In België de softwarepiraterij met 10 procentpunten doen dalen, zou 1125 hightechjobs kunnen creëren, nieuwe economische activiteiten genereren ter waarde van 613 miljoen euro en 198 miljoen euro aan nieuwe belastingen tegen 2013.

Dat meldt een studie die de vereniging van commerciële softwareproducenten BSA heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau IDC. 79 procent van hoger genoemde voordelen zou volgens de studie binnen de lokale economie verankerd blijven.

De redenering is dat minder softwarepiraterij in ons land - die vandaag overigens op 25 procent ligt - een sneeuwbaleffect creëert. Dat zou nieuwe uitgaven creëren voor it-diensten en -distributie. Die uitgaven creëren op hun beurt jobs en leveren nieuwe belastinginkomsten. Hoe sneller de softwarepiraterij daalt, hoe groter de opbrengsten.

Wereldwijd zou een daling van de softwarepiraterij met 10 procentpunten in de komende vier jaar voor 99 miljard euro (142 miljard dollar) aan nieuwe economische activiteiten opleveren in de 42 bestudeerde landen. Meer dan 80 procent zou ten goede komen aan lokale industrieën. De vermindering zou wereldwijd ook nagenoeg 500.000 hightechjobs creëren en ruw geschat 22 miljard euro (32 miljard dollar) aan nieuwe belastinginkomsten genereren.

De BSA suggereert verschillende mogelijkheden om de piraterij te doen dalen. Zo wil de organisatie onder meer het brede publiek beter informeren over intellectueel eigendom, strengere mechanismen creëren om inbreuken daarop te doen naleven en overheden en hun leveranciers het goede voorbeeld doen geven door hen enkel legale software te laten gebruiken.

In België de softwarepiraterij met 10 procentpunten doen dalen, zou 1125 hightechjobs kunnen creëren, nieuwe economische activiteiten genereren ter waarde van 613 miljoen euro en 198 miljoen euro aan nieuwe belastingen tegen 2013. Dat meldt een studie die de vereniging van commerciële softwareproducenten BSA heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau IDC. 79 procent van hoger genoemde voordelen zou volgens de studie binnen de lokale economie verankerd blijven. De redenering is dat minder softwarepiraterij in ons land - die vandaag overigens op 25 procent ligt - een sneeuwbaleffect creëert. Dat zou nieuwe uitgaven creëren voor it-diensten en -distributie. Die uitgaven creëren op hun beurt jobs en leveren nieuwe belastinginkomsten. Hoe sneller de softwarepiraterij daalt, hoe groter de opbrengsten. Wereldwijd zou een daling van de softwarepiraterij met 10 procentpunten in de komende vier jaar voor 99 miljard euro (142 miljard dollar) aan nieuwe economische activiteiten opleveren in de 42 bestudeerde landen. Meer dan 80 procent zou ten goede komen aan lokale industrieën. De vermindering zou wereldwijd ook nagenoeg 500.000 hightechjobs creëren en ruw geschat 22 miljard euro (32 miljard dollar) aan nieuwe belastinginkomsten genereren. De BSA suggereert verschillende mogelijkheden om de piraterij te doen dalen. Zo wil de organisatie onder meer het brede publiek beter informeren over intellectueel eigendom, strengere mechanismen creëren om inbreuken daarop te doen naleven en overheden en hun leveranciers het goede voorbeeld doen geven door hen enkel legale software te laten gebruiken.