Journalisten van Pointer konden onder meer meekijken in de behandelkamer van een orthodontist in het noorden, een fysiotherapeut in het midden van Nederland en de kinderhoek van een Overijsselse bibliotheek. Ze wisten veelal ook makkelijk de exacte locatie te achterhalen van de camera's, waardoor er volgens de onderzoekers een enorm privacy- en inbraakrisico ontstaat.

Wereldwijd vijftienduizend camera's

De videobeelden zouden eenvoudig te vinden zijn op websites die ze doorzoekbaar maken. Met het IP-adres en beeldonderzoek kan volgens Pointer in veel gevallen worden achterhaald waar de camera hangt, wie de eigenaar is en wie in beeld is. In Nederland gaat het om vierhonderd tot mogelijk zeshonderd onbeveiligde camera's, maar wereldwijd wordt dat aantal volgens de journalisten van Pointer geschat op zo'n vijftienduizend.

Volgens een woordvoerder van de Consumentenbond, de Nederlandse tegenhanger van Test Aankoop, is er op het vlak van beveiligingscamera's momenteel sprake van 'een soort niemandsland, waarin nog geen afspraken zijn gemaakt over veiligheidseisen'. "De fabrikanten weten van de fouten", stelt de woordvoerder tegenover Pointer. "Wij wijzen hen daar ook op, maar ze staan niet te popelen om er iets aan te doen."

Het ministerie van Economische Zaken wijst erop dat Nederland zich sterk maakt voor een Europees verkoopverbod voor onveilige online producten. Voor het einde van dit jaar moet die wetgeving worden ingevoerd.

Journalisten van Pointer konden onder meer meekijken in de behandelkamer van een orthodontist in het noorden, een fysiotherapeut in het midden van Nederland en de kinderhoek van een Overijsselse bibliotheek. Ze wisten veelal ook makkelijk de exacte locatie te achterhalen van de camera's, waardoor er volgens de onderzoekers een enorm privacy- en inbraakrisico ontstaat.De videobeelden zouden eenvoudig te vinden zijn op websites die ze doorzoekbaar maken. Met het IP-adres en beeldonderzoek kan volgens Pointer in veel gevallen worden achterhaald waar de camera hangt, wie de eigenaar is en wie in beeld is. In Nederland gaat het om vierhonderd tot mogelijk zeshonderd onbeveiligde camera's, maar wereldwijd wordt dat aantal volgens de journalisten van Pointer geschat op zo'n vijftienduizend.Volgens een woordvoerder van de Consumentenbond, de Nederlandse tegenhanger van Test Aankoop, is er op het vlak van beveiligingscamera's momenteel sprake van 'een soort niemandsland, waarin nog geen afspraken zijn gemaakt over veiligheidseisen'. "De fabrikanten weten van de fouten", stelt de woordvoerder tegenover Pointer. "Wij wijzen hen daar ook op, maar ze staan niet te popelen om er iets aan te doen."Het ministerie van Economische Zaken wijst erop dat Nederland zich sterk maakt voor een Europees verkoopverbod voor onveilige online producten. Voor het einde van dit jaar moet die wetgeving worden ingevoerd.