Er lijkt in Kamer en Senaat een akkoord in de maak te zijn om de verkiezingen van volgend jaar op dezelfde manier te laten verlopen als in 2007: deels per computer, deels met potlood op papier. Gemeenten die willen terugkeren van pc naar papier zouden dat kunnen.

CD&V-Senator Dirk Claes heeft een voorstel van resolutie dat deze principes vertaalt. Behalve van de PS krijgt het de steun van alle meerderheidspartijen.

In Vlaanderen wordt in de helft van de gemeenten met de computer gestemd, in Wallonië is dat een stuk minder. Binnenlandse Zaken voorziet dat voor de verkiezingen van 2009 op dezelfde manier wordt gestemd als bij de federale stembusslag van 2007. De wetgevende macht moet dit echter op een of andere manier bevestigen. Probleem is echter dat de Franstaligen, in het bijzonder de PS, zeer terughoudend staan tegenover elektronisch stemmen en zeker tegenover de plannen om dat in de toekomst nog meer uit te breiden.

Gisteren stond het thema opnieuw op de agenda van de Kamer- en Senaatscommissies Binnenlandse Zaken. Daar lijkt zich een consensus af te tekenen rond een tekst die Dirk Claes - rapporteur van het dossier in de commissie - daarover heeft klaargestoomd. Het voorstel pleit ervoor om de regionale verkiezingen van 2009 te laten verlopen zoals in 2007: deels elektronisch en deels met potlood en papier. Om tegemoet te komen aan de Franstalige terughoudendheid tegenover elektronisch stemmen, wordt voor gemeenten de mogelijkheid voorzien om in 2009 terug te schakelen naar papier.

Ondertussen moeten simulaties en tests worden uitgevoerd die dienen aan te tonen dat stemmen met de computer wel degelijk betrouwbaar is. De voorbereidingen voor de uitbreiding van het elektronisch stemmen na 2009 - met de invoering van een ticket dat na het stemmen uit de pc komt en dat aangeeft hoe je hebt gestemd - worden tegelijkertijd voortgezet.

De Vlaamse meerderheidspartijen en de Franstalige liberalen steunen deze aanpak. De PS, die een voorstel van resolutie klaarheeft dat pleit voor een terugkeer naar potlood en papier, staat echter nog op de rem. In de Senaatscommissie zou de tekst volgende week al gestemd worden. In de Kamer, waar de PS'er André Frédéric de bevoegde commissie voorzit, is dat minder duidelijk. Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael neemt zich voor om vrijdag in de ministerraad verslag uit te brengen over het dossier. Mogelijk wordt daar geprobeerd om de PS over de brug te krijgen.

Bron: Belga

Er lijkt in Kamer en Senaat een akkoord in de maak te zijn om de verkiezingen van volgend jaar op dezelfde manier te laten verlopen als in 2007: deels per computer, deels met potlood op papier. Gemeenten die willen terugkeren van pc naar papier zouden dat kunnen. CD&V-Senator Dirk Claes heeft een voorstel van resolutie dat deze principes vertaalt. Behalve van de PS krijgt het de steun van alle meerderheidspartijen. In Vlaanderen wordt in de helft van de gemeenten met de computer gestemd, in Wallonië is dat een stuk minder. Binnenlandse Zaken voorziet dat voor de verkiezingen van 2009 op dezelfde manier wordt gestemd als bij de federale stembusslag van 2007. De wetgevende macht moet dit echter op een of andere manier bevestigen. Probleem is echter dat de Franstaligen, in het bijzonder de PS, zeer terughoudend staan tegenover elektronisch stemmen en zeker tegenover de plannen om dat in de toekomst nog meer uit te breiden. Gisteren stond het thema opnieuw op de agenda van de Kamer- en Senaatscommissies Binnenlandse Zaken. Daar lijkt zich een consensus af te tekenen rond een tekst die Dirk Claes - rapporteur van het dossier in de commissie - daarover heeft klaargestoomd. Het voorstel pleit ervoor om de regionale verkiezingen van 2009 te laten verlopen zoals in 2007: deels elektronisch en deels met potlood en papier. Om tegemoet te komen aan de Franstalige terughoudendheid tegenover elektronisch stemmen, wordt voor gemeenten de mogelijkheid voorzien om in 2009 terug te schakelen naar papier. Ondertussen moeten simulaties en tests worden uitgevoerd die dienen aan te tonen dat stemmen met de computer wel degelijk betrouwbaar is. De voorbereidingen voor de uitbreiding van het elektronisch stemmen na 2009 - met de invoering van een ticket dat na het stemmen uit de pc komt en dat aangeeft hoe je hebt gestemd - worden tegelijkertijd voortgezet. De Vlaamse meerderheidspartijen en de Franstalige liberalen steunen deze aanpak. De PS, die een voorstel van resolutie klaarheeft dat pleit voor een terugkeer naar potlood en papier, staat echter nog op de rem. In de Senaatscommissie zou de tekst volgende week al gestemd worden. In de Kamer, waar de PS'er André Frédéric de bevoegde commissie voorzit, is dat minder duidelijk. Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael neemt zich voor om vrijdag in de ministerraad verslag uit te brengen over het dossier. Mogelijk wordt daar geprobeerd om de PS over de brug te krijgen. Bron: Belga