De toetreding tot de GPSDD wordt vandaag bekendgemaakt door Alexander De Croo, vicepremier en minister van de Digitale Agenda en Ontwikkelingssamenwerking. De organisatie bundelt overheden, de pirvésector en NGO's die samen streven naar een betere beschikbaarheid, kwaliteit en analyse van data. Die gegevens samen met de juiste technologie inzetten, moet zo leiden tot een beter internationaal ontwikkelingsbeleid.

Ons land zal zich binnen de organisatie onder meer engageren om partnerlanden te ondersteunen bij dataverzameling- en analyse, met oog op de privacy van burgers. De bedoeling is dat een vlotte digitalisering voor het verzamelen van gegevens zal leiden tot een beter internationaal ontwikkelingsbeleid.

De toetreding tot de GPSDD wordt vandaag bekendgemaakt door Alexander De Croo, vicepremier en minister van de Digitale Agenda en Ontwikkelingssamenwerking. De organisatie bundelt overheden, de pirvésector en NGO's die samen streven naar een betere beschikbaarheid, kwaliteit en analyse van data. Die gegevens samen met de juiste technologie inzetten, moet zo leiden tot een beter internationaal ontwikkelingsbeleid.Ons land zal zich binnen de organisatie onder meer engageren om partnerlanden te ondersteunen bij dataverzameling- en analyse, met oog op de privacy van burgers. De bedoeling is dat een vlotte digitalisering voor het verzamelen van gegevens zal leiden tot een beter internationaal ontwikkelingsbeleid.