Het bedrag komt er nu de Vlaamse regering de strategie heeft goedgekeurd voor het digitaal weerbaar maken tegen dreigingen en aanvallen. Dat bestaat uit 'het fors aanscherpen van beveiligingstechnologie, het versterken van de veiligheidscultuur en een goed uitgebouwd crisismanagement.'

'De samenleving verwacht dat de overheid zorgvuldig met die informatie omgaat en ze adequaat beschermt. Tot vandaag zijn we bij de Vlaamse overheid altijd één stap voor kunnen blijven en hebben we geen grote incidenten gehad. Met een volgehouden inspanning en deze forse investering zorgen we ook voor een veilige toekomst.' Aldus Mark Andries, voorzitter van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. Zijn organisatie verenigt de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid en is zo eindverantwoordelijke voor informatieveiligheid.

Veiligheidscultuur

Aan de strategie die de overheid vandaag hanteert werd al in 2016 begonnen. Ze werd vorig jaar goedgekeurd door het Stuurorgaan en nu bekrachtigd door de Vlaamse Regering, waardoor er 5 miljoen euro aan middelen bijkomen.

Die strategie slaat niet enkel op puur technologische aankopen. Zo gaat het ook over het weten hoe kritisch en gevoelig informatie is, of bepalen wie waar verantwoordelijk voor is. De Vlaamse overheid wil ook werken aan een veiligheidscultuur, waarbij medewerkers weten wat ze moeten doen bij cyberincidenten.

Het bedrag komt er nu de Vlaamse regering de strategie heeft goedgekeurd voor het digitaal weerbaar maken tegen dreigingen en aanvallen. Dat bestaat uit 'het fors aanscherpen van beveiligingstechnologie, het versterken van de veiligheidscultuur en een goed uitgebouwd crisismanagement.''De samenleving verwacht dat de overheid zorgvuldig met die informatie omgaat en ze adequaat beschermt. Tot vandaag zijn we bij de Vlaamse overheid altijd één stap voor kunnen blijven en hebben we geen grote incidenten gehad. Met een volgehouden inspanning en deze forse investering zorgen we ook voor een veilige toekomst.' Aldus Mark Andries, voorzitter van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. Zijn organisatie verenigt de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid en is zo eindverantwoordelijke voor informatieveiligheid.Aan de strategie die de overheid vandaag hanteert werd al in 2016 begonnen. Ze werd vorig jaar goedgekeurd door het Stuurorgaan en nu bekrachtigd door de Vlaamse Regering, waardoor er 5 miljoen euro aan middelen bijkomen.Die strategie slaat niet enkel op puur technologische aankopen. Zo gaat het ook over het weten hoe kritisch en gevoelig informatie is, of bepalen wie waar verantwoordelijk voor is. De Vlaamse overheid wil ook werken aan een veiligheidscultuur, waarbij medewerkers weten wat ze moeten doen bij cyberincidenten.