De Belgische technologische industrie stevent dit jaar af op een nulgroei. Dat blijkt uit de jaarlijkse conjunctuurenquête van technologiefederatie Agoria.

De sector is daarmee minder optimistisch over 2014 dan de hele Belgische economie. "Dat het beter gaat, is niet het aanvoelen van het technologische sector", aldus Agoria-CEO Paul Soete. De federatie wijst op het competitiviteitsprobleem, dat volgens de federatie mee verantwoordelijk is voor het dalende marktaandeel op verschillende exportmarkten en de dalende productie.

De aangekondigde heropleving raakt moeilijk op gang: in 2013 was er dan wel een technisch herstel, maar in het laatste kwartaal van 2013 volgde een onverwachte productiedaling. Zowel in 2012 als 2013 daalde de productie. De productie van de mechatronicabedrijven, volgens Agoria een goede graadmeter voor de gezondheid van de industrie, bleef in 2012 status quo, maar daalde in 2013 met 4,7 procent.

In 2014 verwacht Agoria opnieuw een daling, met 2 procent. Ook de bedrijven gespecialiseerd in materiaaltechnologie blijven achteruitgaan, al neemt de daling hier lichtjes af, van -8,2 pct in 2012 naar -4,1 in 2014. De minder conjunctuurgevoelige ruimte- en luchtvaartindustrie (+7,6 pct in 2014) en dienstensectoren zoals de ICT (+4,8 pct in 2014) gaan er dan weer wel op vooruit. De prestaties van die laatste sectoren leiden ertoe dat de sector alsnog tot een nulgroei komt.

Uit de Agoriacijfers blijkt dat sinds het begin van de financiële crisis in 2008 België al 78 belangrijke herstructureringen of bedrijfssluitingen kende.

"Die herstructureringen en sluitingen zijn goed voor een verlies van 9 procent aan productiecapaciteit, die voorgoed uit België verdwenen is", zegt Soete. "De sluiting van Ford Genk en de herstructurering van Caterpillar in Gosselies zijn samen, alle onrechtstreekse effecten in acht genomen, goed voor de helft van dat verlies."

Dat productieverlies heeft ook effecten op de werkgelegenheid. Tussen december 2008 en december 2014, inclusief de sluiting van Ford, verdwijnen er 34.000 banen in de technologiesector. Daarnaast dalen de investeringen in de sector. Het investeringsniveau in die bedrijven daalt onder het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar.

De terugval van de activiteiten in de sector is te wijten aan de slechtere financiële positie door de crisis en de dalende concurrentiepositie. "Men mag niet vergeten dat 60 à 70 pct van de omzet van onze bedrijven wordt geëxporteerd", brengt Soete in herinnering. Het competitiviteitsprobleem leidt er ook toe dat de Belgische technologiebedrijven markten verliezen aan Azië en Amerika.

Om die dalende investeringen op te vangen, vraagt Agoria een zogenaamde "competitiviteitsschok": investeringen belonen en de loonkostenhandicap wegwerken. Agoria gebruikt, naar aanleiding van de komende verkiezingscampagne, het motto "Kies technologie" om haar prioriteiten te verdedigen. Agoria herhaalt haar vraag naar het wegwerken van de loonkostenhandicap. "De inspanningen van de federale regering zijn te beperkt en te veel in de tijd gespreid", zegt Soete. De Agoria-CEO herhaalt dat het net gesloten interprofessioneel akkoord geen goed akkoord is, omdat het de overindexering in stand houdt. "Daarnaast vraagt Agoria maatregelen om via een investeringsaftrek investeringen aan te moedigen en een herstel van de overdraagbaarheid van de notionele interestaftrek bij investeringen." (Belga)

De Belgische technologische industrie stevent dit jaar af op een nulgroei. Dat blijkt uit de jaarlijkse conjunctuurenquête van technologiefederatie Agoria. De sector is daarmee minder optimistisch over 2014 dan de hele Belgische economie. "Dat het beter gaat, is niet het aanvoelen van het technologische sector", aldus Agoria-CEO Paul Soete. De federatie wijst op het competitiviteitsprobleem, dat volgens de federatie mee verantwoordelijk is voor het dalende marktaandeel op verschillende exportmarkten en de dalende productie. De aangekondigde heropleving raakt moeilijk op gang: in 2013 was er dan wel een technisch herstel, maar in het laatste kwartaal van 2013 volgde een onverwachte productiedaling. Zowel in 2012 als 2013 daalde de productie. De productie van de mechatronicabedrijven, volgens Agoria een goede graadmeter voor de gezondheid van de industrie, bleef in 2012 status quo, maar daalde in 2013 met 4,7 procent. In 2014 verwacht Agoria opnieuw een daling, met 2 procent. Ook de bedrijven gespecialiseerd in materiaaltechnologie blijven achteruitgaan, al neemt de daling hier lichtjes af, van -8,2 pct in 2012 naar -4,1 in 2014. De minder conjunctuurgevoelige ruimte- en luchtvaartindustrie (+7,6 pct in 2014) en dienstensectoren zoals de ICT (+4,8 pct in 2014) gaan er dan weer wel op vooruit. De prestaties van die laatste sectoren leiden ertoe dat de sector alsnog tot een nulgroei komt. Uit de Agoriacijfers blijkt dat sinds het begin van de financiële crisis in 2008 België al 78 belangrijke herstructureringen of bedrijfssluitingen kende. "Die herstructureringen en sluitingen zijn goed voor een verlies van 9 procent aan productiecapaciteit, die voorgoed uit België verdwenen is", zegt Soete. "De sluiting van Ford Genk en de herstructurering van Caterpillar in Gosselies zijn samen, alle onrechtstreekse effecten in acht genomen, goed voor de helft van dat verlies." Dat productieverlies heeft ook effecten op de werkgelegenheid. Tussen december 2008 en december 2014, inclusief de sluiting van Ford, verdwijnen er 34.000 banen in de technologiesector. Daarnaast dalen de investeringen in de sector. Het investeringsniveau in die bedrijven daalt onder het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar. De terugval van de activiteiten in de sector is te wijten aan de slechtere financiële positie door de crisis en de dalende concurrentiepositie. "Men mag niet vergeten dat 60 à 70 pct van de omzet van onze bedrijven wordt geëxporteerd", brengt Soete in herinnering. Het competitiviteitsprobleem leidt er ook toe dat de Belgische technologiebedrijven markten verliezen aan Azië en Amerika. Om die dalende investeringen op te vangen, vraagt Agoria een zogenaamde "competitiviteitsschok": investeringen belonen en de loonkostenhandicap wegwerken. Agoria gebruikt, naar aanleiding van de komende verkiezingscampagne, het motto "Kies technologie" om haar prioriteiten te verdedigen. Agoria herhaalt haar vraag naar het wegwerken van de loonkostenhandicap. "De inspanningen van de federale regering zijn te beperkt en te veel in de tijd gespreid", zegt Soete. De Agoria-CEO herhaalt dat het net gesloten interprofessioneel akkoord geen goed akkoord is, omdat het de overindexering in stand houdt. "Daarnaast vraagt Agoria maatregelen om via een investeringsaftrek investeringen aan te moedigen en een herstel van de overdraagbaarheid van de notionele interestaftrek bij investeringen." (Belga)