Base kondigde al in maart aan dat het wilde overgaan tot een collectieve ontslagronde, in ket kader van Bases nieuwe bedrijfsstrategie. Deze strategie houdt vooral een focus in op de kernactiviteiten, waarbij alle andere activiteiten worden uitbesteed aan outsourcing-partners. Het bedrijf is nog steeds op zoek naar geschikte partners maar heeft voorlopig nog geen overeenkomsten bereikt.Zoals gebruikelijk bij collectieve ontslagen wordt de echte ontslagronde, conform de wet Renault, voorafgegaan door een informatie- en consultatieronde, waarbij de directie moet antwoorden op alle vragen van de ondernemingsraad, waarin alle vakbonden zijn vertegenwoordigd. Deze besprekingen hebben uiteindelijk geleid tot een sociaal plan dat door een meerderheid van de werknemers werd goedgekeurd.

Base kondigde al in maart aan dat het wilde overgaan tot een collectieve ontslagronde, in ket kader van Bases nieuwe bedrijfsstrategie. Deze strategie houdt vooral een focus in op de kernactiviteiten, waarbij alle andere activiteiten worden uitbesteed aan outsourcing-partners. Het bedrijf is nog steeds op zoek naar geschikte partners maar heeft voorlopig nog geen overeenkomsten bereikt.Zoals gebruikelijk bij collectieve ontslagen wordt de echte ontslagronde, conform de wet Renault, voorafgegaan door een informatie- en consultatieronde, waarbij de directie moet antwoorden op alle vragen van de ondernemingsraad, waarin alle vakbonden zijn vertegenwoordigd. Deze besprekingen hebben uiteindelijk geleid tot een sociaal plan dat door een meerderheid van de werknemers werd goedgekeurd.