Meer achtergrondinformatie over het project staat vandaag te lezen in Data News. De volledige infrastructuur werd geconfigureerd door Belgacom Network & System Integration (NSI), in samenwerking met Bull, EMC en Fujitsu Siemens Computers. De nieuwe, centrale infrastructuur moet de gegevensuitwisseling tussen de administratieve diensten onderling en met de burger vereenvoudigen. Dat moet dan weer de inning van de belastingen vlotter en goedkoper maken.De consolidatie van de opslagsystemen past in het Coperfin-plan, waarin de toekomstige werking van de FOD Financiën beschreven staat. Bij Coperfin hoorde een nieuwe IT-infrastructuur die noodzakelijk werd geacht voor het heruitbouwen van de activiteiten.Het project, dat 'Atlas' werd genoemd, levert aan de FOD Financiën centrale opslagcapaciteit en computerkracht binnen een driejarige raamovereenkomst die toelaat om beide volgens behoefte te laten toenemen. De opslagcapaciteit en rekenkracht kunnen nog naar het tien- en twintigvoudige doorgroeien.

Meer achtergrondinformatie over het project staat vandaag te lezen in Data News. De volledige infrastructuur werd geconfigureerd door Belgacom Network & System Integration (NSI), in samenwerking met Bull, EMC en Fujitsu Siemens Computers. De nieuwe, centrale infrastructuur moet de gegevensuitwisseling tussen de administratieve diensten onderling en met de burger vereenvoudigen. Dat moet dan weer de inning van de belastingen vlotter en goedkoper maken.De consolidatie van de opslagsystemen past in het Coperfin-plan, waarin de toekomstige werking van de FOD Financiën beschreven staat. Bij Coperfin hoorde een nieuwe IT-infrastructuur die noodzakelijk werd geacht voor het heruitbouwen van de activiteiten.Het project, dat 'Atlas' werd genoemd, levert aan de FOD Financiën centrale opslagcapaciteit en computerkracht binnen een driejarige raamovereenkomst die toelaat om beide volgens behoefte te laten toenemen. De opslagcapaciteit en rekenkracht kunnen nog naar het tien- en twintigvoudige doorgroeien.