, maar er zijn er ook gepland in het buitenland (ambassades in Europa, Amerika en Azië). In deze centra wordt een foto van de burger genomen, worden zijn vingerafdrukken en handtekening opgeslagen en worden de documenten gescand die nodig zijn voor het opstellen van het dossier (geboorteakte, nationaliteitsbewijs, fotokopie van de identiteitskaart enz.). Die documenten worden opgeslagen en het dossier wordt ter controle en goedkeuring opgestuurd naar de lucht- en grenspolitie. "In het land zijn meer dan 800.000 paspoorten in omloop, die binnen een termijn van 18 maanden zullen worden vervangen door een biometrisch exemplaar," vertelt Gisèle Blé, politiecommissaris en adjunct-directeur van de lucht- en grenspolitie. "We hebben besloten direct over te stappen op het biometrisch paspoort zonder eerst het elektronisch paspoort te gebruiken, om problemen in de toekomst te voorkomen." Gemiddeld worden jaarlijks zo'n 100.000 paspoorten afgeleverd. Het biometrische paspoort zal overigens ook verplicht zijn voor kinderen. Zodra de documenten goedgekeurd zijn door de overheden, wordt groen licht gegeven voor de productie van het paspoort zelf. Daarvoor is in Abidjan een ultrabeveiligde site gebouwd, waar het paspoort zal worden gepersonaliseerd (en voorzien van een Gemalto-chip voor gegevensopslag). "Op kruissnelheid zal het centrum 400 paspoorten per dag kunnen produceren, en kan de levering aan het inventarisatiecentrum binnen de 72 uur worden gegarandeerd", vertelt Filip Corbeel, projectmanager en verantwoordelijk voor de site. "Zetes heeft alle technologische troeven in huis voor een efficiënte invoering van het biometrische paspoort," stelt de heer Coty, algemeen directeur van SNEDAI. "Dit projet is een primeur voor Zetes. We staan in voor alle stappen in de productie van het biometrisch paspoort," zegt Alain Wirtz, ceo van Zetes. Ivoorkust is als lid van de ECOWAS een uitstekend vertrekpunt voor een verdere uitbreiding op het Afrikaanse continent." Zetes heeft meer dan 700 werknemers in dienst in 12 landen en genereert een geconsolideerde jaaromzet van 177 miljoen euro (+ 29%) en een courant nettoresultaat van 6,8 miljoen EUR (+ 48%). Dit is het 13de filiaal van Zetes in het buitenland. Marc Husquinet