Leerlingen blijken al vaker schoolcomputers te hacken op zoek naar examenvragen, aldus de Corelio-kranten.

Volgens De Standaard en Het Nieuwsblad hebben een dertigtal scholen klacht ingediend omdat hun computersystemen werden gehackt, niet zelden door de eigen leerlingen. Deze laatsten bleken dan op zoek te zijn naar examenvragen, hoewel niet uit te sluiten valt dat ze ook hun resultaten willen oppoetsen, aldus Luc Beirens, hoofd van de federale eenheid voor computermisdaadbestrijding.

De leerlingen proberen paswoorden van leerkrachten en medeleerlingen uit te vissen, onder meer door het gebruik van 'keyboardloggers'. Zo'n ding wordt in een toestel geplugd (of als malware geïnstalleerd) en registreert vervolgens wat op het toetsenbord (of andere vormen van input) wordt getypt. Dit is overigens ook een vaak gebruikte vorm van hacken in bedrijven zelf, waar de crimineel zich toegang kan verschaffen tot de systemen zelf.

Zowel het Katholiek onderwijs als het Gemeenschapsonderwijs erkennen dat er dergelijke gevallen zijn geconstateerd, hoewel het nog geen grote omvang zou aannemen. Het probleem zou vaak intern, zonder een beroep te doen op de politie, worden afgehandeld.

Het bericht wijst in ieder geval op de noodzaak voor scholen om hun eigen security, maar ook die van hun medewerkers up to date te houden. Dat laatste is nodig omdat leerkrachten ook vaak van hun eigen materiaal gebruik maken. Naarmate scholen steeds meer steunen op hun ict voor hun normale werking (planning, interne en externe communicatie, administratie, tot en met digitale vormen van lesgeven), zal ook de kwetsbaarheid voor hacks groeien, ook en in het bijzonder door interne betrokkenen. Ook het gevaar van leerlingen voor medeleerlingen (cfr cyberbullying, het misbruik van accounts e.d.) valt niet te onderschatten. Aangezien hardware en software voor het plegen van hacks makkelijk in het internet te vinden zijn, moeten de scholen er zeker rekening mee houden dat hun leerlingen of andere betrokkenen de schoolsystemen op meer gesofisticeerde wijze kunnen aanvallen. Scholen zullen dan ook meer de hulp van echte security experten moeten zoeken, of hun eigen ict-personeel bijscholen. Zoniet zullen de scholen zichzelf terzake een B- of C-attest moeten toekennen.

Het mag overigens een mirakel heten dat deze problemen nog relatief weinig voorkomen, want het idee is zeker al zo oud als de huiscomputer. Wie herinnert zich niet de film Wargames uit 1983, waarin Matthew Broderick zijn vriendinnetje probeert te imponeren door in te bellen (dial-up modem) op de computer van de school en haar punten te verbeteren? Het benodigde paswoord las hij gewoon af van het lijstje dat de verantwoordelijke in haar bureaulade bewaarde - nog zo'n 'klassiek' probleem.

Leerlingen blijken al vaker schoolcomputers te hacken op zoek naar examenvragen, aldus de Corelio-kranten. Volgens De Standaard en Het Nieuwsblad hebben een dertigtal scholen klacht ingediend omdat hun computersystemen werden gehackt, niet zelden door de eigen leerlingen. Deze laatsten bleken dan op zoek te zijn naar examenvragen, hoewel niet uit te sluiten valt dat ze ook hun resultaten willen oppoetsen, aldus Luc Beirens, hoofd van de federale eenheid voor computermisdaadbestrijding. De leerlingen proberen paswoorden van leerkrachten en medeleerlingen uit te vissen, onder meer door het gebruik van 'keyboardloggers'. Zo'n ding wordt in een toestel geplugd (of als malware geïnstalleerd) en registreert vervolgens wat op het toetsenbord (of andere vormen van input) wordt getypt. Dit is overigens ook een vaak gebruikte vorm van hacken in bedrijven zelf, waar de crimineel zich toegang kan verschaffen tot de systemen zelf. Zowel het Katholiek onderwijs als het Gemeenschapsonderwijs erkennen dat er dergelijke gevallen zijn geconstateerd, hoewel het nog geen grote omvang zou aannemen. Het probleem zou vaak intern, zonder een beroep te doen op de politie, worden afgehandeld. Het bericht wijst in ieder geval op de noodzaak voor scholen om hun eigen security, maar ook die van hun medewerkers up to date te houden. Dat laatste is nodig omdat leerkrachten ook vaak van hun eigen materiaal gebruik maken. Naarmate scholen steeds meer steunen op hun ict voor hun normale werking (planning, interne en externe communicatie, administratie, tot en met digitale vormen van lesgeven), zal ook de kwetsbaarheid voor hacks groeien, ook en in het bijzonder door interne betrokkenen. Ook het gevaar van leerlingen voor medeleerlingen (cfr cyberbullying, het misbruik van accounts e.d.) valt niet te onderschatten. Aangezien hardware en software voor het plegen van hacks makkelijk in het internet te vinden zijn, moeten de scholen er zeker rekening mee houden dat hun leerlingen of andere betrokkenen de schoolsystemen op meer gesofisticeerde wijze kunnen aanvallen. Scholen zullen dan ook meer de hulp van echte security experten moeten zoeken, of hun eigen ict-personeel bijscholen. Zoniet zullen de scholen zichzelf terzake een B- of C-attest moeten toekennen. Het mag overigens een mirakel heten dat deze problemen nog relatief weinig voorkomen, want het idee is zeker al zo oud als de huiscomputer. Wie herinnert zich niet de film Wargames uit 1983, waarin Matthew Broderick zijn vriendinnetje probeert te imponeren door in te bellen (dial-up modem) op de computer van de school en haar punten te verbeteren? Het benodigde paswoord las hij gewoon af van het lijstje dat de verantwoordelijke in haar bureaulade bewaarde - nog zo'n 'klassiek' probleem.