'Iedere lidstaat moet voortaan een strategie ontwikkelen voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen', zegt Hilde Vautmans (Open VLD). 'Lidstaten moeten onderling samenwerken, alsook met de privé.'

'Door deze richtlijn wordt nu alles versneld. Dat is nodig, want onlangs hoorde ik dat je voor 100 dollar al een website kan platleggen. Cyberaanvallen zijn zelfs dus in de solden. Het leven van burgers, onze kinderen en bedrijven speelt zich online af en de bescherming moet beter', klinkt het. 'We moeten de deuren sluiten om gevaren af te weren. Na twee jaar overleg in Europa is deze stemming echt belangrijk.'

Gezamenlijke bestrijding

Eerder deze week liet de Europese Commissie ook al weten dat het gezamenlijk cyberaanvallen aan wil pakken om de online veiligheid te bevorderen, want Europese bedrijven ondervinden stelselmatig hinder van computercriminaliteit. Om dit te bestrijden gaat de Europese Commissie met overheden en bedrijven een publiek-privaat partnerschap aan dat in 2020 naar verwachting 1,8 miljard euro in cyber-veiligheid zal hebben geïnvesteerd.

'Iedere lidstaat moet voortaan een strategie ontwikkelen voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen', zegt Hilde Vautmans (Open VLD). 'Lidstaten moeten onderling samenwerken, alsook met de privé.''Door deze richtlijn wordt nu alles versneld. Dat is nodig, want onlangs hoorde ik dat je voor 100 dollar al een website kan platleggen. Cyberaanvallen zijn zelfs dus in de solden. Het leven van burgers, onze kinderen en bedrijven speelt zich online af en de bescherming moet beter', klinkt het. 'We moeten de deuren sluiten om gevaren af te weren. Na twee jaar overleg in Europa is deze stemming echt belangrijk.'Gezamenlijke bestrijdingEerder deze week liet de Europese Commissie ook al weten dat het gezamenlijk cyberaanvallen aan wil pakken om de online veiligheid te bevorderen, want Europese bedrijven ondervinden stelselmatig hinder van computercriminaliteit. Om dit te bestrijden gaat de Europese Commissie met overheden en bedrijven een publiek-privaat partnerschap aan dat in 2020 naar verwachting 1,8 miljard euro in cyber-veiligheid zal hebben geïnvesteerd.