Op papier zouden slachtoffers van fraude door zogenaamde 'scammers' - die geld stelen van elektronische bankrekeningen of betaalrekeningen - hun geld via juridische procedures van de bank moeten terugkrijgen. Uit een internationaal onderzoek dat in de zomer verricht werd door B2B International blijkt echter dat er in veel gevallen geen compensatie volgt.

41 procent van de mensen die door financiële cybercriminelen bestolen werden van geld op hun elektronische rekening, zag er geen cent van terug.

In 45 procent van de gevallen werd het gestolen geld volledig teruggegeven, en 14 procent van de slachtoffers kon een deel van het bedrag terugvorderen.

Op papier zouden slachtoffers van fraude door zogenaamde 'scammers' - die geld stelen van elektronische bankrekeningen of betaalrekeningen - hun geld via juridische procedures van de bank moeten terugkrijgen. Uit een internationaal onderzoek dat in de zomer verricht werd door B2B International blijkt echter dat er in veel gevallen geen compensatie volgt. 41 procent van de mensen die door financiële cybercriminelen bestolen werden van geld op hun elektronische rekening, zag er geen cent van terug. In 45 procent van de gevallen werd het gestolen geld volledig teruggegeven, en 14 procent van de slachtoffers kon een deel van het bedrag terugvorderen.