De cybermisdaadconventie werd in 2001 opgesteld in Budapest, en werd nu ook door België geratificeerd.

De Budapest 'Convention on Cybercrime' beoogt een soepeler en meer efficiënte bestrijding van cybermisdaad door een betere samenwerking tussen landen, en was een initiatief van de Raad van Europa. De conventie streeft naar een gemeenschappelijke terminologie inzake cybermisdaad en een harmonisering van de verschillende nationale strafrechten rond cybermisdaden (zodat die in alle lidstaten strafbaar zijn), evenals van de wettelijke aanpak van die misdaden. Een vierde objectief was de internationale samenwerking zelf, gezien de grensoverschrijdende aard van die misdaden.

Hoewel België pas na elf jaar deze conventie heeft geratificeerd, ligt ons land niet achter op de andere lidstaten. Het B-CCENTRE (het Belgian Cybercrime Centre of Excellence) wijst erop dat al een jaar voor de Conventie tot stand kwam, de Belgische wet inzake cybercriminaliteit van 28 november 2000 al heel wat punten inzake strafrecht en de aanpak van cybermisdaden aanpaste. Met de ratificatie treedt België wel de andere lidstaten bij. De wet die de conventie ratificeert zal van kracht worden op 1 december 2012.

Ook na de ratificatie, ziet het B-CCENTRE nog wel een aantal klussen die in België moeten worden geklaard. In maart van dit jaar organiseerde het B-CCENTRE (samen met Microsoft en het BIPT) een conferentie over 'National Information Sharing', waarna een lijst met 10 actiepunten werd gepubliceerd. Naast het ratificeren van de conventie, wordt daarin ook gevraagd om meer bewustwording in België inzake cybermisdaad en meer middelen voor de bestrijders van cybermisdaad in België.

De cybermisdaadconventie werd in 2001 opgesteld in Budapest, en werd nu ook door België geratificeerd. De Budapest 'Convention on Cybercrime' beoogt een soepeler en meer efficiënte bestrijding van cybermisdaad door een betere samenwerking tussen landen, en was een initiatief van de Raad van Europa. De conventie streeft naar een gemeenschappelijke terminologie inzake cybermisdaad en een harmonisering van de verschillende nationale strafrechten rond cybermisdaden (zodat die in alle lidstaten strafbaar zijn), evenals van de wettelijke aanpak van die misdaden. Een vierde objectief was de internationale samenwerking zelf, gezien de grensoverschrijdende aard van die misdaden. Hoewel België pas na elf jaar deze conventie heeft geratificeerd, ligt ons land niet achter op de andere lidstaten. Het B-CCENTRE (het Belgian Cybercrime Centre of Excellence) wijst erop dat al een jaar voor de Conventie tot stand kwam, de Belgische wet inzake cybercriminaliteit van 28 november 2000 al heel wat punten inzake strafrecht en de aanpak van cybermisdaden aanpaste. Met de ratificatie treedt België wel de andere lidstaten bij. De wet die de conventie ratificeert zal van kracht worden op 1 december 2012. Ook na de ratificatie, ziet het B-CCENTRE nog wel een aantal klussen die in België moeten worden geklaard. In maart van dit jaar organiseerde het B-CCENTRE (samen met Microsoft en het BIPT) een conferentie over 'National Information Sharing', waarna een lijst met 10 actiepunten werd gepubliceerd. Naast het ratificeren van de conventie, wordt daarin ook gevraagd om meer bewustwording in België inzake cybermisdaad en meer middelen voor de bestrijders van cybermisdaad in België.