Eind vorig jaar berichtte The New York Times al, naar aanleiding van een ruimtefoto, over ons land als 'wereldkampioen in lichtvervuiling'. Volgens de krant is België het enige Europese land dat al haar 2.2 miljoen straatlichten 's nachts laat branden.

Technologiefederatie Agoria komt nu met een voorstel op de proppen om slimme ledlampen te gaan gebruiken voor openbare verlichting. Zo zou het overschakelen op ledverlichting met een vast dimschema volgens de federatie al een besparing tot 50 procent kunnen opleveren. "Kiezen we voor echt flexibel aanstuurbare geconnecteerde verlichtingsarmaturen, dan kan de energiebesparing oplopen tot 60 procent. Wanneer we erin slagen in Vlaanderen alle publieke verlichting op led-technologie over te laten schakelen en flexibel aanstuurbaar te maken, betekent dit een besparing van 680 miljoen euro op de normale levensduur van de installaties", klinkt het. Dat zou ook meteen leiden tot een daling van de CO2-uitstoot met meer dan 100.000 ton per jaar.

'Verander rol van de distributienetbeheerder tot facilitator'

In het artikel van The New York Times werd aangehaald dat distributienetbeheerders (door grote winstmarges), gemeentes (die aandeelhouder zijn) en lokale politci die zetelen in toezichtsraden (in de vorm van zitpenningen) allen mee profiteren van het laten branden van de straatlichten.

Agoria Vlaanderen pleit er nu voor de rol van de distributienetbeheerder te veranderen tot facilitator, met een veel sterkere autonomie van lokale besturen en grotere betrokkenheid van de private sector. "Maak het voor lokale besturen veel makkelijker om zelf op zoek te gaan naar een externe partner voor openbare verlichting, in de vorm van 'licht als een dienst' of een samenwerking van publieke en private diensten. Leg de verantwoordelijkheid van het volledige beheer en eventuele financiering van het verlichtingsnetwerk vanaf het aansluitpunt bij bedrijven. In Wallonië of Frankrijk zien we al modellen opduiken waarbij gewerkt wordt met publiek-private samenwerkingen of 'licht als een dienst' -modellen", klinkt het.

Herbekijk hier de hoorzitting:

Eind vorig jaar berichtte The New York Times al, naar aanleiding van een ruimtefoto, over ons land als 'wereldkampioen in lichtvervuiling'. Volgens de krant is België het enige Europese land dat al haar 2.2 miljoen straatlichten 's nachts laat branden. Technologiefederatie Agoria komt nu met een voorstel op de proppen om slimme ledlampen te gaan gebruiken voor openbare verlichting. Zo zou het overschakelen op ledverlichting met een vast dimschema volgens de federatie al een besparing tot 50 procent kunnen opleveren. "Kiezen we voor echt flexibel aanstuurbare geconnecteerde verlichtingsarmaturen, dan kan de energiebesparing oplopen tot 60 procent. Wanneer we erin slagen in Vlaanderen alle publieke verlichting op led-technologie over te laten schakelen en flexibel aanstuurbaar te maken, betekent dit een besparing van 680 miljoen euro op de normale levensduur van de installaties", klinkt het. Dat zou ook meteen leiden tot een daling van de CO2-uitstoot met meer dan 100.000 ton per jaar.In het artikel van The New York Times werd aangehaald dat distributienetbeheerders (door grote winstmarges), gemeentes (die aandeelhouder zijn) en lokale politci die zetelen in toezichtsraden (in de vorm van zitpenningen) allen mee profiteren van het laten branden van de straatlichten. Agoria Vlaanderen pleit er nu voor de rol van de distributienetbeheerder te veranderen tot facilitator, met een veel sterkere autonomie van lokale besturen en grotere betrokkenheid van de private sector. "Maak het voor lokale besturen veel makkelijker om zelf op zoek te gaan naar een externe partner voor openbare verlichting, in de vorm van 'licht als een dienst' of een samenwerking van publieke en private diensten. Leg de verantwoordelijkheid van het volledige beheer en eventuele financiering van het verlichtingsnetwerk vanaf het aansluitpunt bij bedrijven. In Wallonië of Frankrijk zien we al modellen opduiken waarbij gewerkt wordt met publiek-private samenwerkingen of 'licht als een dienst' -modellen", klinkt het.Herbekijk hier de hoorzitting: