Dat Icann, de instantie die wereldwijd het domeinnaamsysteem beheert, de beperkingen op het toekennen van nieuwe domeinextensies gaat opheffen, is genoegzaam bekend. Webhoster Combell kreeg intussen al tientallen voorinschrijvingen binnen van organisaties en particulieren die een eigen achtervoegsel wensen.
...

Dat Icann, de instantie die wereldwijd het domeinnaamsysteem beheert, de beperkingen op het toekennen van nieuwe domeinextensies gaat opheffen, is genoegzaam bekend. Webhoster Combell kreeg intussen al tientallen voorinschrijvingen binnen van organisaties en particulieren die een eigen achtervoegsel wensen. Volgens sommige waarnemers zullen er in de komende jaren dan ook duizenden nieuwe domeinextensies bijkomen, anderen spreken zelfs over miljoenen. Het kostenplaatje voor een nieuw TLD (Top-Level Domain), zal naargelang de bron tussen 20.000 en 60.000 euro schommelen. Maar waarom zoveel geld op tafel leggen voor een facelift? Waarom overweegt Vlaams minister-president Kris Peeters de extensie .vla of .flanders nu iedereen al gewend is geraakt aan .be? Wat is het recept voor een succesvolle domeinextensie? Een magische formule bestaat niet, maar er zijn wel een aantal factoren waar rekening mee kan worden gehouden. Uit een onderzoek van InSites bij 4000 internetgebruikers in 10 Europese landen, blijkt immers dat een aantrekkelijke extensie enkele vaste ingrediënten telt. "De gemiddelde internetgebruiker verkiest extensies die betrouwbaar en modern overkomen", vertelt Dennis Claus van InSites. "Je zou zelfs kunnen zeggen dat de rol van achtervoegsel erin bestaat de hele website geloofwaardig te maken. Lokale extensies (zoals .be) zijn populair, maar dat komt omdat de internetgebruikers er vertrouwd mee zijn. Uit onze studie blijkt dat een URL met een internationale uitstraling (.eu, .com), vaak nog aantrekkelijker is. .museum is dan weer een absolute flop." "Belangrijk is ook wat je verstaat onder een 'succesvolle' domeinextensie", aldus algemeen directeur Marc Van Wesemael van Eu-rid. "Gaat het enkel om aantallen? Dat zou toch een ietwat enge interpretatie zijn. Succes hangt ook af van de doelstelling van de organisatie. In het geval van .bank zal succes vereenzelvigd worden met veiligheid." Onze gesprekpartners opperen dat 'succesvolle' domeinextensies bovenal stabiel en robuust moeten zijn. "De nameservers moeten dag en nacht een antwoord kunnen formuleren op eender welke vraag, en mogen het nooit laten afweten", klinkt het. "TLD's die daar niet in slagen, zullen al snel geen klanten meer hebben. Daarnaast vraagt de eindgebruiker ook een vlotte en snelle registratie van een extensie, zonder administratieve rompslomp." Van Wesemael gaat ervan uit dat er slechts een beperkt aantal 'gesloten' TLD's (waarbij enkel personen of bedrijven worden toegelaten die de juiste geloofsbrieven kunnen voorleggen) echt zinvol kunnen zijn. ".bank is een redelijke kandidaat", zegt de Eu-rid-topman. "Als de verantwoordelijke beroepsorganisatie ervoor kan zorgen dat alleen de echte banken een naam eindigend op .bank kunnen krijgen, dan weet de internetgebruiker meteen waar hij aan toe is. Opnieuw: hier meet je het succes zeker niet af in aantallen." Een andere categorie zijn de meer prestigieuze extensies, zoals .ingenieur of .advocaat. Ook hier zou een beroepsvereniging ervoor kunnen zorgen dat enkel zij die echt in aanmerking komen, deze extensie kunnen krijgen. "Hier gaat het dan minder om veiligheid, maar speelt vooral het marketingaspect", aldus nog Van Wesemael. Voor de meer generieke extensies (open voor iedereen), is Van Wesemael redelijk sceptisch. "Het zal er vooral op aankomen om er een bepaalde emotionele waarde te kunnen aan koppelen. In die zin is er nog wel wat ruimte voor regionale achtervoegsels. Catalonië (.cat) heeft bewezen dat het kan, hoewel de omvang van die TLD toch beperkt blijft. .vla dan maar? Misschien, maar klinkt dat modern en geloofwaardig?" De voordelen van een persoonlijke extensie zijn zo goed als onbestaande, vinden Claus en Van Wesemael. "De maatschappelijke trend naar 'customization' is trouwens al over zijn hoogtepunt heen", aldus de onderzoeker van InSites. "Een persoonlijke domeinnaam is misschien wel leuk om mee te pronken op een familiefeest, maar de lol is er snel af." "Voor bedrijven is de invoering van nieuwe 'open' TLD's alvast geen goede zaak", vult Van Wesemael aan, "want ondernemingen zullen hun naam in alle nieuwe open extensies moeten registreren: Fortis.shop, fortis.vla, fortis.online, fortis.bank, etc .. Daar zal veel energie in kruipen, en het zal veel geld kosten. En als de bedrijven het niet doen, kan iemand anders die naam registreren en er commercieel voordeel uit halen of er foute dingen mee doen." "Als je ziet hoeveel tijd het gekost heeft om het .eu-achtervoegsel echt aanvaard te maken bij het grote publiek, dan weet je dat het voor een doordeweeks bedrijf bijzonder moeilijk zal zijn om een nieuwe extensie dezelfde mate van credibilieit te geven", besluit Claus. "De vraag is of deze inspanningen zullen opwegen tegen de beperkte return op merkniveau."@ Frederik Tibau