Pilaeten zal als voorzitter van de werkgroep Agile onder meer de rol van testers definiëren bij de digitale transformatie van bedrijven. 'Het is een eer om als Belg mee de lijnen uit te zetten van een internationale organisatie', zegt Pilaeten, Learning & Development Manager bij CTG. 'Zo hou ik de vinger aan de pols van wat er wereldwijd leeft op het gebied van testing en kan ik zelf mijn ervaringen delen op een internationaal podium.'

Erkende certificaten

IT'ers die een carrière als softwaretester nastreven, scholen zich best maandelijks bij en bewijzen hun theoretische kennis aan de hand van erkende certificaten. ISTQB is een van de autoriteiten op dit terrein. De internationale vzw organiseert in ruim honderd landen cursussen over wat er van testers verwacht wordt en nam de voorbije achttien jaar wereldwijd bijna een miljoen examens af.

Michaël Pilaeten zal als voorzitter Agile binnen ISTQB vooral richting geven aan het strategische luik. De voorbije jaren reikte de organisatie wereldwijd beduidend meer certificaten in Agile uit. De verklaring voor de stijgende populariteit is deels te zoeken bij de digitale transformatie van bedrijven. 'Testers zullen de komende jaren mee vorm geven aan digitale organisaties. Het is cruciaal dat ze van bij de start mee nadenken over de vereisten van de software en actief mee ontwikkelen', klinkt het.

Pilaeten is niet de eerste Belg die de Internationale Software Testing Qualifications Board vervoegt. Sinds 2019 is onze landgenoot Olivier Denoo voorzitter van ISTQB.org wereldwijd.

Pilaeten zal als voorzitter van de werkgroep Agile onder meer de rol van testers definiëren bij de digitale transformatie van bedrijven. 'Het is een eer om als Belg mee de lijnen uit te zetten van een internationale organisatie', zegt Pilaeten, Learning & Development Manager bij CTG. 'Zo hou ik de vinger aan de pols van wat er wereldwijd leeft op het gebied van testing en kan ik zelf mijn ervaringen delen op een internationaal podium.'IT'ers die een carrière als softwaretester nastreven, scholen zich best maandelijks bij en bewijzen hun theoretische kennis aan de hand van erkende certificaten. ISTQB is een van de autoriteiten op dit terrein. De internationale vzw organiseert in ruim honderd landen cursussen over wat er van testers verwacht wordt en nam de voorbije achttien jaar wereldwijd bijna een miljoen examens af.Michaël Pilaeten zal als voorzitter Agile binnen ISTQB vooral richting geven aan het strategische luik. De voorbije jaren reikte de organisatie wereldwijd beduidend meer certificaten in Agile uit. De verklaring voor de stijgende populariteit is deels te zoeken bij de digitale transformatie van bedrijven. 'Testers zullen de komende jaren mee vorm geven aan digitale organisaties. Het is cruciaal dat ze van bij de start mee nadenken over de vereisten van de software en actief mee ontwikkelen', klinkt het.Pilaeten is niet de eerste Belg die de Internationale Software Testing Qualifications Board vervoegt. Sinds 2019 is onze landgenoot Olivier Denoo voorzitter van ISTQB.org wereldwijd.