Er moet in ons land nog altijd een 'offline' alternatief zijn voor elektronische getekende contracten. En die voorzichtigheid stoort Patrick Van Eecke, partner bij advocatenkantoor DLA Piper en professor Europees ict-recht aan de Universiteit Antwerpen.

Van Eecke deed zijn uitspraken op een infosessie van ADM. Hij gaf het voorbeeld van een uitzendkantoor dat zich afvroeg of het de eID kon gebruiken bij het ondertekenen van (interim-arbeids)contracten. Blijkt dat er altijd een papieren alternatief voorhanden moet zijn, want de wet rond elektronische handtekeningen van 2001 poneert dat "niemand verplicht kan worden rechtshandelingen te stellen via elektronische weg." Van Eecke: "We kunnen dus in ons land nog steeds niet 'the full monty' gaan inzake elektronische contracten. We zijn lafaards in de wetgeving daaromtrent."

"En àls je een arbeidscontract toch elektronisch ondertekent, verplicht de wet dat dat met de eID gebeurt. Of met een ander systeem dat voldoet aan de minimum veiligheidsvereisten, vastgelegd bij Koninklijk Besluit (KB). Eén probleem daar: het KB voor die vereisten bestaat niet." Om dat te omzeilen zouden leveranciers van een alternatieve oplossing zich kunnen laten accrediteren door het Beheerscomité van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid.

En om het helemaal verwarrend te maken is er nog de wet rond de identiteitskaart van 19 juli 1991. Daarin wordt gesteld dat 'elke geautomatiseerde controle van de identiteitskaart' het voorwerp moet zijn van een KB. Kortom: geen toestemming van een KB, geen inlezing van de identiteitskaart. "Iedereen - overheid, advocaten, bedrijven - is het er over eens dat het om een verouderde tekst gaat, waarmee geen rekening meer gehouden moet worden", legde Van Eecke uit. "Dit is een artikel dat een of andere programmawet waarschijnlijk ooit zal doen verdwijnen. De vraag is echter: als puntje bij paaltje komt, vindt de rechter dat dan ook?" Volgens Van Eecke zou Fedict wel de nodige documenten in huis hebben om de eID van problemen door deze wet te vrijwaren.

Er moet in ons land nog altijd een 'offline' alternatief zijn voor elektronische getekende contracten. En die voorzichtigheid stoort Patrick Van Eecke, partner bij advocatenkantoor DLA Piper en professor Europees ict-recht aan de Universiteit Antwerpen. Van Eecke deed zijn uitspraken op een infosessie van ADM. Hij gaf het voorbeeld van een uitzendkantoor dat zich afvroeg of het de eID kon gebruiken bij het ondertekenen van (interim-arbeids)contracten. Blijkt dat er altijd een papieren alternatief voorhanden moet zijn, want de wet rond elektronische handtekeningen van 2001 poneert dat "niemand verplicht kan worden rechtshandelingen te stellen via elektronische weg." Van Eecke: "We kunnen dus in ons land nog steeds niet 'the full monty' gaan inzake elektronische contracten. We zijn lafaards in de wetgeving daaromtrent." "En àls je een arbeidscontract toch elektronisch ondertekent, verplicht de wet dat dat met de eID gebeurt. Of met een ander systeem dat voldoet aan de minimum veiligheidsvereisten, vastgelegd bij Koninklijk Besluit (KB). Eén probleem daar: het KB voor die vereisten bestaat niet." Om dat te omzeilen zouden leveranciers van een alternatieve oplossing zich kunnen laten accrediteren door het Beheerscomité van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid. En om het helemaal verwarrend te maken is er nog de wet rond de identiteitskaart van 19 juli 1991. Daarin wordt gesteld dat 'elke geautomatiseerde controle van de identiteitskaart' het voorwerp moet zijn van een KB. Kortom: geen toestemming van een KB, geen inlezing van de identiteitskaart. "Iedereen - overheid, advocaten, bedrijven - is het er over eens dat het om een verouderde tekst gaat, waarmee geen rekening meer gehouden moet worden", legde Van Eecke uit. "Dit is een artikel dat een of andere programmawet waarschijnlijk ooit zal doen verdwijnen. De vraag is echter: als puntje bij paaltje komt, vindt de rechter dat dan ook?" Volgens Van Eecke zou Fedict wel de nodige documenten in huis hebben om de eID van problemen door deze wet te vrijwaren.