De Belgische ict-sector lijkt de crisis nog redelijk goed te doorstaan, aldus de jaarlijkse studie van Agoria over de Belgische technologische industrie. Althans... wellicht.

Dat voor 2009 de zwaarste klappen in de autosector en metaalgerichte sectoren zullen vallen, was voor iedereen al duidelijk en wordt bevestigd door de Agoria-studie. Wordt algemeen voor de Belgische technologische sector dit jaar een terugval van de economische activiteit met 5 procent voorzien en per saldo een verlies van 10.000 banen, dan kijkt de autosector alleen al tegen een terugval met haast 19 procent aan, met ca. 11 procent banenverlies.

Voor de Belgische ict-sector zou evenwel de activiteit ongeveer op gelijk peil blijven ('0 % verandering') ten opzichte van 2008, althans 'indien er geen belangrijke lopende projecten worden gestopt'. Wat werkgelegenheid betreft, kwam de studie uit op een stijging met een half procent. Ca. 57 procent van de respondenten uit de ict-sector verwachten dit jaar nog een verdere toename van de activiteiten, waarbij wordt gerekend 'op meer outsourcing, de vraag naar meer efficiciëntie etc'. Uitgesplitst naar marktsegment, houden de ict-bedrijven wel rekening met een vermoedelijke daling van de ict-uitgaven in de industrie door een investeringsstop, terwijl de publieke sector op peil blijft. Hun grootste onzekerheid betreft de opdrachten uit de financiële wereld. Heel wat projecten waren daar op de integratie van ict-omgevingen, respectievelijk op groei gericht en dat kan allicht bruusk tot stilstand komen. Anderzijds is dit het marktsegment waar vermoedelijk de vraag naar meer efficiëntie het luidst zal weerklinken. [Zie ING 'heronderhandelt' it-contracten.]

Andere punten waarop de studie van Agoria niet meteen van antwoord diende, was onder meer of de trend naar outsourcing echt wel de ict-werkgelegenheid in België ten goede zou komen (en of de opdrachten niet veeleer door de ict-bedrijven naar hun filialen in lage loonlanden zou worden doorgesluisd). Voorts bleken haast 50 ict-bedrijven in een 'quick poll' zich positief uit te spreken voor een systeem van 'tijdelijke economische werkloosheid voor bedienden'. Hier was dan weer niet duidelijk of dit overwegend 'bodyshopper'-bedrijven betrof of niet. ook is niet duidelijk of zo'n systeem niet ten koste zou gaan van opleidingsmogelijkheden. Ca. 60 procent van de ict-bedrijven voorzien vandaag (stand januari 2009) overigens geen maatregelen inzake tewerkstelling (situatie normaal, hoogstens wat beslissingen inzake tijdelijke jobs) - het hoogste percentage op de luchtvaartsector na.

Agoria benadrukt voorts dat de studie - uitgevoerd eind vorig jaar - op zijn best een snapshot biedt en voorspellingen over langere periodes vandaag bijzonder onzeker zijn. Cruciaal in dit alles is een snelle stabilisering en hernieuwde werking van het financieel systeem, in het bijzonder het verstrekken van kredieten. "Geld is als bloed. Dat moet door de aderen stromen en niet in bloedzakjes opgeslagen blijven liggen," vraagt Paul Soete, gedelegeerd bestuurder van Agoria.

De Belgische ict-sector lijkt de crisis nog redelijk goed te doorstaan, aldus de jaarlijkse studie van Agoria over de Belgische technologische industrie. Althans... wellicht. Dat voor 2009 de zwaarste klappen in de autosector en metaalgerichte sectoren zullen vallen, was voor iedereen al duidelijk en wordt bevestigd door de Agoria-studie. Wordt algemeen voor de Belgische technologische sector dit jaar een terugval van de economische activiteit met 5 procent voorzien en per saldo een verlies van 10.000 banen, dan kijkt de autosector alleen al tegen een terugval met haast 19 procent aan, met ca. 11 procent banenverlies. Voor de Belgische ict-sector zou evenwel de activiteit ongeveer op gelijk peil blijven ('0 % verandering') ten opzichte van 2008, althans 'indien er geen belangrijke lopende projecten worden gestopt'. Wat werkgelegenheid betreft, kwam de studie uit op een stijging met een half procent. Ca. 57 procent van de respondenten uit de ict-sector verwachten dit jaar nog een verdere toename van de activiteiten, waarbij wordt gerekend 'op meer outsourcing, de vraag naar meer efficiciëntie etc'. Uitgesplitst naar marktsegment, houden de ict-bedrijven wel rekening met een vermoedelijke daling van de ict-uitgaven in de industrie door een investeringsstop, terwijl de publieke sector op peil blijft. Hun grootste onzekerheid betreft de opdrachten uit de financiële wereld. Heel wat projecten waren daar op de integratie van ict-omgevingen, respectievelijk op groei gericht en dat kan allicht bruusk tot stilstand komen. Anderzijds is dit het marktsegment waar vermoedelijk de vraag naar meer efficiëntie het luidst zal weerklinken. [Zie ING 'heronderhandelt' it-contracten.] Andere punten waarop de studie van Agoria niet meteen van antwoord diende, was onder meer of de trend naar outsourcing echt wel de ict-werkgelegenheid in België ten goede zou komen (en of de opdrachten niet veeleer door de ict-bedrijven naar hun filialen in lage loonlanden zou worden doorgesluisd). Voorts bleken haast 50 ict-bedrijven in een 'quick poll' zich positief uit te spreken voor een systeem van 'tijdelijke economische werkloosheid voor bedienden'. Hier was dan weer niet duidelijk of dit overwegend 'bodyshopper'-bedrijven betrof of niet. ook is niet duidelijk of zo'n systeem niet ten koste zou gaan van opleidingsmogelijkheden. Ca. 60 procent van de ict-bedrijven voorzien vandaag (stand januari 2009) overigens geen maatregelen inzake tewerkstelling (situatie normaal, hoogstens wat beslissingen inzake tijdelijke jobs) - het hoogste percentage op de luchtvaartsector na. Agoria benadrukt voorts dat de studie - uitgevoerd eind vorig jaar - op zijn best een snapshot biedt en voorspellingen over langere periodes vandaag bijzonder onzeker zijn. Cruciaal in dit alles is een snelle stabilisering en hernieuwde werking van het financieel systeem, in het bijzonder het verstrekken van kredieten. "Geld is als bloed. Dat moet door de aderen stromen en niet in bloedzakjes opgeslagen blijven liggen," vraagt Paul Soete, gedelegeerd bestuurder van Agoria.