Naar goede gewoonte brengt Data News in primeur verslag uit over het onderzoek van Beltug naar de professionele ICT-markt in België. Sinds de editie van 2017 kiest de vereniging van digital technology leaders ervoor om de operatoren nauw bij dat onderzoek te betrekken. Voor de huidige editie van het rapport waren het NTT, Orange, Proximus, Telenet en Verizon die mee de topics van de vragenlijst bedachten. Marktonderzoeksbureau Profacts stond in voor de praktische uitvoering van de studie. Het verzamelde de antwoorden van 1.372 respondenten. Samen met Beltug organiseerde Data News een virtueel panelgesprek, waarbij de focus lag op een specifiek marktsegment: dat van de grote bedrijven (organisaties met minstens tweehonderd medewerkers). We delen de resultaten voor uw gemak in drie delen op.

Deel 1: 'Pas na deze crisis breekt de digitale transformatie écht door'

Deel 2: 'Innovatie is op zich niet moeilijk, wel het schalen ervan'

Deel 3: 5G in België: Onbekend, onbemind

De deelnemers

Werner De Laet, Chief Enterprise Officer bij Orange Belgium

Danielle Jacobs, CEO bij Beltug

Robin Joncheere, VP Go-To-Market bij NTT

Willem Jonkman, Sales Director Benelux bij Verizon

Alex Lorette, Director Enterprise Solutions bij Proximus

Wim Nagels, CIO bij DPD

Patrick Putman, CIO bij Manuchar

An Swalens, CIO bij de Nationale Bank van België

Martine Tempels, Executive VP bij Telenet

Bjorn Van Reet, CIO bij Kinepolis

Of Belgische bedrijven nu uitkijken naar 5G? Uiteraard wilde de Beltug-marktstudie dat ook graag weten. Momenteel weegt vooral de onzekerheid rond 5G in ons land op de echte interesse.