Als het van het SWEB onderzoeksproject afhangt, zullen de Westerse Balkanlanden die nog niet tot de EU behoren, van het papieren tijdperk meteen naar m-government kunnen overstappen. In die landen zijn er niet genoeg netwerkvoorzieningen via vaste netwerken om een goede internetpenetratie, en daarmee e-government toepassingen, mogelijk te maken.

Het door de EU gefinancierde [SWEB-project] heeft software ontwikkeld waarmee burgers en lokale overheden geen computers of normale internetverbinding nodig hebben om officiële documenten uit te wisselen. De software is bedoeld om op een beveiligde manier documenten uit te wisselen tussen verschillende landen en burgers via een mobiele telefoon.

De prototype-software maakt van elke smartphone of gewone gsm een middel om officiële documenten met privé-informatie uit te wisselen. Lichte documenten kunnen snel verstuurd worden vanaf het moment dat er een mobiel netwerk beschikbaar is, zonder dat er een permanente verbinding nodig is. Zo blijft de prijs voor de connectie heel beperkt, wat uiteraard in de armere landen ook een belangrijke factor is.

Voor het pilootproject werden er servers met de software geïnstalleerd in gemeenten in Italië, Albanië, Macedonië en Servië. Gedurende drie maanden gebruikten 160 burgers de toepassing. Ze konden twee diensten gebruiken. De ene diende om een bewijs van woonst uit te wisselen. In de andere test konden gebruikers, en dan vooral kleine bedrijven, elektronische facturen uitwisselen.

Een van de mogelijkheden zou kunnen zijn dat burgers uit bijvoorbeeld Albanië die in een West-Europese stad verblijven, via hun mobiele telefoon een bewijs van woonst opvragen in hun thuisstad. De ambtenaar in deze stad kan het document dan ondertekenen en doorsturen, zodat de persoon in kwestie het meteen in Berlijn aan de stadsdiensten daar kan overhandigen.

Als het van het SWEB onderzoeksproject afhangt, zullen de Westerse Balkanlanden die nog niet tot de EU behoren, van het papieren tijdperk meteen naar m-government kunnen overstappen. In die landen zijn er niet genoeg netwerkvoorzieningen via vaste netwerken om een goede internetpenetratie, en daarmee e-government toepassingen, mogelijk te maken. Het door de EU gefinancierde [SWEB-project] heeft software ontwikkeld waarmee burgers en lokale overheden geen computers of normale internetverbinding nodig hebben om officiële documenten uit te wisselen. De software is bedoeld om op een beveiligde manier documenten uit te wisselen tussen verschillende landen en burgers via een mobiele telefoon. De prototype-software maakt van elke smartphone of gewone gsm een middel om officiële documenten met privé-informatie uit te wisselen. Lichte documenten kunnen snel verstuurd worden vanaf het moment dat er een mobiel netwerk beschikbaar is, zonder dat er een permanente verbinding nodig is. Zo blijft de prijs voor de connectie heel beperkt, wat uiteraard in de armere landen ook een belangrijke factor is. Voor het pilootproject werden er servers met de software geïnstalleerd in gemeenten in Italië, Albanië, Macedonië en Servië. Gedurende drie maanden gebruikten 160 burgers de toepassing. Ze konden twee diensten gebruiken. De ene diende om een bewijs van woonst uit te wisselen. In de andere test konden gebruikers, en dan vooral kleine bedrijven, elektronische facturen uitwisselen. Een van de mogelijkheden zou kunnen zijn dat burgers uit bijvoorbeeld Albanië die in een West-Europese stad verblijven, via hun mobiele telefoon een bewijs van woonst opvragen in hun thuisstad. De ambtenaar in deze stad kan het document dan ondertekenen en doorsturen, zodat de persoon in kwestie het meteen in Berlijn aan de stadsdiensten daar kan overhandigen.