België doet het niet slecht wat betreft het aantal startende bedrijven, zo meldt Startups.be. In 2016 gingen 89.777 nieuwe ondernemers aan de slag. In vergelijking met vijf jaar geleden, telt ons land opvallend meer groeibedrijven. Tech start-ups zoals Showpad en Collibra halen zelfs grote bedragen op en zetten hun eerste succesvolle stappen in het buitenland. Duurzame groei blijft echter een uitdaging, door een gebrek aan ambitie, behoudsgezinde investeerders en de kloof tussen start-ups enerzijds, en corporates en overheden anderzijds. Dat moet blijken uit een studie die Startups.be samen met Telenet uitvoerde bij 74 bedrijven in telecom, media en entertainment.

Het onderzoek toont onder meer aan dat een op vier start-ups (24%) in de media- en entertainmentsector minder dan 10% per jaar groeit. Een vijfde groeit dan weer met 10 tot 20%. Idealiter groeit een start-up 100% of meer, iets wat een derde van de ondervraagde bedrijven wel voor mekaar krijgt.

Bijna de helft van de bevraagde start-ups (46%) draait bovendien een jaarlijkse omzet van minder dan 100.000 euro, wat nogmaals aangeeft dat onze start-ups alles behalve snel groeien. Slechts 5% van de bevraagde bedrijven laat een omzet van meer dan een miljoen euro optekenen. Willen ze echt doorbreken, moeten start-ups naar het buitenland trekken, zegt Frederik Tibau, Content Director Startups.be: "De gefragmenteerde Belgische markt is te klein en heel wat van onze start-ups hebben onvoldoende terugkerende inkomsten."

België doet het niet slecht wat betreft het aantal startende bedrijven, zo meldt Startups.be. In 2016 gingen 89.777 nieuwe ondernemers aan de slag. In vergelijking met vijf jaar geleden, telt ons land opvallend meer groeibedrijven. Tech start-ups zoals Showpad en Collibra halen zelfs grote bedragen op en zetten hun eerste succesvolle stappen in het buitenland. Duurzame groei blijft echter een uitdaging, door een gebrek aan ambitie, behoudsgezinde investeerders en de kloof tussen start-ups enerzijds, en corporates en overheden anderzijds. Dat moet blijken uit een studie die Startups.be samen met Telenet uitvoerde bij 74 bedrijven in telecom, media en entertainment.Het onderzoek toont onder meer aan dat een op vier start-ups (24%) in de media- en entertainmentsector minder dan 10% per jaar groeit. Een vijfde groeit dan weer met 10 tot 20%. Idealiter groeit een start-up 100% of meer, iets wat een derde van de ondervraagde bedrijven wel voor mekaar krijgt. Bijna de helft van de bevraagde start-ups (46%) draait bovendien een jaarlijkse omzet van minder dan 100.000 euro, wat nogmaals aangeeft dat onze start-ups alles behalve snel groeien. Slechts 5% van de bevraagde bedrijven laat een omzet van meer dan een miljoen euro optekenen. Willen ze echt doorbreken, moeten start-ups naar het buitenland trekken, zegt Frederik Tibau, Content Director Startups.be: "De gefragmenteerde Belgische markt is te klein en heel wat van onze start-ups hebben onvoldoende terugkerende inkomsten."