Disrupties in de toeleveringsketen, hogere tarieven voor brokers en hogere logistieke kosten zetten de EBITDA-winst voor dit jaar (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) onder druk, zo zegt het West-Vlaamse technologiebedrijf.

De omzet blijft in lijn met de verwachtingen, maar de EBITDA zou voor dit jaar uitkomen op 56 à 60 miljoen euro. Barco heeft prijsverhogingen doorgevoerd in zijn portfolio en in elke regio, en verwacht dat die prijsstijgingen de brutowinstmarge in de eerste helft van 2022 zullen ondersteunen.

Disrupties in de toeleveringsketen, hogere tarieven voor brokers en hogere logistieke kosten zetten de EBITDA-winst voor dit jaar (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) onder druk, zo zegt het West-Vlaamse technologiebedrijf.De omzet blijft in lijn met de verwachtingen, maar de EBITDA zou voor dit jaar uitkomen op 56 à 60 miljoen euro. Barco heeft prijsverhogingen doorgevoerd in zijn portfolio en in elke regio, en verwacht dat die prijsstijgingen de brutowinstmarge in de eerste helft van 2022 zullen ondersteunen.