Met hun oproep willen ze bekomen dat elk huishouden een minimum aan betaalbare en kwaliteitsvolle internettoegang heeft en het afsluiten van het internet dus niet zomaar kan. De oproep komt er wegens de coronacrisis. De pandemie heeft tot een veralgemening van telewerken en afstandsonderwijs geleid, wat maakt dat mensen thuis een betrouwbare internetverbinding nodig hebben. Dat is niet alleen voor werk en school het geval, maar ook voor de toegang tot openbare diensten. Zelfs het openbare leven (begrafenissen, ziekenhuizen...) verloopt meer digitaal.

'Internet is sociale noodzaak geworden'

'De Belgische ombudsmannen zijn van mening dat voor een groot deel van de bevolking de toegang tot een internetverbinding een sociale noodzaak is geworden (...) Wie geen toegang heeft, mist een belangrijke toegangspoort tot informatie, is beperkt in zijn contacten, wordt gehinderd in zijn toegang tot de e-government, enzovoort', klinkt het.

Maar daar staat tegenover dat internetproviders commerciële bedrijven zijn die dus een economische logica volgen. In geval van wanbetaling, kan de internetverbinding dus zomaar worden afgesloten. De ombudsmannen vragen aan de overheden om dat te vermijden. 'Een aantal goederen zoals water, aardgas en elektriciteit worden beschouwd als basisgoederen en zijn vanwege het essentiële karakter ervan onderworpen aan een specifieke regelgeving, waarbij correcties worden aangebracht aan de economische regels van de vrije markt, zodat een minimumaanbod van deze diensten wordt behouden ten behoeve van mensen in de minst gunstige economische en sociale situaties. Voor de ombudsmannen moet de toegang tot het internet ook beschouwd worden als een basisbehoefte, waarvoor dezelfde specifieke beschermingsregels moeten gelden.'

Met hun oproep willen ze bekomen dat elk huishouden een minimum aan betaalbare en kwaliteitsvolle internettoegang heeft en het afsluiten van het internet dus niet zomaar kan. De oproep komt er wegens de coronacrisis. De pandemie heeft tot een veralgemening van telewerken en afstandsonderwijs geleid, wat maakt dat mensen thuis een betrouwbare internetverbinding nodig hebben. Dat is niet alleen voor werk en school het geval, maar ook voor de toegang tot openbare diensten. Zelfs het openbare leven (begrafenissen, ziekenhuizen...) verloopt meer digitaal.'De Belgische ombudsmannen zijn van mening dat voor een groot deel van de bevolking de toegang tot een internetverbinding een sociale noodzaak is geworden (...) Wie geen toegang heeft, mist een belangrijke toegangspoort tot informatie, is beperkt in zijn contacten, wordt gehinderd in zijn toegang tot de e-government, enzovoort', klinkt het.Maar daar staat tegenover dat internetproviders commerciële bedrijven zijn die dus een economische logica volgen. In geval van wanbetaling, kan de internetverbinding dus zomaar worden afgesloten. De ombudsmannen vragen aan de overheden om dat te vermijden. 'Een aantal goederen zoals water, aardgas en elektriciteit worden beschouwd als basisgoederen en zijn vanwege het essentiële karakter ervan onderworpen aan een specifieke regelgeving, waarbij correcties worden aangebracht aan de economische regels van de vrije markt, zodat een minimumaanbod van deze diensten wordt behouden ten behoeve van mensen in de minst gunstige economische en sociale situaties. Voor de ombudsmannen moet de toegang tot het internet ook beschouwd worden als een basisbehoefte, waarvoor dezelfde specifieke beschermingsregels moeten gelden.'