Minister van Innovatie Philippe Muyters trekt elk jaar geld uit voor vooruitstrevende projecten in de Vlaamse publieke sector. Dit jaar kwamen er 29 voorstellen binnen, waarvan er 18 een subsidie krijgen. Zo krijgt Antwerpen budget om de fonteinen een update te geven. In alle 47 waterpartijen zal slimme sturing worden ingebouwd om het waterverbruik te reduceren. Ook de waterkwaliteit en het energieverbruik zullen automatisch kunnen worden bijgestuurd. Er zullen minder manuele interventies nodig zijn en de fonteinen zijn minder buiten dienst. Dat leidt volgens de stad immers tot ongenoegen bij de burgers.

Vlaanderen besteedt jaarlijks 30 tot 40 miljard aan overheidsaankopen. PIO wil overheidsaankopen heroriënteren naar innovatieve oplossingen, naar nieuwe producten en diensten, maar evengoed naar nieuwe manieren van werken of organiseren. "Het programma spoort aan om ook onderzoek en ontwikkeling aan te kopen. Of om producten of diensten aan te kopen die nieuw zijn op de markt en nog validatie vereisen", aldus IPO-projectleider Veerle Lories. In totaal begeleidt het PIO-team op dit ogenblik meer dan 60 innovatieve overheidsopdrachten die na vier oproepen aan de publieke sector in Vlaanderen werden geselecteerd.

Minister van Innovatie Philippe Muyters trekt elk jaar geld uit voor vooruitstrevende projecten in de Vlaamse publieke sector. Dit jaar kwamen er 29 voorstellen binnen, waarvan er 18 een subsidie krijgen. Zo krijgt Antwerpen budget om de fonteinen een update te geven. In alle 47 waterpartijen zal slimme sturing worden ingebouwd om het waterverbruik te reduceren. Ook de waterkwaliteit en het energieverbruik zullen automatisch kunnen worden bijgestuurd. Er zullen minder manuele interventies nodig zijn en de fonteinen zijn minder buiten dienst. Dat leidt volgens de stad immers tot ongenoegen bij de burgers.Vlaanderen besteedt jaarlijks 30 tot 40 miljard aan overheidsaankopen. PIO wil overheidsaankopen heroriënteren naar innovatieve oplossingen, naar nieuwe producten en diensten, maar evengoed naar nieuwe manieren van werken of organiseren. "Het programma spoort aan om ook onderzoek en ontwikkeling aan te kopen. Of om producten of diensten aan te kopen die nieuw zijn op de markt en nog validatie vereisen", aldus IPO-projectleider Veerle Lories. In totaal begeleidt het PIO-team op dit ogenblik meer dan 60 innovatieve overheidsopdrachten die na vier oproepen aan de publieke sector in Vlaanderen werden geselecteerd.