Onder de 52 finalisten van de European eGovernment Awards 2009 zitten 3 Belgische projecten.

De 52 finalisten werden geselecteerd uit een poel van 259 inschrijvingen. Volgens de toelichting "dragen alle 52 geselecteerde projecten bij tot de verhoging van de efficiëntie van overheidsdiensten in Europa, middels gebruik van ict." De [European eGovernment Awards] worden om de twee jaar gehouden. Dit jaar vindt de vierde editie plaats. De wedstrijd wil de 'best practices' en meest innovatieve ict-oplossingen voor de overheid promoten. De uiteindelijke winnaars, onderverdeeld in 4 categorieën, worden op 19 november in het Zweedse Malmö bekendgemaakt.

De vier categorieën zijn 'egov die de interne markt ondersteunt', 'egov die burgers ondersteunt', 'egov die bedrijven ondersteunt' en 'egov die administratieve efficiëntie mogelijk maakt'. De Belgen zijn te vinden in de twee laatstgenoemde categorieën.

In de derde categorie is dat 'Front Office Employment', bij ons bekend als 'www.aandeslag.be' en 'www.autravail.be'. Die site geeft een overzicht van de overheidsmaatregelen die als doel hebben de tewerkstelling te bevorderen. Werkgevers en werknemers vinden er de voordelen en premies waarop zij recht hebben.

In de laatste categorie hebben we 'Digichambers' en 'PloneGov'. Digichambers is een website waarop bedrijven hun certificaten van oorsprong (essentieel om aan export te kunnen doen) elektronisch kunnen aanvragen en ze desgewenst, na goedkeuring door uw Kamer van Koophandel, zelf kunnen afdrukken. PloneGove is een opensourceproject waarmee een software-ecosysteem wordt gecreëerd voor overheden, non-profitorganisaties en zelfs bedrijven.

Naast de finalisten zijn ook 55 'good practice labels' uitgereikt. Ook daarbij zitten nog 2 Belgische projecten: 'Automatische inschrijvingsattesten van scholen' van het Vlaamse Corve en de 'jaarlijkse enquête naar de structuur van ondernemingen' via XBRL van de FOD Economie.

Onder de 52 finalisten van de European eGovernment Awards 2009 zitten 3 Belgische projecten. De 52 finalisten werden geselecteerd uit een poel van 259 inschrijvingen. Volgens de toelichting "dragen alle 52 geselecteerde projecten bij tot de verhoging van de efficiëntie van overheidsdiensten in Europa, middels gebruik van ict." De [European eGovernment Awards] worden om de twee jaar gehouden. Dit jaar vindt de vierde editie plaats. De wedstrijd wil de 'best practices' en meest innovatieve ict-oplossingen voor de overheid promoten. De uiteindelijke winnaars, onderverdeeld in 4 categorieën, worden op 19 november in het Zweedse Malmö bekendgemaakt. De vier categorieën zijn 'egov die de interne markt ondersteunt', 'egov die burgers ondersteunt', 'egov die bedrijven ondersteunt' en 'egov die administratieve efficiëntie mogelijk maakt'. De Belgen zijn te vinden in de twee laatstgenoemde categorieën. In de derde categorie is dat 'Front Office Employment', bij ons bekend als 'www.aandeslag.be' en 'www.autravail.be'. Die site geeft een overzicht van de overheidsmaatregelen die als doel hebben de tewerkstelling te bevorderen. Werkgevers en werknemers vinden er de voordelen en premies waarop zij recht hebben. In de laatste categorie hebben we 'Digichambers' en 'PloneGov'. Digichambers is een website waarop bedrijven hun certificaten van oorsprong (essentieel om aan export te kunnen doen) elektronisch kunnen aanvragen en ze desgewenst, na goedkeuring door uw Kamer van Koophandel, zelf kunnen afdrukken. PloneGove is een opensourceproject waarmee een software-ecosysteem wordt gecreëerd voor overheden, non-profitorganisaties en zelfs bedrijven. Naast de finalisten zijn ook 55 'good practice labels' uitgereikt. Ook daarbij zitten nog 2 Belgische projecten: 'Automatische inschrijvingsattesten van scholen' van het Vlaamse Corve en de 'jaarlijkse enquête naar de structuur van ondernemingen' via XBRL van de FOD Economie.