Het aanslagbiljet onroerende voorheffing valt bij heel wat Vlamingen later in de bus. Dat komt door extra controles na de overgang naar het Vlaams Fiscaal Platform.

Er wordt al jaren gewerkt aan de geleidelijke invoer van het Vlaams Fiscaal Platform (VFP), het ict-platform waarmee op termijn alle Vlaamse heffingen zouden moeten beheerd worden. Dat project stamt nog uit de tijd toen SBS nog de Vlaamse ict-dienstenleverancier was en werd nadien geërfd door EDS-Telindus (EDS is nu in handen van HP).

"Dit jaar zijn we begonnen met het uitsturen van de aanslagbiljetten onroerende voorheffing op het VFP", bevestigt Raf Van Hoof van de Vlaamse Belastingdienst de berichten uit de Concentra-kranten. "Maar omdat we weten dat er altijd kinderziektes mogelijk zijn, voeren we extra controles uit, ook manueel. Dat levert een, weliswaar volledig geplande en vooraf aangekondigde, vertraging op. Eind juli werd de eerste lichting verstuurd, 14 augustus de tweede lichting, begin september volgt er nog één. Tegen eind oktober zouden alle aanslagbiljetten verstuurd moeten zijn."

Voorlopig lopen de controles goed, zegt Van Hoof nog. "Goed in die zin dat we op die manier kleine foutjes uit het systeem weten te halen, waardoor we anticiperen op mogelijke bezwaren naderhand. Maar ook goed in de zin dat onze timing voorlopig niet in het gedrang is gekomen. Mochten er later dit jaar plots wel calamiteiten opduiken, zal dat natuurlijk ook invloed hebben op de timing."

De onroerende voorheffing bracht de overheid in 2007 2,21 miljard euro op. Het grootste deel komt terecht bij de gemeenten. Die moeten zich geen zorgen maken over de latere versturing van de brieven en dus een latere inning. De Vlaamse overheid stort de bedragen op het afgesproken tijdstip.

Van de andere heffingen zit de leegstandheffing op bedrijfsruimten al van vorig jaar op het VFP. Die van de leegstandheffing op woningen nog niet.

Het aanslagbiljet onroerende voorheffing valt bij heel wat Vlamingen later in de bus. Dat komt door extra controles na de overgang naar het Vlaams Fiscaal Platform. Er wordt al jaren gewerkt aan de geleidelijke invoer van het Vlaams Fiscaal Platform (VFP), het ict-platform waarmee op termijn alle Vlaamse heffingen zouden moeten beheerd worden. Dat project stamt nog uit de tijd toen SBS nog de Vlaamse ict-dienstenleverancier was en werd nadien geërfd door EDS-Telindus (EDS is nu in handen van HP). "Dit jaar zijn we begonnen met het uitsturen van de aanslagbiljetten onroerende voorheffing op het VFP", bevestigt Raf Van Hoof van de Vlaamse Belastingdienst de berichten uit de Concentra-kranten. "Maar omdat we weten dat er altijd kinderziektes mogelijk zijn, voeren we extra controles uit, ook manueel. Dat levert een, weliswaar volledig geplande en vooraf aangekondigde, vertraging op. Eind juli werd de eerste lichting verstuurd, 14 augustus de tweede lichting, begin september volgt er nog één. Tegen eind oktober zouden alle aanslagbiljetten verstuurd moeten zijn." Voorlopig lopen de controles goed, zegt Van Hoof nog. "Goed in die zin dat we op die manier kleine foutjes uit het systeem weten te halen, waardoor we anticiperen op mogelijke bezwaren naderhand. Maar ook goed in de zin dat onze timing voorlopig niet in het gedrang is gekomen. Mochten er later dit jaar plots wel calamiteiten opduiken, zal dat natuurlijk ook invloed hebben op de timing." De onroerende voorheffing bracht de overheid in 2007 2,21 miljard euro op. Het grootste deel komt terecht bij de gemeenten. Die moeten zich geen zorgen maken over de latere versturing van de brieven en dus een latere inning. De Vlaamse overheid stort de bedragen op het afgesproken tijdstip. Van de andere heffingen zit de leegstandheffing op bedrijfsruimten al van vorig jaar op het VFP. Die van de leegstandheffing op woningen nog niet.