Het banenverlies bij Nokia Bell, het voormalige Alcatel-Lucent, maakt deel uit van een globaal strategisch plan bij Nokia, dat al in 2018 werd gecommuniceerd. Ook in andere landen gaan er banen verloren, maar volgens de vakbonden worden Duitsland en België het hardst getroffen. "Samen met de 107 jobs van vorig jaar, staat de teller nu dus in totaal al op 211 verloren jobs", zegt vakbondssecretaris Peggy Schuermans van ACV Puls.

De vakbonden spreken van een verdoken collectief ontslag. "Het banenverlies wordt gespreid om onder de voorwaarden van de wet-Renault te blijven", zegt Schuermans. "Bij de eerste ontslagronde zei de directie nog dat het daarbij zou blijven, maar we hadden wel verwacht dat er nog ontslagen zouden volgen."

Van de 107 werknemers die in 2019 hun baan verloren, kon uiteindelijk ongeveer een kwart ergens anders aan het werk door een openstaande vacature in te vullen. "Maar op dit moment zijn er heel wat minder vacatures dan vorig jaar", zegt Schuermans. "We zullen dus op zoek moeten naar andere oplossingen dan hertewerkstelling binnen het bedrijf."

De vakbonden zullen zich nu beraden over hun reactie op het nieuws. Daarna worden gesprekken met de directie opgestart over de toekomst van de getroffen werknemers.

Het banenverlies bij Nokia Bell, het voormalige Alcatel-Lucent, maakt deel uit van een globaal strategisch plan bij Nokia, dat al in 2018 werd gecommuniceerd. Ook in andere landen gaan er banen verloren, maar volgens de vakbonden worden Duitsland en België het hardst getroffen. "Samen met de 107 jobs van vorig jaar, staat de teller nu dus in totaal al op 211 verloren jobs", zegt vakbondssecretaris Peggy Schuermans van ACV Puls.De vakbonden spreken van een verdoken collectief ontslag. "Het banenverlies wordt gespreid om onder de voorwaarden van de wet-Renault te blijven", zegt Schuermans. "Bij de eerste ontslagronde zei de directie nog dat het daarbij zou blijven, maar we hadden wel verwacht dat er nog ontslagen zouden volgen."Van de 107 werknemers die in 2019 hun baan verloren, kon uiteindelijk ongeveer een kwart ergens anders aan het werk door een openstaande vacature in te vullen. "Maar op dit moment zijn er heel wat minder vacatures dan vorig jaar", zegt Schuermans. "We zullen dus op zoek moeten naar andere oplossingen dan hertewerkstelling binnen het bedrijf."De vakbonden zullen zich nu beraden over hun reactie op het nieuws. Daarna worden gesprekken met de directie opgestart over de toekomst van de getroffen werknemers.