Een verrassende contractbreuk van de algemeen directeur, de versnelde benoeming van een opvolger, radiostilte over dieperliggende redenen en de eventuele impact van de context (de zoektocht naar een overnemer voor de vennootschap Adinfo). Het was een woelige week bij Adehis.

Vorige maandag vernamen we dat Adehis had afscheid genomen van z'n algemeen directeur, Benoît Maquet. Met onmiddellijke ingang en zonder enige officiële toelichting. Uiteraard heeft dat de gemoederen niet bedaard binnen de vennootschap, waarvan lot of toch minstens de grote toekomstlijnen de komende maanden duidelijk moeten worden.

Even een stapje terug: Adehis is ontstaan uit de fusie tussen WGH en Ciger en maakt deel uit van Adinfo, een filiaal van Dexia. De financiële groep heeft zich ertoe verbonden om Adinfo tegen het einde van het jaar te verkopen om haar balansvolume te verkleinen en zich te schikken naar de voorwaarden die de Europese Commissie heeft opgelegd aan de bankinstellingen die overheidssteun hebben genoten in het kader van de recente financiële crisis. Op dit ogenblik zouden 5 potentiële overnemers meedingen: Cipal, NRB, Steria, Centric en Berger-Levrault.

Vorige week wachtten de personeelsvertegenwoordigers, verrast en verontrust door dit plotse vertrek, vastberaden op de leden van de raad van bestuur. Die kwamen bijeen voor een "gewone" vergadering, waarbij de benoeming van een opvolger niet op de agenda stond, zo bleek. Het scenario dat naar voren werd geschoven, was immers dat, in afwachting van een latere raad van bestuur, "het directiecomité (dat uit 3 interne directeurs en 2 externe directeurs bestaat) collegiaal blijft instaan voor het beheer van de onderneming."

Een geruststellend gebaar

Kleine verrassing na afloop van die vergadering echter, want er was dan toch een vervanger aangesteld. Het gaat in casu om Didier Hergot, tot nog toe financieel en administratief directeur, afkomstig van bij WGH. Wellicht moet dit worden gezien als het "gebaar" dat het bestuur had beloofd aan de vakbondsafgevaardigden, bij de start van de vergadering, "om zowel de klanten als het personeel gerust te stellen."

De redenen voor de contractbreuk die het vertrek van Benoît Maquet heeft versneld, bleven echter wazig. De Raad van Bestuur houdt vol dat "er geen enkel verband is tussen de contractbreuk en de verkoopplannen van Adinfo" (en dus Adehis).

Maar waarom dan dit vertrek, slechts luttele maanden verwijderd van een onvermijdelijke verandering van eigenaar? Ging Benoît Maquet niet akkoord met het scenario dat zich aftekende, hij die vorig jaar al had gezegd het niet eens te zijn met de toenadering (om niet te zeggen fusie) tussen Adehis en het Gentse Cevi, een ander filiaal van Adinfo? Waarom had de raad van bestuur zijn vertrouwen in de oude directie herbevestigd, amper 6 weken voordat hij afscheid nam van zijn algemeen directeur? Waarom is Dexia overgegaan tot dit machtsvertoon, met de bekrachtiging van de contractbreuk zonder de minderheidsaandeelhouders van Adinfo, Loth-Info op kop, zelfs maar te waarschuwen, of beter nog te consulteren (n.v.d.r.: Loth-Info is een CVBA die in 2004 werd opgericht door de provincies Namen, Luxemburg, Waals-Brabant en Les Facultés FUNDP van Namen)? Welk beleid zal de nieuwe directeur voeren? Hij werd weliswaar benoemd voor een periode van 5 jaar, met dezelfde bevoegdheden als die van Benoît Maquet, maar of hij die functie blijft bekleden, zal wellicht afhangen van de goede wil van de overnemer. In dat verband luidt het gerucht overigens dat de onderhandelingen vóór de zomer rond zouden kunnen zijn.

Bezorgdheid

Zeggen dat het personeel gerustgesteld naar huis is gegaan na afloop van de raad van bestuur, zou overdreven zijn. De benoeming van een nieuwe directeur, die bovendien uit het besloten kringetje afkomstig is (en dus niet "geparachuteerd", met alle achterdocht dat dit zou kunnen uitlokken), is wel opgelucht onthaald geworden, maar over heel wat punten blijft ongerustheid en onzekerheid bestaan.

Vakbonden en personeel stellen zich bijvoorbeeld vragen bij de stilte van de bedrijfsleiding met betrekking tot de overnameboden die al dan niet op tafel liggen, het bedrijfsproject, de waarborgen die Dexia echt bereid is te onderhandelen met de toekomstige overnemer, in termen van werkzekerheid en activiteiten ("de groep, op internationaal niveau, heeft zich daartoe verbonden, maar het gaat slechts om gewone intentieverklaringen, zonder concrete precisering").

Een verrassende contractbreuk van de algemeen directeur, de versnelde benoeming van een opvolger, radiostilte over dieperliggende redenen en de eventuele impact van de context (de zoektocht naar een overnemer voor de vennootschap Adinfo). Het was een woelige week bij Adehis. Vorige maandag vernamen we dat Adehis had afscheid genomen van z'n algemeen directeur, Benoît Maquet. Met onmiddellijke ingang en zonder enige officiële toelichting. Uiteraard heeft dat de gemoederen niet bedaard binnen de vennootschap, waarvan lot of toch minstens de grote toekomstlijnen de komende maanden duidelijk moeten worden. Even een stapje terug: Adehis is ontstaan uit de fusie tussen WGH en Ciger en maakt deel uit van Adinfo, een filiaal van Dexia. De financiële groep heeft zich ertoe verbonden om Adinfo tegen het einde van het jaar te verkopen om haar balansvolume te verkleinen en zich te schikken naar de voorwaarden die de Europese Commissie heeft opgelegd aan de bankinstellingen die overheidssteun hebben genoten in het kader van de recente financiële crisis. Op dit ogenblik zouden 5 potentiële overnemers meedingen: Cipal, NRB, Steria, Centric en Berger-Levrault. Vorige week wachtten de personeelsvertegenwoordigers, verrast en verontrust door dit plotse vertrek, vastberaden op de leden van de raad van bestuur. Die kwamen bijeen voor een "gewone" vergadering, waarbij de benoeming van een opvolger niet op de agenda stond, zo bleek. Het scenario dat naar voren werd geschoven, was immers dat, in afwachting van een latere raad van bestuur, "het directiecomité (dat uit 3 interne directeurs en 2 externe directeurs bestaat) collegiaal blijft instaan voor het beheer van de onderneming." Een geruststellend gebaar Kleine verrassing na afloop van die vergadering echter, want er was dan toch een vervanger aangesteld. Het gaat in casu om Didier Hergot, tot nog toe financieel en administratief directeur, afkomstig van bij WGH. Wellicht moet dit worden gezien als het "gebaar" dat het bestuur had beloofd aan de vakbondsafgevaardigden, bij de start van de vergadering, "om zowel de klanten als het personeel gerust te stellen." De redenen voor de contractbreuk die het vertrek van Benoît Maquet heeft versneld, bleven echter wazig. De Raad van Bestuur houdt vol dat "er geen enkel verband is tussen de contractbreuk en de verkoopplannen van Adinfo" (en dus Adehis). Maar waarom dan dit vertrek, slechts luttele maanden verwijderd van een onvermijdelijke verandering van eigenaar? Ging Benoît Maquet niet akkoord met het scenario dat zich aftekende, hij die vorig jaar al had gezegd het niet eens te zijn met de toenadering (om niet te zeggen fusie) tussen Adehis en het Gentse Cevi, een ander filiaal van Adinfo? Waarom had de raad van bestuur zijn vertrouwen in de oude directie herbevestigd, amper 6 weken voordat hij afscheid nam van zijn algemeen directeur? Waarom is Dexia overgegaan tot dit machtsvertoon, met de bekrachtiging van de contractbreuk zonder de minderheidsaandeelhouders van Adinfo, Loth-Info op kop, zelfs maar te waarschuwen, of beter nog te consulteren (n.v.d.r.: Loth-Info is een CVBA die in 2004 werd opgericht door de provincies Namen, Luxemburg, Waals-Brabant en Les Facultés FUNDP van Namen)? Welk beleid zal de nieuwe directeur voeren? Hij werd weliswaar benoemd voor een periode van 5 jaar, met dezelfde bevoegdheden als die van Benoît Maquet, maar of hij die functie blijft bekleden, zal wellicht afhangen van de goede wil van de overnemer. In dat verband luidt het gerucht overigens dat de onderhandelingen vóór de zomer rond zouden kunnen zijn. Bezorgdheid Zeggen dat het personeel gerustgesteld naar huis is gegaan na afloop van de raad van bestuur, zou overdreven zijn. De benoeming van een nieuwe directeur, die bovendien uit het besloten kringetje afkomstig is (en dus niet "geparachuteerd", met alle achterdocht dat dit zou kunnen uitlokken), is wel opgelucht onthaald geworden, maar over heel wat punten blijft ongerustheid en onzekerheid bestaan. Vakbonden en personeel stellen zich bijvoorbeeld vragen bij de stilte van de bedrijfsleiding met betrekking tot de overnameboden die al dan niet op tafel liggen, het bedrijfsproject, de waarborgen die Dexia echt bereid is te onderhandelen met de toekomstige overnemer, in termen van werkzekerheid en activiteiten ("de groep, op internationaal niveau, heeft zich daartoe verbonden, maar het gaat slechts om gewone intentieverklaringen, zonder concrete precisering").