Sociale netwerksites winnen ook binnen de ondernemerswereld aan belang. Uit een onderzoek van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen moet immers blijken dat 27 procent social media omarmt, en gebruikt als informatiekanaal voor klanten. Vooral Facebook en LinkedIn scoren goed. Twitter heeft bij kmo's minder succes.

Het onderzoek van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) werd afgenomen bij 411 kmo's met 10 of meer personeelsleden in dienst. Opvallend is ook dat amper 14 procent van de kmo-bedrijfsleiders het internetgebruik van hun medewerkers beperkt, terwijl dat bij grote bedrijven oploopt tot driekwart.

Dat meer dan een kwart van de kmo's sociale netwerksites gebruikt in zijn bedrijfsvoering, is een goede zaak volgens de organisatie. "Social media laten je toe om op rechtstreekse wijze met klanten te communiceren, en zijn ook handig bij het inwinnen van professionele informatie en het onderhouden van contacten", zegt woordvoerder Sven Nouten.

Het spreekt voor zich dat vooral de communicatie- (PR, reclame, marketing, events) en de it-sector hoog scoren op het vlak van social mediagebruik, maar ook kmo's uit tal van andere sectoren doen er een beroep op (van industriële spelers tot bakkersbedrijven). Facebook en LinkedIn zijn de meest populaire netwerksites, Twitter hinkt nog ferm achterop.

Uit recent onderzoek van het vakblad Smart Business Strategies bleek dat driekwart van de grote bedrijven het internetgebruik van hun personeel aan banden legt. Daar lijken kmo's hen niet in te volgen, aangezien 86 procent van de ondervraagde bedrijven geen restricties oplegt.

"Veertien procent blokkeert wél bepaalde websites", vult Nouten aan. "Dan gaat het voornamelijk over sites met pornografische content, spelletjessites, jobsites en toch ook over sociale netwerksites. Maar al bij al is het een kleine minderheid die dat doet."

Drieëndertig procent van de kmo-bedrijfsleiders maakt afspraken over internetgebruik, zes procent heeft hierover zelfs schriftelijke richtlijnen uitgevaardigd. Die afspraken maken bijvoorbeeld duidelijk dat vrijetijdssurfen enkel kan tijdens de middagpauze, of dat het verboden is om naar bepaalde websites te surfen.

"Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen adviseert sowieso om steeds om goede afspraken te maken over het internetgebruik van personeel", klinkt het nog. "Bij voorkeur zelfs schriftelijk als addendum aan het arbeidscontract, zodat alle werknemers weten waar ze aan toe zijn."

Overheidsinformatie De bedrijfsleiders zelf raadplegen het internet vooral om professionele informatie in te winnen. Zij geven ook stuk voor stuk aan dat het internet niet meer weg te denken is uit hun dagelijkse bedrijfsvoering.

Minder te spreken zijn ze over de informatie die de overheid online geeft aan ondernemers. Slechts 4 procent van de ondervraagden vindt de digitale informatieoverdracht van overheidswege voldoende. De meest voorkomende klacht is dat alle overheidsinformatie te versnipperd is op het net.

"Die klacht verwondert ons niet", besluit Nouten. "Heel wat bevoegdheden zijn zodanig versnipperd dat het erg moeilijk is om door het bos de bomen te zien. Alle overheden doen terecht inspanningen om e-government te promoten, maar ze zouden ook op dat vlak meer hun oor bij elkaar te luister moeten leggen."

Sociale netwerksites winnen ook binnen de ondernemerswereld aan belang. Uit een onderzoek van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen moet immers blijken dat 27 procent social media omarmt, en gebruikt als informatiekanaal voor klanten. Vooral Facebook en LinkedIn scoren goed. Twitter heeft bij kmo's minder succes. Het onderzoek van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) werd afgenomen bij 411 kmo's met 10 of meer personeelsleden in dienst. Opvallend is ook dat amper 14 procent van de kmo-bedrijfsleiders het internetgebruik van hun medewerkers beperkt, terwijl dat bij grote bedrijven oploopt tot driekwart. Dat meer dan een kwart van de kmo's sociale netwerksites gebruikt in zijn bedrijfsvoering, is een goede zaak volgens de organisatie. "Social media laten je toe om op rechtstreekse wijze met klanten te communiceren, en zijn ook handig bij het inwinnen van professionele informatie en het onderhouden van contacten", zegt woordvoerder Sven Nouten. Het spreekt voor zich dat vooral de communicatie- (PR, reclame, marketing, events) en de it-sector hoog scoren op het vlak van social mediagebruik, maar ook kmo's uit tal van andere sectoren doen er een beroep op (van industriële spelers tot bakkersbedrijven). Facebook en LinkedIn zijn de meest populaire netwerksites, Twitter hinkt nog ferm achterop. Uit recent onderzoek van het vakblad Smart Business Strategies bleek dat driekwart van de grote bedrijven het internetgebruik van hun personeel aan banden legt. Daar lijken kmo's hen niet in te volgen, aangezien 86 procent van de ondervraagde bedrijven geen restricties oplegt. "Veertien procent blokkeert wél bepaalde websites", vult Nouten aan. "Dan gaat het voornamelijk over sites met pornografische content, spelletjessites, jobsites en toch ook over sociale netwerksites. Maar al bij al is het een kleine minderheid die dat doet." Drieëndertig procent van de kmo-bedrijfsleiders maakt afspraken over internetgebruik, zes procent heeft hierover zelfs schriftelijke richtlijnen uitgevaardigd. Die afspraken maken bijvoorbeeld duidelijk dat vrijetijdssurfen enkel kan tijdens de middagpauze, of dat het verboden is om naar bepaalde websites te surfen. "Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen adviseert sowieso om steeds om goede afspraken te maken over het internetgebruik van personeel", klinkt het nog. "Bij voorkeur zelfs schriftelijk als addendum aan het arbeidscontract, zodat alle werknemers weten waar ze aan toe zijn." Overheidsinformatie De bedrijfsleiders zelf raadplegen het internet vooral om professionele informatie in te winnen. Zij geven ook stuk voor stuk aan dat het internet niet meer weg te denken is uit hun dagelijkse bedrijfsvoering. Minder te spreken zijn ze over de informatie die de overheid online geeft aan ondernemers. Slechts 4 procent van de ondervraagden vindt de digitale informatieoverdracht van overheidswege voldoende. De meest voorkomende klacht is dat alle overheidsinformatie te versnipperd is op het net. "Die klacht verwondert ons niet", besluit Nouten. "Heel wat bevoegdheden zijn zodanig versnipperd dat het erg moeilijk is om door het bos de bomen te zien. Alle overheden doen terecht inspanningen om e-government te promoten, maar ze zouden ook op dat vlak meer hun oor bij elkaar te luister moeten leggen."