Het WACS onderzees kabelsysteem, geproduceerd door Alcatel Lucent, brengt onder meer snelle internetverbindingen naar 12 Afrikaanse landen, vaak voor het eerst. Vandaag start de maritieme fase.

Het uitvaren van Alcatel-Lucents kabellegger Ile de Bréhat vandaag start de maritieme fase van het West Afica Cable System (WACS) project. Deze onderzeese glasvezelkabel met een lengte van ca. 14.500 km zal 12 Afrikaanse landen met Portugal verbinden. Met een ontwerpcapaciteit tot minstens 3,84Tbit/s voorziet de kabel onder meer in een rechtstreekse snelle internettoegang, wat voor een aantal van de deelnemende landen een premiére is (onder meer voor de Republiek Congo). De kabel eindigt in Zuid Afrika. De overeenkomst voor het WACS systeem werd getekend in april 2009 door onder meer Cable&Wireless, Tata Communications (Neotel), Portugal Telecom, een vijftal Zuidafrikaanse telco's en de telco's van onder meer Angola, Togo en Namibia.

Sleutel op deur

De volledige kabel werd geproduceerd en geassembleerd in de fabriek voor onderzeese kabels van Alcatel-Lucent Submarine Networks in Calais (Fr.). Opgericht in 1894 (onder meer voor de productie van een kabel onder het Kanaal) biedt deze eenheid vandaag een productiecapaciteit van 50.000 km onderzeese glasvezelkabel van verschillende types (zowel 'dunne' voor diepzeegebruik als extra-gepantserd voor ondiepe kustwateren). In Calais wordt naast productie ook aan onderzoek gedaan, evenals het ontwerpen van complete gebruiksklare kabelsystemen. Immers, een kabel als WACS wordt geproduceerd geheel klaar voor het leggen op de zeebodem, met de juiste opeenvolging van types kabeluitvoering en inclusief de nodige repeaters (in dit geval een repeater om de 65 km).

Eigen kabelleggers

Alcatel-Lucent beschikt voor het leggen, onderhouden en herstellen van onderzeese kabels over een vloot van zes eigen schepen, waaronder de Ile de Bréhat en zijn zusterschip, de Ile de Sein. Samen zullen deze twee schepen op ca. 350 dagen tijd de maritieme fase van het WACS project voor hun rekening nemen. Voordien werd ook al uitgebreid en uiterst gedetailleerd de optimale route (lengte, mogelijke gevaren voor beschadiging, onderzees reliëf,..) in kaart gebracht, zodat de kabelleggers een precieze koers kunnen varen. Onderweg wordt ook nauwkeurig bijgehouden waar de kabel wordt gelegd, onder meer met het oog op latere herstellingen, onderhoud of uitbreidingen/aftakkingen. De Ile de Bréhat heeft een laadcapaciteit van max. 6.000km en kan dagelijks ca. 170 km (kabel op bodem) tot 17 à 20 km (kabel in een uitgegraven bodemsleuf) leggen. Het schip is tevens voorzien van alle nodige middelen voor het testen en zo nodig bijwerken of herstellen van de kabel in volle zee.

De WACS kabel moet in het tweede kwartaal van 2011 operationeel worden. De kostprijs zal ca. 600 miljoen USD bedragen. De kabel heeft een 'design life' van 25 jaar, maar allicht zal veel sneller al een einde komen aan het rendabel gebruik ervan.

Het WACS onderzees kabelsysteem, geproduceerd door Alcatel Lucent, brengt onder meer snelle internetverbindingen naar 12 Afrikaanse landen, vaak voor het eerst. Vandaag start de maritieme fase. Het uitvaren van Alcatel-Lucents kabellegger Ile de Bréhat vandaag start de maritieme fase van het West Afica Cable System (WACS) project. Deze onderzeese glasvezelkabel met een lengte van ca. 14.500 km zal 12 Afrikaanse landen met Portugal verbinden. Met een ontwerpcapaciteit tot minstens 3,84Tbit/s voorziet de kabel onder meer in een rechtstreekse snelle internettoegang, wat voor een aantal van de deelnemende landen een premiére is (onder meer voor de Republiek Congo). De kabel eindigt in Zuid Afrika. De overeenkomst voor het WACS systeem werd getekend in april 2009 door onder meer Cable&Wireless, Tata Communications (Neotel), Portugal Telecom, een vijftal Zuidafrikaanse telco's en de telco's van onder meer Angola, Togo en Namibia. Sleutel op deur De volledige kabel werd geproduceerd en geassembleerd in de fabriek voor onderzeese kabels van Alcatel-Lucent Submarine Networks in Calais (Fr.). Opgericht in 1894 (onder meer voor de productie van een kabel onder het Kanaal) biedt deze eenheid vandaag een productiecapaciteit van 50.000 km onderzeese glasvezelkabel van verschillende types (zowel 'dunne' voor diepzeegebruik als extra-gepantserd voor ondiepe kustwateren). In Calais wordt naast productie ook aan onderzoek gedaan, evenals het ontwerpen van complete gebruiksklare kabelsystemen. Immers, een kabel als WACS wordt geproduceerd geheel klaar voor het leggen op de zeebodem, met de juiste opeenvolging van types kabeluitvoering en inclusief de nodige repeaters (in dit geval een repeater om de 65 km). Eigen kabelleggers Alcatel-Lucent beschikt voor het leggen, onderhouden en herstellen van onderzeese kabels over een vloot van zes eigen schepen, waaronder de Ile de Bréhat en zijn zusterschip, de Ile de Sein. Samen zullen deze twee schepen op ca. 350 dagen tijd de maritieme fase van het WACS project voor hun rekening nemen. Voordien werd ook al uitgebreid en uiterst gedetailleerd de optimale route (lengte, mogelijke gevaren voor beschadiging, onderzees reliëf,..) in kaart gebracht, zodat de kabelleggers een precieze koers kunnen varen. Onderweg wordt ook nauwkeurig bijgehouden waar de kabel wordt gelegd, onder meer met het oog op latere herstellingen, onderhoud of uitbreidingen/aftakkingen. De Ile de Bréhat heeft een laadcapaciteit van max. 6.000km en kan dagelijks ca. 170 km (kabel op bodem) tot 17 à 20 km (kabel in een uitgegraven bodemsleuf) leggen. Het schip is tevens voorzien van alle nodige middelen voor het testen en zo nodig bijwerken of herstellen van de kabel in volle zee. De WACS kabel moet in het tweede kwartaal van 2011 operationeel worden. De kostprijs zal ca. 600 miljoen USD bedragen. De kabel heeft een 'design life' van 25 jaar, maar allicht zal veel sneller al een einde komen aan het rendabel gebruik ervan.