De site belgium.be is uitgegroeid tot een portaal in de ware zin van het woord. De burger vult er zijn belastingsbrief in en stelt er vragen aan de overheid.

In mei vorig jaar kreeg belgium.be een grondige facelift. Het federale portaal was tot die tijd opvallend onderbenut gebleven. De nieuwe versie maakte werk van meer gebruiksvriendelijkheid en een meer overzichtelijke toegang tot de inhoud. Bovendien koos het portaal voor een bredere thematische aanpak: belgium.be beperkt zich niet tot berichten en informatie over federale aangelegenheden, maar spreekt ook over de gemeenschappen en over Europa. Bovendien zorgt een team van vijftien medewerkers ervoor dat het portaal continu up to date blijft.

Dat steeds meer mensen gebruik maken van het portaal, bleek onder meer naar aanleiding van de voorbije regionale en Europese verkiezingen. Op de verkiezingsdag noteerde het portaal 43.000 bezoekers, zowat drie keer meer dan de zondag voordien. Nog een opvallend cijfer: 27 procent van de bezoekers van het portaal raadpleegt Tax-on-Web. Het voorbije jaar ontving belgium.be 6.000 vragen van burgers via e-mail. Een centraal federaal contactcenter voor eerstelijnssupport zou die vragen in de toekomst sneller moeten behandelen. Vandaag zijn er via het portaal 17 diensten bereikbaar die gebruik maken van de elektronische identiteitskaart. Via het persoonlijke portaal my.belgium.be zou dat aantal in de toekomst nog moeten stijgen. De federale zoekmachine search.belgium.be - die de federale websites doorzoekt - gaat eind deze maand live.

Een van de volgende opdrachten van het webteam van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister is de uitwerking van monarchie.be.

De site belgium.be is uitgegroeid tot een portaal in de ware zin van het woord. De burger vult er zijn belastingsbrief in en stelt er vragen aan de overheid. In mei vorig jaar kreeg belgium.be een grondige facelift. Het federale portaal was tot die tijd opvallend onderbenut gebleven. De nieuwe versie maakte werk van meer gebruiksvriendelijkheid en een meer overzichtelijke toegang tot de inhoud. Bovendien koos het portaal voor een bredere thematische aanpak: belgium.be beperkt zich niet tot berichten en informatie over federale aangelegenheden, maar spreekt ook over de gemeenschappen en over Europa. Bovendien zorgt een team van vijftien medewerkers ervoor dat het portaal continu up to date blijft. Dat steeds meer mensen gebruik maken van het portaal, bleek onder meer naar aanleiding van de voorbije regionale en Europese verkiezingen. Op de verkiezingsdag noteerde het portaal 43.000 bezoekers, zowat drie keer meer dan de zondag voordien. Nog een opvallend cijfer: 27 procent van de bezoekers van het portaal raadpleegt Tax-on-Web. Het voorbije jaar ontving belgium.be 6.000 vragen van burgers via e-mail. Een centraal federaal contactcenter voor eerstelijnssupport zou die vragen in de toekomst sneller moeten behandelen. Vandaag zijn er via het portaal 17 diensten bereikbaar die gebruik maken van de elektronische identiteitskaart. Via het persoonlijke portaal my.belgium.be zou dat aantal in de toekomst nog moeten stijgen. De federale zoekmachine search.belgium.be - die de federale websites doorzoekt - gaat eind deze maand live. Een van de volgende opdrachten van het webteam van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister is de uitwerking van monarchie.be.