De eerste 23 Vlaamse gemeenten beschikken nu over een verkeersbordendatabank. Dat is een digitale catalogus van alle signalisatie, bewegwijzering, en verkeersborden. Tegen eind 2010 moeten alle Vlaamse gemeenten over een databank beschikken.

Het project kadert in het verkeersveiligheidsplan van ontslagnemend Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen van Brempt. De databank wordt een sterk instrument om de verkeersveiligheid en de verkeerssturing te verbeteren. De digitale inventaris bevat niet enkel gebods- en verbodsborden maar ook alle bewegwijzering, toeristische borden, waarschuwingsborden, variabele borden en parkeerbewegwijzering.

De eerste regio die in kaart werd gebracht is de zuidoostrand van Antwerpen. Dat is een regio die te kampen heeft met heel wat mobiliteitsproblemen zoals sluipverkeer en verdwaalde vrachtwagens. De informatie die gegenereerd wordt bij het opmaken van de verkeersdatabank is essentieel om een strategisch beleid rond sluipverkeer en mobiliteitssturing te kunnen uitwerken.

De databank zorgt er ook voor dat onder andere alle snelheidsregimes, tonnagebeperkingen, hoogtebeperkingen en parkeerregimes gekend zijn. Dit biedt heel wat toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld voor navigatiesystemen. Via de gps krijgt de weggebruiker dan de informatie op het moment dat hij die nodig heeft. Zo kan de gps steeds aangeven hoe snel je ergens mag rijden.

De informatie is ook een goede basis om te werken aan een eenvoudiger en logischer verkeerssysteem. Op die manier wordt ook duidelijk waar er verkeersborden te veel of verkeerd staan.

Bron: Belga

De eerste 23 Vlaamse gemeenten beschikken nu over een verkeersbordendatabank. Dat is een digitale catalogus van alle signalisatie, bewegwijzering, en verkeersborden. Tegen eind 2010 moeten alle Vlaamse gemeenten over een databank beschikken. Het project kadert in het verkeersveiligheidsplan van ontslagnemend Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen van Brempt. De databank wordt een sterk instrument om de verkeersveiligheid en de verkeerssturing te verbeteren. De digitale inventaris bevat niet enkel gebods- en verbodsborden maar ook alle bewegwijzering, toeristische borden, waarschuwingsborden, variabele borden en parkeerbewegwijzering. De eerste regio die in kaart werd gebracht is de zuidoostrand van Antwerpen. Dat is een regio die te kampen heeft met heel wat mobiliteitsproblemen zoals sluipverkeer en verdwaalde vrachtwagens. De informatie die gegenereerd wordt bij het opmaken van de verkeersdatabank is essentieel om een strategisch beleid rond sluipverkeer en mobiliteitssturing te kunnen uitwerken. De databank zorgt er ook voor dat onder andere alle snelheidsregimes, tonnagebeperkingen, hoogtebeperkingen en parkeerregimes gekend zijn. Dit biedt heel wat toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld voor navigatiesystemen. Via de gps krijgt de weggebruiker dan de informatie op het moment dat hij die nodig heeft. Zo kan de gps steeds aangeven hoe snel je ergens mag rijden. De informatie is ook een goede basis om te werken aan een eenvoudiger en logischer verkeerssysteem. Op die manier wordt ook duidelijk waar er verkeersborden te veel of verkeerd staan. Bron: Belga