Er hebben zich al een jaar geen datalekken meer voorgedaan bij de Vlaamse overheidsinstellingen, maar wel beveiligingsincidenten. Dat zegt Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA), die tevens nieuwe investeringen aankondigt in veiligheidscontrolemaatregelen.

Voortdurende investering

'De beveiliging tegen hackers en het voorkomen van datalekken vereisen een voortdurende investering, onder meer omdat de methodes die gebruikt worden ook continu veranderen', aldus Homans.

'De Vlaamse overheid past haar veiligheidscontrolemaatregelen aan op basis van een actieve monitoring van nieuwe kwetsbaarheden en aanvalsmethodes, evenals een evaluatie van bedreigingen en risico's. Bestaande of nieuwe maatregelen die genomen worden, werken volgens 'security beste praktijken' op verschillende vlakken.'

Informatieveiligheidsbeleid Vlaamse overheid

Zo werd recent een nieuw project opgestart binnen het Gemeenschappelijk ICT-dienstenaanbod met meerdere doelstellingen, zoals het in kaart brengen van potentiële 'verborgen kanalen' waarbij wordt nagegaan via welke kanalen en methodes informatie kan lekken om daarna gerichte controlemaatregelen te nemen. Dit wordt in het voorjaar van 2015 geleverd.

In september 2014 werd een nieuwe werkgroep 'Informatieveiligheidsbeleid Vlaamse overheid' opgericht. Dit jaar werd ook een nieuwe ICT-code uitgebracht waarmee de Vlaamse overheid haar personeelsleden tracht te sensibiliseren voor het gevaar van datalekken. (Belga)

Er hebben zich al een jaar geen datalekken meer voorgedaan bij de Vlaamse overheidsinstellingen, maar wel beveiligingsincidenten. Dat zegt Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA), die tevens nieuwe investeringen aankondigt in veiligheidscontrolemaatregelen. Voortdurende investering'De beveiliging tegen hackers en het voorkomen van datalekken vereisen een voortdurende investering, onder meer omdat de methodes die gebruikt worden ook continu veranderen', aldus Homans. 'De Vlaamse overheid past haar veiligheidscontrolemaatregelen aan op basis van een actieve monitoring van nieuwe kwetsbaarheden en aanvalsmethodes, evenals een evaluatie van bedreigingen en risico's. Bestaande of nieuwe maatregelen die genomen worden, werken volgens 'security beste praktijken' op verschillende vlakken.' Informatieveiligheidsbeleid Vlaamse overheidZo werd recent een nieuw project opgestart binnen het Gemeenschappelijk ICT-dienstenaanbod met meerdere doelstellingen, zoals het in kaart brengen van potentiële 'verborgen kanalen' waarbij wordt nagegaan via welke kanalen en methodes informatie kan lekken om daarna gerichte controlemaatregelen te nemen. Dit wordt in het voorjaar van 2015 geleverd. In september 2014 werd een nieuwe werkgroep 'Informatieveiligheidsbeleid Vlaamse overheid' opgericht. Dit jaar werd ook een nieuwe ICT-code uitgebracht waarmee de Vlaamse overheid haar personeelsleden tracht te sensibiliseren voor het gevaar van datalekken. (Belga)