Bijna een derde (30 procent) van de bedrijfsleiders zegt dat kostenreductie hun belangrijkste doelstelling is. Maar met een recessie op de loer is het verstandig om data beter te benutten, omdat dit kan helpen bij innovatie op de korte en lange termijn. Verder gelooft 59 procent van de ondervraagden dat bedrijven die beslissingen nemen op basis van data marktaandeel zullen winnen. En 58 procent is bang achter te raken op de concurrentie als ze niet beter gebruik gaan maken van hun data.

Grotere kloof

Als bedrijven niet in staat zijn om ideeën snel om te zetten in nieuwe producten, diensten en strategieën, dan lopen ze het risico te falen. Deze kloof tussen innovatie en uitvoering, die uitgebreid aan bod kwam in een rapport van Bayes Business School en VMware uit 2018, Innovating in the Exponential Economy, is groter geworden doordat bedrijven steeds meer worstelen met (hun) data.

'Oorzaken zijn een gebrek aan digitale capaciteiten en vaardigheden, rigide infrastructuren en verschillende beperkingen en risico's die verband houden met datasoevereiniteit en compliance', aldus professor Feng LI van de Bayes Business School in London. Hij schreef het voorwoord van het nieuwe Innovation-Execution-rapport van VMware, een vervolg op het originele rapport uit 2018. 'De ondervraagden zeiden dat het hebben van te veel data en problemen met toegang tot de juiste data belangrijke belemmeringen zijn. Daarnaast zorgt de huidige technologische stack van veel bedrijven ervoor dat ze niet nog méér datagedreven kunnen werken, waardoor ze strategische kansen mislopen.'

Datasoevereiniteit

Bedrijfsleiders noemen een aantal belemmeringen: bedrijven hebben simpelweg te veel data (83 procent), ze vinden het lastig om toegang te krijgen tot de juiste gegevens (74 procent) of er zijn technologische beperkingen (60 procent).

Datasoevereiniteit, waarbij opgeslagen of verzamelde data vallen onder de privacywetgeving en governance-structuren binnen een land, sector of bedrijf, vormt een andere grote zorg: nationale (76 procent) en industriële (67 procent) richtlijnen blijken aanzienlijke belemmeringen te zijn om de waarde van data te realiseren.

Bijna een derde (30 procent) van de bedrijfsleiders zegt dat kostenreductie hun belangrijkste doelstelling is. Maar met een recessie op de loer is het verstandig om data beter te benutten, omdat dit kan helpen bij innovatie op de korte en lange termijn. Verder gelooft 59 procent van de ondervraagden dat bedrijven die beslissingen nemen op basis van data marktaandeel zullen winnen. En 58 procent is bang achter te raken op de concurrentie als ze niet beter gebruik gaan maken van hun data.Als bedrijven niet in staat zijn om ideeën snel om te zetten in nieuwe producten, diensten en strategieën, dan lopen ze het risico te falen. Deze kloof tussen innovatie en uitvoering, die uitgebreid aan bod kwam in een rapport van Bayes Business School en VMware uit 2018, Innovating in the Exponential Economy, is groter geworden doordat bedrijven steeds meer worstelen met (hun) data.'Oorzaken zijn een gebrek aan digitale capaciteiten en vaardigheden, rigide infrastructuren en verschillende beperkingen en risico's die verband houden met datasoevereiniteit en compliance', aldus professor Feng LI van de Bayes Business School in London. Hij schreef het voorwoord van het nieuwe Innovation-Execution-rapport van VMware, een vervolg op het originele rapport uit 2018. 'De ondervraagden zeiden dat het hebben van te veel data en problemen met toegang tot de juiste data belangrijke belemmeringen zijn. Daarnaast zorgt de huidige technologische stack van veel bedrijven ervoor dat ze niet nog méér datagedreven kunnen werken, waardoor ze strategische kansen mislopen.'Bedrijfsleiders noemen een aantal belemmeringen: bedrijven hebben simpelweg te veel data (83 procent), ze vinden het lastig om toegang te krijgen tot de juiste gegevens (74 procent) of er zijn technologische beperkingen (60 procent).Datasoevereiniteit, waarbij opgeslagen of verzamelde data vallen onder de privacywetgeving en governance-structuren binnen een land, sector of bedrijf, vormt een andere grote zorg: nationale (76 procent) en industriële (67 procent) richtlijnen blijken aanzienlijke belemmeringen te zijn om de waarde van data te realiseren.