Sinds gisteren kunnen bedrijven hun jaarrekeningen ook via het internet bij de NBB deponeren. Dat kan via [deze] toepassing. De bedrijven - of derden die voor de ondernemingen werken - moeten zich authenticeren ofwel met de elektronische identiteitskaart, ofwel met een certificaat van Certipost, GlobalSign of Isabel (die ook door andere e-gov-applicaties worden aanvaard). De betaling kan vervolgens gebeuren via een kredietkaart of via overschrijving. Binnen de 11 dagen krijgt de neerlegger dan het bewijs van de neerlegging in de bus.De online neerlegging verzekert echter nog geen 24/7 beschikbare dienst. De toepassing heeft sluitingsuren: ze is open van 7 tot 20u op werkdagen. In het weekend en op feestdagen is de dienst ook niet beschikbaar. "Alle tijdens eenzelfde dag aanvaarde jaarrekeningbestanden moeten vanaf een bepaald moment worden verwerkt met het oog op hun openbaarmaking in pdf-formaat," verantwoordt de NBB op zijn website. "Tijdens en na die verwerking, die relatief veel computertijd vergt, moeten verschillende databanken worden aangepast. Sommige van die databanken moeten ook worden aangesproken bij nieuwe uploads en acties die aanleiding geven tot wijzigingen in de status van de geüploade bestanden. De enige mogelijkheid om daarbij eventuele conflicten te vermijden bij aanpassingen vanuit verschillende hoeken, is de internettoepassing onbeschikbaar te maken voor de aanbieders."Meer informatie is te vinden [op de website van de NBB onder 'balanscentrale'].

Sinds gisteren kunnen bedrijven hun jaarrekeningen ook via het internet bij de NBB deponeren. Dat kan via [deze] toepassing. De bedrijven - of derden die voor de ondernemingen werken - moeten zich authenticeren ofwel met de elektronische identiteitskaart, ofwel met een certificaat van Certipost, GlobalSign of Isabel (die ook door andere e-gov-applicaties worden aanvaard). De betaling kan vervolgens gebeuren via een kredietkaart of via overschrijving. Binnen de 11 dagen krijgt de neerlegger dan het bewijs van de neerlegging in de bus.De online neerlegging verzekert echter nog geen 24/7 beschikbare dienst. De toepassing heeft sluitingsuren: ze is open van 7 tot 20u op werkdagen. In het weekend en op feestdagen is de dienst ook niet beschikbaar. "Alle tijdens eenzelfde dag aanvaarde jaarrekeningbestanden moeten vanaf een bepaald moment worden verwerkt met het oog op hun openbaarmaking in pdf-formaat," verantwoordt de NBB op zijn website. "Tijdens en na die verwerking, die relatief veel computertijd vergt, moeten verschillende databanken worden aangepast. Sommige van die databanken moeten ook worden aangesproken bij nieuwe uploads en acties die aanleiding geven tot wijzigingen in de status van de geüploade bestanden. De enige mogelijkheid om daarbij eventuele conflicten te vermijden bij aanpassingen vanuit verschillende hoeken, is de internettoepassing onbeschikbaar te maken voor de aanbieders."Meer informatie is te vinden [op de website van de NBB onder 'balanscentrale'].