De Europese Commissie dringt bij de Belgische operatoren aan op bijkomende inspanningen om kinderen te beschermen bij het gebruik van hun gsm.

Dat heeft eurocommissaris Viviane Reding gezegd in een reactie op een rapport van de brancheorganisatie van aanbieders van mobiele diensten, GSM Association. In het kader van de Europese overeenkomst beloofden de operatoren twee jaar geleden om jeugdige gsm-gebruikers te beschermen tegen blootstelling aan seksueel getint en gewelddadig beeldmateriaal en pesterijen. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de ouders zich daarover zorgen maakt.

Uit het rapport blijkt dat in 22 van de 27 lidstaten van de Europese Unie gedragscodes zijn ingevoerd op basis van de kaderovereenkomst die twee jaar geleden onder bemiddeling van de Commissie werd bereikt. Het rapport stelt voorts dat de Belgische operatoren de toegang tot 'adult content' onvoldoende beperken en dat de ouders niet over voldoende mogelijkheden beschikken om controle uit te oefenen.

"Ik verwacht dat de nationale gedragscodes snel zullen worden ondertekend in Cyprus, Estland, Finland en Luxemburg, en ook verwacht ik dat de Belgische code nog ingrijpend zal worden herzien", reageerde Reding. Volgens haar wijkt de Belgische code sterk af van de Europese kaderovereenkomst.

De Europese Commissie dringt bij de Belgische operatoren aan op bijkomende inspanningen om kinderen te beschermen bij het gebruik van hun gsm. Dat heeft eurocommissaris Viviane Reding gezegd in een reactie op een rapport van de brancheorganisatie van aanbieders van mobiele diensten, GSM Association. In het kader van de Europese overeenkomst beloofden de operatoren twee jaar geleden om jeugdige gsm-gebruikers te beschermen tegen blootstelling aan seksueel getint en gewelddadig beeldmateriaal en pesterijen. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de ouders zich daarover zorgen maakt. Uit het rapport blijkt dat in 22 van de 27 lidstaten van de Europese Unie gedragscodes zijn ingevoerd op basis van de kaderovereenkomst die twee jaar geleden onder bemiddeling van de Commissie werd bereikt. Het rapport stelt voorts dat de Belgische operatoren de toegang tot 'adult content' onvoldoende beperken en dat de ouders niet over voldoende mogelijkheden beschikken om controle uit te oefenen. "Ik verwacht dat de nationale gedragscodes snel zullen worden ondertekend in Cyprus, Estland, Finland en Luxemburg, en ook verwacht ik dat de Belgische code nog ingrijpend zal worden herzien", reageerde Reding. Volgens haar wijkt de Belgische code sterk af van de Europese kaderovereenkomst.