Amper 7 procent van de Belgische websites is voldoende toegankelijk voor bezoekers met een functiebeperking. Dat blijkt uit de nieuwste 'Toegankelijkheidsmonitor' van AnySurfer.

De [Toegankelijkheidsmonitor] is een meetinstrument dat in 2007 door AnySurfer ontwikkeld werd in samenwerking met K-point, het onderzoeks- en kenniscentrum rond ict van de Katholieke Hogeschool Kempen. In totaal werden vorig studiejaar 336 Belgische websites - een mix van Nederlanstalige en Franstalige sites - gecontroleerd op een vlotte toegankelijkheid.

Amper 7 procent haalt de drempelwaarde van minstens 75 procent op de 15 gestelde criteria en mag zichzelf een behoorlijk toegankelijke website noemen. Die criteria zijn onder meer of de tekst eenvoudig te vergroten is, of iedere pagina een betekenisvolle titel heeft, en dat de website ook bruikbaar is zonder muis. Hyperlinks moeten dan weer duidelijk te onderscheiden zijn van andere tekst, de tekstkleur moet voldoende contrasteren met de achtergrond en er moet een alternatief voorzien zijn voor belangrijke paginaonderdelen in Flash. Alleen al voor dat laatste criterium, slagen slechts 4 op de 10 websites.

De hoogste scores in de algemene steekproef kregen de websites van de Vooruit Gent (76%), Rock Werchter (75%) en Spotter (74%). Op vraag van de Vlaamse Overheid werden de eigen websites aan een apart onderzoek onderworpen. In die categorie scoorden de websites van De Week van de Smaak en de Vlaamse Landsmaatschappij het hoogst. Niet geheel onverwacht staat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap op een prominente derde plaats.

Vergeleken met de Toegankelijkheidsmonitor van 2007 is het algemene resultaat van 7 procent 'geslaagden' wel een verbetering. In 2007 haalde immers slechts 4 procent van alle onderzochte websites de drempelwaarde. Maar dat mag volgens de onderzoekers geen reden tot overmatig enthousiasme zijn. Met dit project hopen de initiatiefnemers vooral webwerkers te doen nadenken over het belang van een toegankelijk internet en hen de principes van universeel ontwerp bij te brengen.

Amper 7 procent van de Belgische websites is voldoende toegankelijk voor bezoekers met een functiebeperking. Dat blijkt uit de nieuwste 'Toegankelijkheidsmonitor' van AnySurfer. De [Toegankelijkheidsmonitor] is een meetinstrument dat in 2007 door AnySurfer ontwikkeld werd in samenwerking met K-point, het onderzoeks- en kenniscentrum rond ict van de Katholieke Hogeschool Kempen. In totaal werden vorig studiejaar 336 Belgische websites - een mix van Nederlanstalige en Franstalige sites - gecontroleerd op een vlotte toegankelijkheid. Amper 7 procent haalt de drempelwaarde van minstens 75 procent op de 15 gestelde criteria en mag zichzelf een behoorlijk toegankelijke website noemen. Die criteria zijn onder meer of de tekst eenvoudig te vergroten is, of iedere pagina een betekenisvolle titel heeft, en dat de website ook bruikbaar is zonder muis. Hyperlinks moeten dan weer duidelijk te onderscheiden zijn van andere tekst, de tekstkleur moet voldoende contrasteren met de achtergrond en er moet een alternatief voorzien zijn voor belangrijke paginaonderdelen in Flash. Alleen al voor dat laatste criterium, slagen slechts 4 op de 10 websites. De hoogste scores in de algemene steekproef kregen de websites van de Vooruit Gent (76%), Rock Werchter (75%) en Spotter (74%). Op vraag van de Vlaamse Overheid werden de eigen websites aan een apart onderzoek onderworpen. In die categorie scoorden de websites van De Week van de Smaak en de Vlaamse Landsmaatschappij het hoogst. Niet geheel onverwacht staat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap op een prominente derde plaats. Vergeleken met de Toegankelijkheidsmonitor van 2007 is het algemene resultaat van 7 procent 'geslaagden' wel een verbetering. In 2007 haalde immers slechts 4 procent van alle onderzochte websites de drempelwaarde. Maar dat mag volgens de onderzoekers geen reden tot overmatig enthousiasme zijn. Met dit project hopen de initiatiefnemers vooral webwerkers te doen nadenken over het belang van een toegankelijk internet en hen de principes van universeel ontwerp bij te brengen.