Onmiddellijk nadat de ACV-hoofdafgevaardigde op 19 december geïnformeerd was over zijn ontslag, brak er bij de arbeiders een spontane staking uit. De vakbonden geloofden het argument van de directie niet dat er over de man klachten waren wegens beledigend gedrag op de werkvloer. Ze weten het ontslag aan diens militante syndicaal optreden ten aanzien van de bedrijfsleiding. Met onderbreking van het collectief verlof in de eindejaarsperiode werd er tot woensdag gestaakt door het overgrote deel van de arbeiders.

Tijdens een verzoeningsvergadering op het paritair comité in Brussel werd in de nacht van woensdag op donderdag een akkoord gesloten. De man blijft ontslagen, maar er is met de directie afgesproken dat er een cao zal komen rond werkzekerheid voor de arbeiders. Er wordt ook overlegd over duidelijke afspraken rond procedures en sancties die de directie dient te hanteren als werknemers in de fout gaan, om onmiddellijk ontslag te vermijden. Die afspraken moeten worden voorgelegd aan het verzoeningsbureau.

Bij CommScope in Kessel-Lo, een leverancier van telecommunicatieapparatuur, werken ongeveer 560 mensen, van wie zowat 270 arbeiders. De staking bij de arbeiders, die negen dagen duurde, werd donderdagochtend opgeheven.

Onmiddellijk nadat de ACV-hoofdafgevaardigde op 19 december geïnformeerd was over zijn ontslag, brak er bij de arbeiders een spontane staking uit. De vakbonden geloofden het argument van de directie niet dat er over de man klachten waren wegens beledigend gedrag op de werkvloer. Ze weten het ontslag aan diens militante syndicaal optreden ten aanzien van de bedrijfsleiding. Met onderbreking van het collectief verlof in de eindejaarsperiode werd er tot woensdag gestaakt door het overgrote deel van de arbeiders. Tijdens een verzoeningsvergadering op het paritair comité in Brussel werd in de nacht van woensdag op donderdag een akkoord gesloten. De man blijft ontslagen, maar er is met de directie afgesproken dat er een cao zal komen rond werkzekerheid voor de arbeiders. Er wordt ook overlegd over duidelijke afspraken rond procedures en sancties die de directie dient te hanteren als werknemers in de fout gaan, om onmiddellijk ontslag te vermijden. Die afspraken moeten worden voorgelegd aan het verzoeningsbureau. Bij CommScope in Kessel-Lo, een leverancier van telecommunicatieapparatuur, werken ongeveer 560 mensen, van wie zowat 270 arbeiders. De staking bij de arbeiders, die negen dagen duurde, werd donderdagochtend opgeheven.