Het aantal vacatures in België stijgt, aldus het recruteringsblad Vacature in zijn 'Vacature Barometer 2005'. In Vlaanderen bleken er 18 % meer vacatures, in het Franstalige landsgedeelte 7 % meer. De belangrijkste reden is volgens Vacature dat bedrijven weer meer recruteringsinspanningen willen leveren, dat de lucht met andere woorden opklaart op de jobmarkt.De sterkste toename van het aantal jobaanbiedingen lag in de ict-sector (+ 55 %), de consulting (+ 64%) en R&D (+ 45%). "Dat wijst erop dat bedrijven stilaan opnieuw willen investeren in productontwikkeling en innovatie," aldus het carrièreblad. Waarschijnlijker is echter dat de verklaring ligt bij het almaar nijpender tekort aan gekwalificeerd ict-personeel. Onlangs nog bleek uit cijfers van de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling BGDA dat er in de hoofdstad alleen al 1900 werkzoekende informatici zijn. Desondanks is er in heel België een gebrek aan gekwalificeerde, gespecialiseerde ict'ers. Zo'n 1500 plaatsen - vooral die waarvoor de specialisaties systeemarchitectuur, -integratie en internettoepassingen vereist zijn - staan vacant.Daarnaast (en deels daarmee samenhangend) is er ook de toenemende vraag naar hooggeschoolden die Vacature opmerkte. Meer dan de helft (54 %) van de vacatures zijn gericht op universitair geschoolden, nog eens 41 % op mensen uit de hogescholen. Dat is respectievelijk een stijging tegenover 2004 met 24 % en 18 %.

Het aantal vacatures in België stijgt, aldus het recruteringsblad Vacature in zijn 'Vacature Barometer 2005'. In Vlaanderen bleken er 18 % meer vacatures, in het Franstalige landsgedeelte 7 % meer. De belangrijkste reden is volgens Vacature dat bedrijven weer meer recruteringsinspanningen willen leveren, dat de lucht met andere woorden opklaart op de jobmarkt.De sterkste toename van het aantal jobaanbiedingen lag in de ict-sector (+ 55 %), de consulting (+ 64%) en R&D (+ 45%). "Dat wijst erop dat bedrijven stilaan opnieuw willen investeren in productontwikkeling en innovatie," aldus het carrièreblad. Waarschijnlijker is echter dat de verklaring ligt bij het almaar nijpender tekort aan gekwalificeerd ict-personeel. Onlangs nog bleek uit cijfers van de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling BGDA dat er in de hoofdstad alleen al 1900 werkzoekende informatici zijn. Desondanks is er in heel België een gebrek aan gekwalificeerde, gespecialiseerde ict'ers. Zo'n 1500 plaatsen - vooral die waarvoor de specialisaties systeemarchitectuur, -integratie en internettoepassingen vereist zijn - staan vacant.Daarnaast (en deels daarmee samenhangend) is er ook de toenemende vraag naar hooggeschoolden die Vacature opmerkte. Meer dan de helft (54 %) van de vacatures zijn gericht op universitair geschoolden, nog eens 41 % op mensen uit de hogescholen. Dat is respectievelijk een stijging tegenover 2004 met 24 % en 18 %.