Bellen met een vaste telefoon naar een gsm is zo duur door de hoge terminatietarieven, de kosten die de mobiele operatoren aan de vaste operatoren aanrekenen om de oproepen op hun netwerk te verwerken. Hoewel het om aanzienlijke bedragen gaat, is er voor bedrijven en andere grote organisaties geen enkele mogelijkheid om met mobiele operatoren over deze kostenpost te onderhandelen, zo zegt Beltug in haar nieuwe rapport. De ontvangers van de oproepen draaien immers niet op voor de hoge kosten, terwijl de betalers geen mogelijkheid hebben om de mobiele operatoren onder druk te zetten, vermits de kosten van deze oproepen op de factuur van de vaste operator terechtkomen.De hoge terminatiekosten zijn geen Belgisch probleem; ook andere Europese landen kampen met deze problematiek. De Europese wetgeving voorziet dat een operator met een sterke marktpositie verplicht kan worden zijn terminatiekosten aan de werkelijke kosten aan te passen. Maar Beltug stelt dat de regulatoren - in België het BIPT, Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie - onvoldoende van deze mogelijkheid gebruikmaken.Sinds oktober 2000 werd Proximus door het BIPT verplicht zijn terminatiekosten met bijna 40 procent te laten zakken. De voor juli geplande daling werd echter uitgesteld tot november 2004. Mobistar voerde, onder druk van het BIPT, twee dalingen door.Base heeft het statuut van operator met sterke marktpositie niet, en kan dus zijn terminatietarieven vrij bepalen. Op basis van de nieuwe Europese wetgeving kan Base toch worden verplicht tot redelijke terminatiekosten, maar deze wetgeving is nog niet omgezet in Belgisch recht.

Bellen met een vaste telefoon naar een gsm is zo duur door de hoge terminatietarieven, de kosten die de mobiele operatoren aan de vaste operatoren aanrekenen om de oproepen op hun netwerk te verwerken. Hoewel het om aanzienlijke bedragen gaat, is er voor bedrijven en andere grote organisaties geen enkele mogelijkheid om met mobiele operatoren over deze kostenpost te onderhandelen, zo zegt Beltug in haar nieuwe rapport. De ontvangers van de oproepen draaien immers niet op voor de hoge kosten, terwijl de betalers geen mogelijkheid hebben om de mobiele operatoren onder druk te zetten, vermits de kosten van deze oproepen op de factuur van de vaste operator terechtkomen.De hoge terminatiekosten zijn geen Belgisch probleem; ook andere Europese landen kampen met deze problematiek. De Europese wetgeving voorziet dat een operator met een sterke marktpositie verplicht kan worden zijn terminatiekosten aan de werkelijke kosten aan te passen. Maar Beltug stelt dat de regulatoren - in België het BIPT, Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie - onvoldoende van deze mogelijkheid gebruikmaken.Sinds oktober 2000 werd Proximus door het BIPT verplicht zijn terminatiekosten met bijna 40 procent te laten zakken. De voor juli geplande daling werd echter uitgesteld tot november 2004. Mobistar voerde, onder druk van het BIPT, twee dalingen door.Base heeft het statuut van operator met sterke marktpositie niet, en kan dus zijn terminatietarieven vrij bepalen. Op basis van de nieuwe Europese wetgeving kan Base toch worden verplicht tot redelijke terminatiekosten, maar deze wetgeving is nog niet omgezet in Belgisch recht.