Bij Sun Microsystems België is een sociaal akkoord bereikt over een collectief ontslag.

Het akkoord is nog het gevolg van de reorganisatieronde die in november vorig jaar werd aangekondigd door Sun en staat dus los van de verwachte overname door Oracle. Die ronde voorzag toen in de wereldwijde afvloeiing van 5000 à 6000 personen.

Omdat de [aankondiging van het collectief ontslag van 61 personen in België] precies op de dag van de aankondiging van de overname viel, verlamde dit wel de gesprekken over dat ontslag. Op de vragen van de personeelsvertegenwoordiging, kon de bedrijfsleiding immers niet meer meteen duidelijke antwoorden geven. Concreet werd het collectief ontslag niet ingetrokken, maar de nu ondertekende cao voorziet wel duidelijk in de condities waaronder uiteindelijk de werknemers zullen vertrekken.

Omschreven door de personeelsvertegenwoordiging als "een vrij goed akkoord, met condities die naam waardig", voorziet de cao in de vergoedingen, evenals begeleidende maatregelen (zoals outplacement, brugpensioen op 58 jaar) voor de personen voor wie in de nieuwe structuur na de overname geen alternatief bestaat. Dat betekent dat momenteel ook het uiteindelijke aantal personen die zullen vetrekken, niet vaststaat, maar dat voor alle betrokkenen de voorwaarden vervat in de cao zullen gelden.

Zoals gezegd is de impact van de overname door Oracle nog onbekend. In het overnameproces is 16 juli de eerstvolgende belangrijke datum, met op die dag de bijzondere aandeelhoudersvergadering van Sun. Ook de Amerikaanse overheid moet binnenkort nog zijn zegje over de overname doen.

Bij Sun Microsystems België is een sociaal akkoord bereikt over een collectief ontslag. Het akkoord is nog het gevolg van de reorganisatieronde die in november vorig jaar werd aangekondigd door Sun en staat dus los van de verwachte overname door Oracle. Die ronde voorzag toen in de wereldwijde afvloeiing van 5000 à 6000 personen. Omdat de [aankondiging van het collectief ontslag van 61 personen in België] precies op de dag van de aankondiging van de overname viel, verlamde dit wel de gesprekken over dat ontslag. Op de vragen van de personeelsvertegenwoordiging, kon de bedrijfsleiding immers niet meer meteen duidelijke antwoorden geven. Concreet werd het collectief ontslag niet ingetrokken, maar de nu ondertekende cao voorziet wel duidelijk in de condities waaronder uiteindelijk de werknemers zullen vertrekken. Omschreven door de personeelsvertegenwoordiging als "een vrij goed akkoord, met condities die naam waardig", voorziet de cao in de vergoedingen, evenals begeleidende maatregelen (zoals outplacement, brugpensioen op 58 jaar) voor de personen voor wie in de nieuwe structuur na de overname geen alternatief bestaat. Dat betekent dat momenteel ook het uiteindelijke aantal personen die zullen vetrekken, niet vaststaat, maar dat voor alle betrokkenen de voorwaarden vervat in de cao zullen gelden. Zoals gezegd is de impact van de overname door Oracle nog onbekend. In het overnameproces is 16 juli de eerstvolgende belangrijke datum, met op die dag de bijzondere aandeelhoudersvergadering van Sun. Ook de Amerikaanse overheid moet binnenkort nog zijn zegje over de overname doen.