Voor het eerst zullen immers ook voorwerpen dan met een zekere graad van zelfstandigheid beslissingen kunnen nemen of initiren, mogelijk zelfs zonder dat de eigenaar er zich van bewust is. Silent commerce lijkt nog toekomstmuziek, maar het wordt in de praktijk al toegepast door heel grote bedrijven.Beeld je eens in dat je producten, je voorraden of om het even welk deel van je infrastructuur je op elk moment zouden kunnen melden waar ze zich bevinden en hoe het ermee gesteld is. Je producten zouden dan zichzelf controleren en laten weten wanneer bijvoorbeeld hun temperatuur of vochtigheidsgraad te hoog wordt, of wanneer ze zich ergens bevinden waar ze niet zouden mogen zijn - gestolen dus.Niets nieuws onder de zon?Wishful thinking? Neen, toch niet, want met behulp van draadloze communicatie, gesofisticeerde etiket- en sensortechnologien en de juiste computerinfrastructuur zijn dat concepten die voor technologieconsultant Accenture onder de noemer Silent Commerce vallen. Vandaag duiken al de eerste commercile toepassingen op. Zoals bij Singapore Airlines voor het volgen van zijn cargoladingen, of op de luchthaven van London Heathrow voor het tracken van bagage, of bij Ford voor het beheren van de massale voorraad onderdelen. Sommige van die technologien zijn nochtans hoegenaamd niet nieuw. Etiketten met RFID of Radio Frequency Identification tags kennen we al meer dan een halve eeuw, en ook GPS, het Global Positioning System, draait intussen al ruim een decennium mee. En sensoren die druk, warmte, vochtigheid, of de aanwezigheid van chemische stoffen signaleren, zijn in de loop van de vorige eeuw al ontwikkeld en steeds verder verfijnd. Waarom zijn ze dan nu plots aan de orde van de dag ?Eerst en vooral omdat de prijzen van de materialen zo sterk gedaald zijn dat ze nu echt overal kunnen worden ingezet. RFID-tags die vroeger ettelijke dollars per stuk kostten, zitten nu al op minder dan een halve dollar en zullen over enkele jaren voor nauwelijks een paar cent te krijgen zijn. Ook GPS wordt steeds betaalbaarder. Voorts is vandaag de infrastructuur beschikbaar om dat alles te verwerken computers, netwerken, opslag en vooral draadloze communicatie (always on) vormen de ruggengraat voor Silent Commerce. Accenture kadert Silent Commerce zelfs in een nog groter geheel, namelijk uCommerce of Ubiquitous Commerce - alomtegenwoordige handel dus die drie belangrijke kenmerken heeft always on, always aware, always active. Always on is gemakkelijk te begrijpen de meest recente draadloze technologien die nu op ons afkomen (GPRS, UMTS), stellen ons in staat altijd verbonden te zijn met anderen. En dankzij de tags en de microprocessoren kunnen we always aware, perfect op de hoogte blijven van positie, temperatuur, druk, beweging, enz. van alle personen of voorwerpen. Precies omdat je dan alle mogelijke informatie constant ter beschikking krijgt, kan je ook always active zijn om altijd net op het gepaste moment op de gepaste manier te reageren.In de praktijkEen paar praktische voorbeelden zullen die nieuwe concepten duidelijk maken, maar eerst nog een woordje over de technologie. Centraal staan zoals gezegd de RFID-tags, piepkleine en flinterdunne etiketjes die signalen uitzenden naar of reflecteren van leespanelen die op een draadloos netwerk aangesloten zijn. De tags beschikken over een geheugen dat nu al tot 128 KB kan gaan en ze kunnen omzeggens overal aan bevestigd worden, van boeken, meubelen en wagens tot kleding en zelfs rondzwervende dieren. Je kan ze een beetje als de tegenhanger van de streepjescode beschouwen, met het grote verschil dat deze laatste wel goedkoper en gemakkelijker te lezen is, maar weinig informatie kan bevatten, steeds door een leespen moet kunnen gezien worden, en slechts stuk per stuk kan worden uitgelezen. RFID-tags daarentegen zijn duurder, maar hebben geen zicht nodig, bevatten meer informatie, en kunnen met meerdere tegelijk geregistreerd worden. Zo kan een zak met kledingstukken waaraan zon tags bevestigd zijn, in n keer langs de kassa van de kledingzaak passeren, zonder dat elk kledingstuk afzonderlijk moet worden ingescand - het totaalbedrag wordt dan automatisch van je bankrekening afgetrokken.Ander voorbeeld uit de praktijk containers met gevaarlijke chemische stoffen voorzien van tags, signaleren automatisch wanneer twee stoffen die niet met elkaar in contact mogen komen, te dicht bij elkaar opgeslagen worden. Of nog een pc op kantoor kan via zijn tag laten weten aan een centrale wanneer hij verplaatst wordt - terwijl hij op dat moment helemaal niet verplaatst hoefde te worden en dus meer dan waarschijnlijk met inbrekers geconfronteerd is.Voorwerpen met menselijke trekjesAccenture heeft in zijn Silent Commerce-scenario ook een apart luik voorzien waarin aan voorwerpen een stuk autonome beslissingsmacht gegeven wordt. Neem bijvoorbeeld een autoradio die met GPS uitgerust is. Als dat op voorhand door de eigenaar toegestaan is, kan de autoradio zelfstandig beslissen een nieuwe landkaart aan te kopen op het moment dat de wagen de zone gaat verlaten die door de huidige kaart afgedekt wordt. De radio neemt via GSM contact op met de kaartenleverancier, downloadt de kaart, en betaalt via de kredietkaart van de eigenaar. Overigens het hoeft niet altijd om bewegende voorwerpen te gaan. Een woning die met sensoren en tags uitgerust is, kan bijvoorbeeld bij het vaststellen van een lek in het dak onmiddellijk automatisch een dakhersteller opbellen om het zaakje te komen dichten. Het aantal toepassingen van Silent Commerce is zo goed als onbeperkt en vaak zijn het grote bedrijven die zelf met nieuwe ideen voor de dag komen.

Voor het eerst zullen immers ook voorwerpen dan met een zekere graad van zelfstandigheid beslissingen kunnen nemen of initiren, mogelijk zelfs zonder dat de eigenaar er zich van bewust is. Silent commerce lijkt nog toekomstmuziek, maar het wordt in de praktijk al toegepast door heel grote bedrijven.Beeld je eens in dat je producten, je voorraden of om het even welk deel van je infrastructuur je op elk moment zouden kunnen melden waar ze zich bevinden en hoe het ermee gesteld is. Je producten zouden dan zichzelf controleren en laten weten wanneer bijvoorbeeld hun temperatuur of vochtigheidsgraad te hoog wordt, of wanneer ze zich ergens bevinden waar ze niet zouden mogen zijn - gestolen dus.Niets nieuws onder de zon?Wishful thinking? Neen, toch niet, want met behulp van draadloze communicatie, gesofisticeerde etiket- en sensortechnologien en de juiste computerinfrastructuur zijn dat concepten die voor technologieconsultant Accenture onder de noemer Silent Commerce vallen. Vandaag duiken al de eerste commercile toepassingen op. Zoals bij Singapore Airlines voor het volgen van zijn cargoladingen, of op de luchthaven van London Heathrow voor het tracken van bagage, of bij Ford voor het beheren van de massale voorraad onderdelen. Sommige van die technologien zijn nochtans hoegenaamd niet nieuw. Etiketten met RFID of Radio Frequency Identification tags kennen we al meer dan een halve eeuw, en ook GPS, het Global Positioning System, draait intussen al ruim een decennium mee. En sensoren die druk, warmte, vochtigheid, of de aanwezigheid van chemische stoffen signaleren, zijn in de loop van de vorige eeuw al ontwikkeld en steeds verder verfijnd. Waarom zijn ze dan nu plots aan de orde van de dag ?Eerst en vooral omdat de prijzen van de materialen zo sterk gedaald zijn dat ze nu echt overal kunnen worden ingezet. RFID-tags die vroeger ettelijke dollars per stuk kostten, zitten nu al op minder dan een halve dollar en zullen over enkele jaren voor nauwelijks een paar cent te krijgen zijn. Ook GPS wordt steeds betaalbaarder. Voorts is vandaag de infrastructuur beschikbaar om dat alles te verwerken computers, netwerken, opslag en vooral draadloze communicatie (always on) vormen de ruggengraat voor Silent Commerce. Accenture kadert Silent Commerce zelfs in een nog groter geheel, namelijk uCommerce of Ubiquitous Commerce - alomtegenwoordige handel dus die drie belangrijke kenmerken heeft always on, always aware, always active. Always on is gemakkelijk te begrijpen de meest recente draadloze technologien die nu op ons afkomen (GPRS, UMTS), stellen ons in staat altijd verbonden te zijn met anderen. En dankzij de tags en de microprocessoren kunnen we always aware, perfect op de hoogte blijven van positie, temperatuur, druk, beweging, enz. van alle personen of voorwerpen. Precies omdat je dan alle mogelijke informatie constant ter beschikking krijgt, kan je ook always active zijn om altijd net op het gepaste moment op de gepaste manier te reageren.In de praktijkEen paar praktische voorbeelden zullen die nieuwe concepten duidelijk maken, maar eerst nog een woordje over de technologie. Centraal staan zoals gezegd de RFID-tags, piepkleine en flinterdunne etiketjes die signalen uitzenden naar of reflecteren van leespanelen die op een draadloos netwerk aangesloten zijn. De tags beschikken over een geheugen dat nu al tot 128 KB kan gaan en ze kunnen omzeggens overal aan bevestigd worden, van boeken, meubelen en wagens tot kleding en zelfs rondzwervende dieren. Je kan ze een beetje als de tegenhanger van de streepjescode beschouwen, met het grote verschil dat deze laatste wel goedkoper en gemakkelijker te lezen is, maar weinig informatie kan bevatten, steeds door een leespen moet kunnen gezien worden, en slechts stuk per stuk kan worden uitgelezen. RFID-tags daarentegen zijn duurder, maar hebben geen zicht nodig, bevatten meer informatie, en kunnen met meerdere tegelijk geregistreerd worden. Zo kan een zak met kledingstukken waaraan zon tags bevestigd zijn, in n keer langs de kassa van de kledingzaak passeren, zonder dat elk kledingstuk afzonderlijk moet worden ingescand - het totaalbedrag wordt dan automatisch van je bankrekening afgetrokken.Ander voorbeeld uit de praktijk containers met gevaarlijke chemische stoffen voorzien van tags, signaleren automatisch wanneer twee stoffen die niet met elkaar in contact mogen komen, te dicht bij elkaar opgeslagen worden. Of nog een pc op kantoor kan via zijn tag laten weten aan een centrale wanneer hij verplaatst wordt - terwijl hij op dat moment helemaal niet verplaatst hoefde te worden en dus meer dan waarschijnlijk met inbrekers geconfronteerd is.Voorwerpen met menselijke trekjesAccenture heeft in zijn Silent Commerce-scenario ook een apart luik voorzien waarin aan voorwerpen een stuk autonome beslissingsmacht gegeven wordt. Neem bijvoorbeeld een autoradio die met GPS uitgerust is. Als dat op voorhand door de eigenaar toegestaan is, kan de autoradio zelfstandig beslissen een nieuwe landkaart aan te kopen op het moment dat de wagen de zone gaat verlaten die door de huidige kaart afgedekt wordt. De radio neemt via GSM contact op met de kaartenleverancier, downloadt de kaart, en betaalt via de kredietkaart van de eigenaar. Overigens het hoeft niet altijd om bewegende voorwerpen te gaan. Een woning die met sensoren en tags uitgerust is, kan bijvoorbeeld bij het vaststellen van een lek in het dak onmiddellijk automatisch een dakhersteller opbellen om het zaakje te komen dichten. Het aantal toepassingen van Silent Commerce is zo goed als onbeperkt en vaak zijn het grote bedrijven die zelf met nieuwe ideen voor de dag komen.