Alain De Frenne, ceo en voorzitter van Dexia Technology Service, het it-filiaal van Dexia, is verkozen tot cio van het jaar 2009 in Luxemburg. De it-belangenvereniging IT One organiseert in het Groothertogdom ICT Awards die de best presterende ict-bedrijven en -professionals van het jaar bekronen.

De jury, bestaande uit een vijftigtal Luxemburgse it-verantwoordelijken, lauwerde Alain De Frenne om zijn aanpak, zijn recente verwezenlijkingen als it-baas van de Frans-Belgische bank en de integratie van ict in de globale bedrijfsstrategie. De Frenne staat aan het hoofd van een 650 informatici tellend team en mag heel wat realisaties op zijn actief schrijven: de consolidering van de datacenters, de omslag van de bedrijfscultuur naar meer servicegerichtheid, de invoering van cost-based pricing voor it en de creatie van internationale compentence centers. Op zijn agenda voor de volgende jaren staan: corporate governance, standaardisering, virtualisering, kostenbesparingen en utility computing. De Frenne wil de diensten van DTS ook openstellen voor derden.

Alain De Frenne, ceo en voorzitter van Dexia Technology Service, het it-filiaal van Dexia, is verkozen tot cio van het jaar 2009 in Luxemburg. De it-belangenvereniging IT One organiseert in het Groothertogdom ICT Awards die de best presterende ict-bedrijven en -professionals van het jaar bekronen. De jury, bestaande uit een vijftigtal Luxemburgse it-verantwoordelijken, lauwerde Alain De Frenne om zijn aanpak, zijn recente verwezenlijkingen als it-baas van de Frans-Belgische bank en de integratie van ict in de globale bedrijfsstrategie. De Frenne staat aan het hoofd van een 650 informatici tellend team en mag heel wat realisaties op zijn actief schrijven: de consolidering van de datacenters, de omslag van de bedrijfscultuur naar meer servicegerichtheid, de invoering van cost-based pricing voor it en de creatie van internationale compentence centers. Op zijn agenda voor de volgende jaren staan: corporate governance, standaardisering, virtualisering, kostenbesparingen en utility computing. De Frenne wil de diensten van DTS ook openstellen voor derden.